Ústav informačních systémů

Sonda pro zákonné odposlechy na úrovni aplikačních protokolů pro sítě s rychlostí linek 10 Gb/s

Autoři:Dražil Jan, Fukač Tomáš, Košař Vlastimil, Polčák Libor, Vrána Roman, Kekely Lukáš, Korček Pavol, Kořenek Jan
Typ:funkční vzorek
Vznik:2019
Licence:vyžadována - placená
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconSprobe10.pdf666 KB2019-07-03 09:46:44
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova:Network, probe, packet capture, software defined monitoring, lawful interception.
Popis:
Vytvořený funkční vzorek umožňuje filtrovat komunikaci na síti s kapacitou linek 10 Gbps a následně vybrané pakety ukládat na lokální úložiště. Filtraci komunikace a určování, které pakety mají být exportovány na ukládající zařízení je možné specifikovat na základě IP adres (IPv4, IPv6), L7 identifikátorů (např. emailová adresa) a nebo na základě jejich kombinací.

Sonda je cílena na nasazení do koncových sítí, ale lze ji použít i v datových centrech nebo u poskytovatelů internetového připojení s kapacitou linek 10 Gb/s.

Pro usnadnění nasazení v neznámých sítích sonda umožňuje aktivovat alternativní režim, který zpřístupní statistické informace o provozu na připojené lince. Mimo jiné tento režim uživatele informuje, zda síťové toky na připojené lince jsou kompletní a při aktivaci vybraného záchytu paketů nehrozí ztráta dat z důvodů nekvalitního připojení.

Způsob nasazení sondy, její konfigurace, kompletní specifikace podporovaných identifikátorů a použitý protokol pro export zachycených dat je popsán v uživatelské dokumentaci.
Umístění:
http://www.fit.vutbr.cz/units/UPSY/prod/index.php.cs?id=610&notitle=1
Pracoviště:
Licenční podmínky:
Funkční vzorek je šířen v souladu s licenční politikou projektu Sondy pro analýzu a filtraci provozu na úrovni aplikačních protokolů, MV, VI20152019001.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.179.0
Přepnout na https