Department of Information Systems

Publications

Author: From year: Years:
Title: Keywords:
Type:
   
2018KAZZAZ M. Mohanned and RYCHLÝ Marek. A Case Study: Mobile Service Migration Based Traffic Jam Detection. International Journal of Systems and Service-Oriented Engineering (IJSSOE). Hershey, PA: IGI Global, 2018, vol. 8, no. 1, pp. 44-57. ISSN 1947-3052.
 KŘIVKA Zbyněk, KUČERA Jiří and MEDUNA Alexander. Jumping Pure Grammars. The Computer Journal. Oxford: Oxford University Press, 2018, vol. 2018, no. 1, pp. 1-12. ISSN 0010-4620.
 MATOUŠEK Petr and SCHMIEDECKER Martin. Digital Forensics and Cyber Crime. Cham: Springer International Publishing, 2018. ISBN 978-3-319-73697-6.
 PASTUSHENKO Olena, HYNEK Jiří and HRUŠKA Tomáš. Generation of Test Samples for Construction of Dashboard Design Guidelines: Impact of Color on Layout Balance. In: Advances in Intelligent Systems and Computing. Naples: Springer International Publishing, 2018, pp. 980-990. ISBN 978-3-319-77711-5.
 PUTEROVÁ Janka, KUBÁT Zdeněk, KEJNOVSKÝ Eduard, JESIONEK Wojciech, ČÍŽKOVÁ Jana, VYSKOT Boris and HOBZA Roman. The slowdown of Y chromosome expansion in dioecious Silene latifolia due to DNA loss and male-specific silencing of retrotransposons. BMC Genomics. 2018, vol. 19, no. 153, pp. 1-11. ISSN 1471-2164.
 TOKAN Viktor, PUTEROVÁ Janka, LEXA Matej and KEJNOVSKÝ Eduard. Quadruplex DNA in long terminal repeats in maize LTR retrotransposons inhibits the expression of a reporter gene in yeast. BMC Genomics. 2018, vol. 19, no. 184, pp. 1-11. ISSN 1471-2164.
2017BAGGILI Ibrahim, BREITINGER Frank and KARPÍŠEK Filip. Leveraging the SRTP protocol for over-the-network memory acquisition of a GE Fanuc Series 90-30. Digital Investigation. 2017, vol. 2017, no. 22, pp. 26-38. ISSN 1742-2876.
 BARTÍK Vladimír and VOLF Tomáš. Zpráva z řešení projektu - Analýza současného databázového modelu a návrh nového modelu. Brno: Investiční aukce s.r.o., 2017.
 BURGET Radek. Sociální sítě: Sběr a analýza dat v souvislosti s bezpečnostními incidenty. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2017.
 BURGET Radek. Information Extraction from the Web by Matching Visual Presentation Patterns. In: Knowledge Graphs and Language Technology: ISWC 2016 International Workshops: KEKI and NLP&DBpedia. Kobe: Springer International Publishing, 2017, pp. 10-26. ISBN 978-3-319-68722-3.
 CHARVÁT Lucie and MEDUNA Alexander. A Reduction of Finitely Expandable Deep Pushdown Automata. Schedae Informaticae. Krakov: 2017, vol. 2017, no. 26, pp. 1-9. ISSN 0860-0295.
 CHARVÁT Lucie and MEDUNA Alexander. A Reduction of Finitely Expandable Deep Pushdown Automata. In: Proceedings 12th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS 2017). Telč, 2017, pp. 1-1.
 CSUHAJ-VARJÚ Erzsébet, MEDUNA Alexander and SOUKUP Ondřej. On Tree-Restricted Regular-Controlled Context-Free Grammars. International Journal of Computer Mathematics: Computer Systems Theory. 2017, vol. 2, no. 4, pp. 147-163. ISSN 2379-9927.
 GRÉGR Matěj. Souhrná zpráva k projektu DDoS ochrana člena sdružení CESNET. Brno: CESNET National Research and Education Network, 2017.
