Ústav informačních systémů

Článek v časopise

HYPSKÝ Roman a KRESLÍKOVÁ Jitka. DEFINITION OF BUSINESS RULES USING BUSINESS VOCABULARY AND SEMANTICS. Acta Informatica Pragensia. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017, roč. 6, č. 1, s. 72-77. ISSN 1805-4951.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:DEFINITION OF BUSINESS RULES USING BUSINESS VOCABULARY AND SEMANTICS
Název (cs):Definice podnikových pravidel za použití jejich sémantiky a podnikového slovníku
Strany:72-77
Místo vydání:CZ
Rok:2017
Časopis:Acta Informatica Pragensia, roč. 6, č. 1, Praha, CZ
ISSN:1805-4951
Klíčová slova
podnikové pravidlo, podnikový slovník, sémantika, informační systémy
Anotace
Tento článek pojednává o definici podnikových pravidel pomocí jejich sémantiky a podnikového slovníku. V úvodu jsou specifikována podniková pravidla, podnikový slovník a také sémantika pravidel. Poté je popsána definice pravidel za použití jejich sémantiky a podnikového slovníku. Na základě těchto postupů byl implementován systém. Hlavní výhodou tohoto systému je tzv. "Vrstva podnikových pravidel", která implementuje podniková pravidla do systému, avšak udržuje jejich kód oddělený. Na závěr jsou shrnuty dosažené výsledky a navržen budoucí postup.
Abstrakt
This paper discusses the definition of business rules using business vocabulary and semantics. At the beginning business rules, business vocabulary and semantics of business rules are specified. There is also outlined the current state of research on this topic. Then the definition and formalization of business rules using semantics and business vocabulary is described. Based on these proposed procedures was created a tool that implements and simulate these processes. The main advantage of this tool is "Business Rules Layer", which implements business rules into the system but is separated from this system. Source code of the rules and the system are not mixed together. Finally, the results are evaluated and future development is suggested.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Roman Hypsk{\'{y}} and Jitka
	Kresl{\'{i}}kov{\'{a}}},
   title = {DEFINITION OF BUSINESS RULES USING BUSINESS
	VOCABULARY AND SEMANTICS},
   pages = {72--77},
   journal = {Acta Informatica Pragensia},
   volume = 6,
 number = 1,
   year = 2017,
   ISSN = {1805-4951},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11286}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.179.0
Přepnout na https