Ústav informačních systémů

Článek ve sborníku konference

HOLKOVIČ Martin a RYŠAVÝ Ondřej. Network Diagnostics Using Passive Network Monitoring and Packet Analysis. In: ICNS 2019. Athens: The International Academy, Research and Industry Association, 2019, s. 47-51. ISBN 978-1-61208-711-5.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Network Diagnostics Using Passive Network Monitoring and Packet Analysis
Název (cs):Diagnostika počítačových sítí využitím pasivního monitoringu a paketové analýzy
Strany:47-51
Sborník:ICNS 2019
Konference:The Fifteenth International Conference on Networking and Services ICNS 2019
Řada knih:The Fifteenth International Conference on Networking and Services
Místo vydání:Athens, GR
Rok:2019
ISBN:978-1-61208-711-5
Vydavatel:The International Academy, Research and Industry Association
Klíčová slova
Network diagnostics, passive network monitoring, rule-based diagnostics, fault tree analysis, event-based diagnostics.
Anotace
Hledání příčiny problému v síťové infrastruktuře je složitý úkol, protože chybový uzel může poškodit zdánlivě nezávislé komponenty. Na druhou stranu většina komunikačních protokolů má zabudované mechanismy detekce chyb. V tomto příspěvku navrhujeme vytvořit systém, který automaticky diagnostikuje síťové služby a aplikace pomocí automatické kontroly síťové komunikace. Diagnostický problém modelujeme metodou chybového stromu a generujeme sadu pravidel, která identifikuje symptomy a propojuje je s možnými příčinami. Správci mohou tato pravidla rozšířit na základě svých zkušeností a konfigurace sítě, aby automatizovali své rutinní úkoly. Úspěšně jsme nasadili nástroj pro ověřování konceptu a našli jsme zajímavá budoucí témata výzkumu.
Abstrakt
Finding a problem cause in network infrastructure is a complex task because a fault node may impair seemingly independent components. On the other hand, most communication protocols have built-in error detection mechanisms. In this paper, we propose to build a system that automatically diagnoses network services and applications by inspecting the network communication automatically. We model the diagnostic problem using a fault tree method and generate a set of rules that identify the symptoms and link them with possible causes. The administrators can extend these rules based on their experiences and the network configuration to automatize their routine tasks. We successfully deployed the proof-of-concept tool and found interesting future research topics.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Martin Holkovi{\v{c}} and Ond{\v{r}}ej
	Ry{\v{s}}av{\'{y}}},
  title = {Network Diagnostics Using Passive Network
	Monitoring and Packet Analysis},
  pages = {47--51},
  booktitle = {ICNS 2019},
  series = {The Fifteenth International Conference on Networking and
	Services},
  year = 2019,
  location = {Athens, GR},
  publisher = {The International Academy, Research and Industry Association},
  ISBN = {978-1-61208-711-5},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11993}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.179.0
Přepnout na https