 HLOSTA Martin, ZDRÁHAL Zdeněk and ZENDULKA Jaroslav. Ouroboros: Early identification of at-risk students without models based on legacy data. In: LAK '17 Proceedings of the Seventh International Learning Analytics & Knowledge Conference. Vancouver: Association for Computing Machinery, 2017, pp. 6-15. ISBN 978-1-4503-4870-6.
 HON Jiří, MARTÍNEK Tomáš, ZENDULKA Jaroslav and LEXA Matej. pqsfinder: an exhaustive and imperfection-tolerant search tool for potential quadruplex-forming sequences in R. Bioinformatics. Oxford: Oxford University Press, 2017, vol. 33, no. 21, pp. 3373-3379. ISSN 1367-4803.
 HRANICKÝ Radek, ZOBAL Lukáš and VEČEŘA Vojtěch. Distribuovaná obnova hesel. FIT-TR-2017-04, 2017.
 HRANICKÝ Radek, ZOBAL Lukáš, VEČEŘA Vojtěch and MATOUŠEK Petr. Distributed Password Cracking in a Hybrid Environment. In: Proceedings of SPI 2017. Brno: Brno University of Defence, 2017, pp. 75-90. ISBN 978-80-7231-414-0.
 HYPSKÝ Roman and KRESLÍKOVÁ Jitka. DEFINITION OF BUSINESS RULES USING BUSINESS VOCABULARY AND SEMANTICS. Acta Informatica Pragensia. Praha: University of Economics, 2017, vol. 6, no. 1, pp. 72-77. ISSN 1805-4951.
 ISMAEL Mazen. Detecting Anomalous Trajectories and Traffic Services. In: Data a znalosti 2017. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2017, pp. 1-5. ISBN 978-80-261-0720-0.
 KAZZAZ M. Mohanned and RYCHLÝ Marek. Restful-based Mobile Web Service Migration Framework (Presentation). MEMICS 2017: 12th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Telč, 2017.
 KAZZAZ M. Mohanned and RYCHLÝ Marek. Restful-based Mobile Web Service Migration Framework. In: 2017 IEEE International Conference on AI & Mobile Services (AIMS). Honolulu: IEEE Computer Society, 2017, pp. 70-75. ISBN 978-1-5386-1999-5.
 KOCMAN Radim, KŘIVKA Zbyněk and MEDUNA Alexander. Rule-Homogeneous CD Grammar Systems. AFL 2017. Debrecen, 2017.
 KORČEK Pavol, NOVOTNÝ Tomáš, WOLFERT Richard, VIKTORIN Jan and SAKIN Martin. Závěrečná zpráva. Brno: CESNET National Research and Education Network, 2017.
 KŘIVKA Zbyněk. Introduction to Graph Algorithms for Shortest-Paths Problems. Sego-Bit. Segovia: University of Valladolid, 2017, vol. 4, no. 5. ISSN 2386-866X.
 MAREK Marcel, RYŠAVÝ Ondřej and VESELÝ Vladimír. Towards analysis of IP communication in a constrained environment of tactical radio networks. In: Proceedings of European Conference on the Engineering of Computer Based Systems. Larnaca: Association for Computing Machinery, 2017, pp. 50-57. ISBN 978-1-4503-4843-0.
 MATOUŠEK Petr, ONYANGO Collins Oduor, RYŠAVÝ Ondřej and SEVILLA Joseph. Delivering ICT Security Courses over 5.944 km. In: Proceedings of the 27th EAEEIE Annual Conference. Grenoble, 2017, pp. 1-7.
 MATOUŠEK Petr. Analysis of DLMS Protocol. FIT-TR-2017-13, Brno, 2017.
 MATOUŠEK Petr. Description and analysis of IEC 104 Protocol. FIT-TR-2017-12, Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2017.
 MEDUNA Alexander and MARTIŠKO Jakub. CD Grammar Systems with Two Propagating Scattered Context Components Characterize the Family of Context Sensitive Languages. In: 15th International Conference on Automata and Formal Languages. Debrecen: Open Publishing Association, 2017, pp. 170-179. ISSN 2075-2180.
 MEDUNA Alexander and SOUKUP Ondřej. Modern Language Models and Computation: Theory with Applications. New York: Springer US, 2017. ISBN 978-3-319-63099-1.
