Ústav informačních systémů

Článek ve sborníku konference

PASTUSHENKO Olena, HRUŠKA Tomáš a ZENDULKA Jaroslav. Increasing students' motivation by using virtual learning environments based on gamification mechanics. In: ACM International Conference Proceedings Series. Salamanca: Association for Computing Machinery, 2018, s. 755-760. ISBN 978-1-4503-6518-5.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Increasing students' motivation by using virtual learning environments based on gamification mechanics
Název (cs):Zvyšování motivace studentů pomocí virtuálních učebních prostředí založených na gamifikací
Strany:755-760
Sborník:ACM International Conference Proceedings Series
Konference:Sixth Edition Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality
Místo vydání:Salamanca, ES
Rok:2018
ISBN:978-1-4503-6518-5
DOI:10.1145/3284179.3284310
Vydavatel:Association for Computing Machinery
Klíčová slova
Gamification
students motivation
adaptive learning
open source educational software
Anotace
Zvýšení motivace studentů je důležitým úkolem během vzdělávacího procesu. Jedním z možných způsobů, jak toho dosáhnout, je využití inovativní vzdělávací mechaniky - gamifikace. Gamifikace poskytuje možnost rozšířit systémy řízení učení a virtuální učební prostředí s herními prvky, jako jsou body a úrovně. Tento článek popisuje implementaci a použití gamifikovaných úkolů v kurzu tvorby webových stránek. Nejprve jsme analyzovali možnosti gamifikace v univerzitě. Po každém zadání byla získána zpětná vazba od studentů ohledně jejich zapojení ve studiu, motivace a vlivu gamifikace na to, jak byla informace vnímána. Na základě výsledků se diskutuje několik návrhů zlepšení, jako adaptivní variabilní obtížnost nebo zveřejnění výsledků za účelem zvýšení vlivu sociálního motivačního úsilí.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Olena Pastushenko and Tom{\'{a}}{\v{s}}
	Hru{\v{s}}ka and Jaroslav Zendulka},
  title = {Increasing students' motivation by using virtual
	learning environments based on gamification
	mechanics},
  pages = {755--760},
  booktitle = {ACM International Conference Proceedings Series},
  year = 2018,
  location = {Salamanca, ES},
  publisher = {Association for Computing Machinery},
  ISBN = {978-1-4503-6518-5},
  doi = {10.1145/3284179.3284310},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11824}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.237.75.18
Přepnout na https