Ústav informačních systémů

Technická zpráva

BURGET Radek. Sociální sítě: Sběr a analýza dat v souvislosti s bezpečnostními incidenty. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2017.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Sociální sítě: Sběr a analýza dat v souvislosti s bezpečnostními incidenty
Název (en):Social Networks: Gathering and Analysis of Data Related to Security Incidents
Strany:23
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2017
Vydavatel:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconsoc_site-fit-tr-2017-11.pdf651 KB2018-01-04 21:23:51
^ Vybrat vše
S vybranými:
Anotace
Sociální sítě jsou v současnosti velmi populární komunikační prostředek umožňující sdílení velkého množství informací různých typů mezi uživateli, ale i jejich veřejné publikování. Z pohledu zpracování dat z bezpečnostních incidentů představují sociální sítě jednak potenciální zdroj těchto incidentů, současně však i potenciálně bohatý zdroj informací, který je možno využít při jejich zkoumání. V tomto dokumentu představujeme analýzu relevantních bezpečnostní incidentů a následně pak relevantních zdrojů informací, které zahrnují zejména nejpoužívanější sociální sítě a data o využívání webových prohlížečů na lokálních počítačích. Dále pak popisujeme architekturu softwarového nástroje navrženého pro získání, uložení a vyhodnocení velkého množství dat z těchto velmi různorodých zdrojů. Tento nástroj byl navržen s ohledem na rozšiřitelnost, škálovatelnost a možnost práce v distribuovaném prostředí a navržené principy byly ověřeny na prototypové implementaci.
BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Radek Burget},
   title = {Soci{\'{a}}ln{\'{i}} s{\'{i}}t{\v{e}}: Sb{\v{e}}r
	a anal{\'{y}}za dat v souvislosti s
	bezpe{\v{c}}nostn{\'{i}}mi incidenty},
   pages = 23,
   year = 2017,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11573}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.237.75.18
Přepnout na https