Ústav informačních systémů

Článek ve sborníku konference

HRANICKÝ Radek, LIŠTIAK Filip, MIKUŠ Dávid a RYŠAVÝ Ondřej. On Practical Aspects of PCFG Password Cracking. In: Data and Applications Security and Privacy. Charleston: Springer Verlag, 2019, s. 43-60. ISBN 978-3-030-22478-3. ISSN 0302-9743. Dostupné z: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-22479-0_3
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:On Practical Aspects of PCFG Password Cracking
Název (cs):Praktické aspekty lámání hesel pomocí PCFG
Strany:43-60
Sborník:Data and Applications Security and Privacy
Konference:Conference on Data and Applications Security and Privacy
Místo vydání:Charleston, US
Rok:2019
URL:https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-22479-0_3
ISBN:978-3-030-22478-3
Časopis:Lecture Notes in Computer Science, roč. 33, č. 11559, DE
ISSN:0302-9743
DOI:10.1007/978-3-030-22479-0_3
Vydavatel:Springer Verlag
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconDBSec19-hranicky-cr.pdf544 KB2019-07-24 12:23:52
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
password,cracking,security,grammar
Anotace
Pro zabezpečení důvěrných dat či účtů k internetovým a jiným službám lze využít hesel. Dosavadní výzkumy ukazují, že tendence uživatelů je volit taková hesla, která jsou jednoduchá pro zapamatování a jejich podobnost odpovídá určitým vzorům. V oblasti forenzní analýzy digitálních dat tak lze pro lámání hesel využít pravděpodobnostních modelů vytvořených na základě existujících znalostí o tvorbě uživatelských hesel. Jedním z těchto modelů jsou pravděpodobnostní bezkontextové gramatiky, v a.j. Probabilistic Context-free Grammars (PCFG). Článek popisuje zdokonalení existujících přístupů v této oblasti, díky kterým je možné zkoušet hesla rychleji či zredukovat množství zkoušených hesel bez výraznějšího dopadu na úspěšnost.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Radek Hranick{\'{y}} and Filip Li{\v{s}}tiak and
	D{\'{a}}vid Miku{\v{s}} and Ond{\v{r}}ej
	Ry{\v{s}}av{\'{y}}},
  title = {On Practical Aspects of PCFG Password Cracking},
  pages = {43--60},
  booktitle = {Data and Applications Security and Privacy},
  journal = {Lecture Notes in Computer Science},
  volume = 33,
 number = 11559,
  year = 2019,
  location = {Charleston, US},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {978-3-030-22478-3},
  ISSN = {0302-9743},
  doi = {10.1007/978-3-030-22479-0_3},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11955}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.237.75.18
Přepnout na https