 MEDUNA Alexander and SOUKUP Ondřej. Jumping Scattered Context Grammars. Fundamenta Informaticae. Amsterdam: IOS Press, 2017, vol. 152, no. 1, pp. 51-86. ISSN 0169-2968.
 MILKOVIČ Marek. Extraction of Information from .NET Executable Files. In: Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2017. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS Assn., 2017, pp. 1-9. ISBN 978-80-87952-22-1.
 MUSIL Miloš, ŠTOURAČ Jan, BENDL Jaroslav, BREZOVSKÝ Jan, PROKOP Zbyněk, ZENDULKA Jaroslav, MARTÍNEK Tomáš, BEDNÁŘ David and DAMBORSKÝ Jiří. FireProt: web server for automated design of thermostable proteins. Nucleic Acids Research. Oxford: Oxford University Press, 2017, vol. 2017, no. 45, pp. 393-399. ISSN 1362-4962.
 PLUSKAL Jan and RYŠAVÝ Ondřej. Detection, and Analysis of SIP Fraud Attack on 100Gb Ethernet with NEMEA System. Pristina, 2017.
 PLUSKAL Jan, LICHTNER Ondrej and RYŠAVÝ Ondřej. Netfox Detective - Identifikace aplikačních protokolů pomocí algoritmů strojového učení. FIT-TR-2017-05, 2017.
 PLUSKAL Jan. Netfox Detective 2.0 - Nástroj pro síťovou forenzní analýzu. FIT-TR-2017-06, 2017.
 POLČÁK Libor. Základní informace o síti Tor. FIT-TR-2017-01, Brno, 2017.
 PUTEROVÁ Janka, RAZUMOVA Olga, MARTÍNEK Tomáš, ALEXANDROV Oleg, DIVASHUK Mikhail, KUBÁT Zdeněk, HOBZA Roman, KARLOV Gennady and KEJNOVSKÝ Eduard. Satellite DNA and Transposable Elements in Seabuckthorn ( Hippophae rhamnoides ), a Dioecious Plant with Small Y and Large X Chromosomes. Genome Biology and Evolution. Oxford: Oxford University Press, 2017, vol. 9, no. 1, pp. 197-212. ISSN 1759-6653.
 RUDNITCKAIA Julia and HRUŠKA Tomáš. Time Series Analysis and Prediction Statistical Models for the Duration of the Ship Handling at an Oil Terminal. In: RELIABILITY and STATISTICS in TRANSPORTATION and COMMUNICATION. Riga: Springer International Publishing, 2017, pp. 1-10. ISBN 978-9984-818-86-3. ISSN 2367-3370.
 RYCHLÝ Marek and KOLÁŘ Dušan. Analýza cloud computing systémů pro ŠKODA AUTO. Brno: ŠKODA AUTO a.s., 2017.
 RYCHLÝ Marek and KOLÁŘ Dušan. Cloud Computing System Analysis for ŠKODA AUTO. Brno: ŠKODA AUTO a.s., 2017.
 RYCHLÝ Marek and RYŠAVÝ Ondřej. TARZAN: An Integrated Platform for Security Analysis. In: Proceedings of the 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems. Praha: IEEE Computer Society, 2017, pp. 561-567. ISBN 978-83-946253-7-5.
 RYŠAVÝ Ondřej. Analysis of Constrained Application Protocol. FIT-TR-2017-15, Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2017.
 RYŠAVÝ Ondřej. Security Monitoring of LwM2M communication. FIT-TR-2017-16, Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2017.
 VONDRÁČEK Martin, PLUSKAL Jan and RYŠAVÝ Ondřej. Automation of MitM Attack on Wi-Fi Networks. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering. 2017, vol. 2018, no. 216, pp. 207-220. ISBN 978-3-319-73696-9. ISSN 1867-8211.
 ZELENÝ Jan, BURGET Radek and ZENDULKA Jaroslav. Box Clustering Segmentation: A New Method for Vision-based Page Preprocessing. Information Processing and Management. 2017, vol. 53, no. 3, pp. 735-750. ISSN 0306-4573.
