Department of Information Systems

Workflow System as an Effective Instrument of Business Process Reengineering

Research leader:Hruška Tomáš
Team leaders:Bartík Vladimír, Křoustek Jakub, Máčel Lukáš, Mates Vojtěch, Pospíšil Milan
Agency:Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic
Code:FR-TI3/039
Start:2011-07-01
End:2015-06-30
Keywords:information system, business process, workflow system, model, simulator, software, lean production, optimization
Annotation:
Workflow systems optimize process management by their clear formal description, giving information about requirements and about the process. The business process represents a sequence of time bounded actions which are realized to fulfil some task. In the frame of the project, we will design and implement a workflow system for business process modelling, management and following optimization. We focus on automate the information transmition among sources to bring them maximum relevant information and we also ensure business rules and security holding. During the modelling a debugging tools will be used and the behaviour of model can be simulated. The model will be started. It will execute the planned steps and ensure business rules and security. The process state can be monitored and setup using administrative tools. After the end the behaviour can be reinvestigated. By using the workflow system, a company can expect an increasing of decision support and defined procedures respecting.
Project description:
Informační systémy optimalizují řízení procesů jejich definicí, poskytováním relevantních informací o produktu a nově na něj vznikajících požadavcích. V rámci projektu implementujeme workflow informační systém pro modelování, řízení a následnou optimalizaci business procesů. Cílem workflow je tedy zautomatizovat předávání informací mezi jednotlivými zdroji a zajistit, aby byla dodržena business pravidla a bezpečnost. Výsledný workflow systém umožní budovat efektivní správu toku informací následovně: Nejdříve se vytvoří model procesu. Během modelování budou užity ladící nástroje a chování se ověří simulátorem. Model se spustí a bude provádět naplánované kroky a dbát na dodržení stanovených pravidel a bezpečnosti. Stav procesu bude možné sledovat a nastavovat administrativními nástroji. Po ukončení procesu bude možné zpětně prozkoumat jeho průběh a dohledat informace o aktivitách a jednotlivých zdrojích, které je prováděly. Analýza dat z workflow systému bude sloužit k optimalizaci business procesu.

Publications

2014MATES Vojtěch, RYCHLÝ Marek and HRUŠKA Tomáš. Modelling of Context-Adaptable Business Processes and their Implementation as Service-Oriented Architecture. In: Procedia Economics and Finance. Amsterdam, 2014, pp. 412-421. ISSN 2212-5671.
 MÁČEL Lukáš and HRUŠKA Tomáš. Bringing flexibility into dynamic process change:The process re-execution approach. In: BUSTECH 2014: The Fourth International Conference on Business Intelligence and Technology. Benátky: The International Academy, Research and Industry Association, 2014, pp. 31-38. ISBN 978-1-61208-345-2.
2013POSPÍŠIL Milan, MATES Vojtěch and HRUŠKA Tomáš. Analysing Resource Performance and its Application in Company. In: The Fifth International Conference on Information, Process, and Knowledge Management. Nice: The International Academy, Research and Industry Association, 2013, pp. 149-154. ISBN 978-1-61208-254-7.
 POSPÍŠIL Milan, MATES Vojtěch and HRUŠKA Tomáš. Process Mining in Manufacturing Company. In: The Fifth International Conference on Information, Process, and Knowledge Managemen. Nice: International Academy, Research, and Industry Association, 2013, pp. 143-148. ISBN 978-1-61208-254-7.
 POSPÍŠIL Milan, MATES Vojtěch, HRUŠKA Tomáš and BARTÍK Vladimír. Process Mining in a Manufacturing Company for Predictions and Planning. International Journal on Advances in Software. 2013, vol. 2013, no. 3, pp. 283-297. ISSN 1942-2628.
2012MATES Vojtěch and HRUŠKA Tomáš. Context-Based Adaptation of Process Definition. In: BUSTECH 2012 : The Second International Conference on Business Intelligence and Technology. Nice: The International Academy, Research and Industry Association, 2012, pp. 25-31. ISBN 978-1-61208-223-3.
 POSPÍŠIL Milan and HRUŠKA Tomáš. Business Process Simulation for Predictions. In: BUSTECH 2012 : The Second International Conference on Business Intelligence and Technology. Nice: The International Academy, Research and Industry Association, 2012, pp. 14-18. ISBN 978-1-61208-223-3.
2011MATES Vojtěch. Modification of Workflow Management System Focused on a Human. In: Information Systems Development. New York: Springer US, 2011, pp. 479-490. ISBN 978-1-4419-9645-9.
 MÁČEL Lukáš. New approach in workflow process modelling. In: ICMT'11: International Conference on Military Technologies 2011. Brno: University of Defence in Brno, 2011, pp. 525-533. ISBN 978-80-7231-787-5.

Your IPv4 address: 34.238.189.171
Switch to https