Ústav informačních systémů

Článek v časopise

VESELÝ Vladimír, MAREK Marcel a JEŘÁBEK Kamil. RINASim. EAI/Springer Innovations in Communication and Computing. 2019, roč. 2019, č. 1, s. 139-181. ISBN 978-3-030-12842-5. ISSN 2522-8595. Dostupné z: https://www.springer.com/gp/book/9783030128418
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:RINASim
Název (cs):Nedávné pokroky v síťové simulaci: prostředí OMNeT ++ a jeho ekosystém
Strany:139-181
Kniha:Recent Advances in Network Simulation: The OMNeT++ Environment and its Ecosystem
Místo vydání:CH
Rok:2019
URL:https://www.springer.com/gp/book/9783030128418
ISBN:978-3-030-12842-5
Časopis:EAI/Springer Innovations in Communication and Computing, roč. 2019, č. 1, CH
ISSN:2522-8595
DOI:10.1007/978-3-030-12842-5
Vydavatel:Springer International Publishing
Klíčová slova
RINA, RINASim, OMNeT++, simulation framework
Anotace
RINASim je rámec pro simulaci sítí podle principů čistě břidlicové architektury InterNetwork. RINASim by měl pomoci ostatním pochopit koncepty RINA, které jsou daleko nad rámec současného řemeslného zpracování TCP / IP. RINA a popisuje RINASim mechanismy a politiky. RINASim obsahuje vysoce kvalitní a nízkoúrovňové modely se specifikacemi RINA. Abychom porozuměli schopnostem RINASimu, kapitola také popisuje vyprávění ukázkové scénáře.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Vladim{\'{i}}r Vesel{\'{y}} and Marcel Marek and
	Kamil Je{\v{r}}{\'{a}}bek},
  title = {RINASim},
  pages = {139--181},
  booktitle = {Recent Advances in Network Simulation: The OMNeT++
	Environment and its Ecosystem},
  journal = {EAI/Springer Innovations in Communication and Computing},
  volume = 2019,
 number = 1,
  year = 2019,
  publisher = {Springer International Publishing},
  ISBN = {978-3-030-12842-5},
  ISSN = {2522-8595},
  doi = {10.1007/978-3-030-12842-5},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=12016}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.179.0
Přepnout na https