2016BENDL Jaroslav, MUSIL Miloš, ŠTOURAČ Jan, ZENDULKA Jaroslav, DAMBORSKÝ Jiří and BREZOVSKÝ Jan. PredictSNP2: A unified platform for accurately evaluating SNP effects by exploiting the different characteristics of variants in distinct genomic regions. PLoS Computational Biology. 2016, vol. 12, no. 5, pp. 1-18. ISSN 1553-7358.
 BENDL Jaroslav, ŠTOURAČ Jan, ŠEBESTOVÁ Eva, VÁVRA Ondřej, MUSIL Miloš, BREZOVSKÝ Jan and DAMBORSKÝ Jiří. HotSpot Wizard 2.0: Automated Design of Site-specific Mutations and Smart Libraries in Protein Engineering. Nucleic Acids Research. Oxford: Oxford University Press, 2016, vol. 1, no. 1, pp. 1-9. ISSN 1362-4962.
 DOLÍHAL Luděk and HRUŠKA Tomáš. Automatic job generation for compiler testing, Testing of generated compiler. In: Proceedings of The Eighth International Conference on Advances in System Testing and Validation Lifecycle. Řím: The International Academy, Research and Industry Association, 2016, pp. 1-6. ISBN 978-1-61208-500-5.
 FIALA Jiří and ZENDULKA Jaroslav. Mentally challenged as design principles and models for their applications. Applied Computer Science. Lublin: Polish Association for Knowledge Promotion, 2016, vol. 12, no. 4, pp. 28-48. ISSN 1895-3735.
 FIALA Jiří. Nástroj počítačové terapie jako nový standard pro aplikace speciální pedagogiky. Praha, 2016.
 GRASA Eduard, RYŠAVÝ Ondřej, LICHTNER Ondrej, ASGARI Hamid, DAY John and CHITKUSHEV Lou. From protecting protocols to layers: designing, implementing and experimenting with security policies in RINA. In: 2016 IEEE International Conference on Communications (ICC). Kuala-Lumpur: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, pp. 1-7. ISBN 978-1-4799-6665-3.
 HRANICKÝ Radek, HOLKOVIČ Martin, MATOUŠEK Petr and RYŠAVÝ Ondřej. On Efficiency of Distributed Password Recovery. The Journal of Digital Forensics, Security and Law. 2016, vol. 11, no. 2, pp. 79-96. ISSN 1558-7215.
 HRANICKÝ Radek, MATOUŠEK Petr, RYŠAVÝ Ondřej and VESELÝ Vladimír. Experimental Evaluation of Password Recovery in Encrypted Documents. In: Proceedings of ICISSP 2016. Roma: SciTePress - Science and Technology Publications, 2016, pp. 299-306. ISBN 978-989-758-167-0.
 HRUŠKA Tomáš. Souhrnná výzkumná zpráva k projektu Vývoj robotického řízení automobilu a vývoj nové generace asistenčních systémů pro řízení. Brno: ARTIN, spol. s r.o., 2016.
 HRUŠKA Tomáš. Zpráva-výzkumné a vývojové práce - CODASIP 2016. Brno, 2016.
 HYNEK Jiří and HRUŠKA Tomáš. Pixel-Based Analysis of Information Dashboard Attributes. In: New Trends in Databases and Information Systems. CH: Springer International Publishing, 2016, pp. 29-36. ISBN 978-3-319-44065-1. ISSN 1865-0929.
 KARMAZÍN Jaromír and OČENÁŠEK Pavel. The state of Near-Field Communication (NFC) on the Android platform. In: Human Aspects of Information Security, Privacy, and Trust. Toronto: Springer Verlag, 2016, pp. 247-254. ISBN 978-3-319-39380-3.
 KOCMAN Radim and MEDUNA Alexander. On Parallel Versions of Jumping Finite Automata. In: Proceedings of the 2015 Federated Conference on Software Development and Object Technologies. Cham: Springer International Publishing, 2016, pp. 142-149. ISBN 978-3-319-46534-0.
 KOCMAN Radim, KŘIVKA Zbyněk and MEDUNA Alexander. On Double-Jumping Finite Automata. In: Eighth Workshop on Non-Classical Models of Automata and Applications (NCMA 2016). Wien: Austrian Computer Society, 2016, pp. 195-210. ISBN 978-3-903035-10-2.
 KUČERA Jiří and MEDUNA Alexander. On State-Synchronized Automata Systems. Schedae Informaticae. Krakov: 2016, vol. 2015, no. 24, pp. 221-237. ISSN 0860-0295.
 KŘIVKA Zbyněk, MEDUNA Alexander and ZEMEK Petr. Phrase-Structure Grammars: Normal Forms and Reduction. The Computer Journal. Oxford: Oxford University Press, 2016, vol. 59, no. 8, pp. 1180-1185. ISSN 0010-4620.
 MEDUNA Alexander and SOUKUP Ondřej. Simple Matrix Grammars and Their Leftmost Variants. International Journal of Foundations of Computer Science. 2016, vol. 27, no. 3, pp. 359-373. ISSN 0129-0541.
 PLUSKAL Jan and RYŠAVÝ Ondřej. Network Forensic Tool Netfox Detective. Pristina, 2016.
 PLUSKAL Jan, RYŠAVÝ Ondřej and MATOUŠEK Petr. On the Identification of Applications from Captured Network Traffic. New York, 2016.
 PLUSKAL Jan, VESELÝ Vladimír, GRÉGR Matěj and RYŠAVÝ Ondřej. TLS/SSL Decryption Workshop. Praha, 2016.
 POLČÁK Libor, CALDAROLA Leo, CUDA Davide, DONDERO Marco, FICARA Domenico, FRANKOVÁ Barbora, HOLKOVIČ Martin, CHOUKIR Amine, MUCCIFORA Roberto and TRIFILO Antonio. High Level Policies in SDN. In: E-Business and Telecommunications. Berlin: Springer International Publishing, 2016, pp. 39-57. ISBN 978-3-642-35754-1. ISSN 1865-0929.
 POSPÍŠIL Milan, BARTÍK Vladimír and HRUŠKA Tomáš. Analyzing Machine Performance Using Data Mining. In: 2016 IEEE Symposium on Computational Intelligence and Data Mining. Athens: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, pp. 1-7. ISBN 978-1-5090-4239-5.
 PROCHOCKÁ Kristína. Aktuální zpráva o současném stavu softwaru pro zpracování komplexních událostí. Automa. 2016, vol. 2016, no. 12, pp. 34-37. ISSN 1210-9592.
 VESELÝ Vladimír, REK Vít and RYŠAVÝ Ondřej. Babel Routing Protocol for OMNeT++ - More than just a new simulation module for INET framework. In: Proceedings of 3rd OMNeT++ Community Summit. Ithaca, NY: Cornell University Library, 2016, pp. 1-5. ISSN 2331-8422.
 VESELÝ Vladimír, REK Vít and RYŠAVÝ Ondřej. Enhanced Interior Gateway Routing Protocol with IPv4 and IPv6 Support for OMNeT++. Advances in Intelligent Systems and Computing. 2016, vol. 2015, no. 1, pp. 65-85. ISSN 2194-5357.
 ZELENÝ Jan and BURGET Radek. Accelerating the process of web page segmentation via template clustering. International Journal of Intelligent Information and Database System. Geneva: Inderscience Publishers, 2016, vol. 2016, no. 2, pp. 134-153. ISSN 1751-5858.
 ZÁMEČNÍKOVÁ Eva and KRESLÍKOVÁ Jitka. Business Rules Definition for Decision Support System Using Matrix Grammar. Acta Informatica Pragensia. Praha: University of Economics, 2016, vol. 5, no. 1, pp. 72-81. ISSN 1805-4951.
 ZÁMEČNÍKOVÁ Eva and KRESLÍKOVÁ Jitka. Performance Measurement of Complex Event Platforms. Journal of Information and Organizational Sciences (online). Varaždin: Faculty of Organization and Informatics, University of Zagreb, 2016, vol. 40, no. 2, pp. 237-254. ISSN 1846-9418.

Your IPv4 address: 54.224.220.72
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]