Ústav informačních systémů

Článek ve sborníku konference

HOLKOVIČ Martin, RYŠAVÝ Ondřej a POLČÁK Libor. Using Network Traces to Generate Models for Automatic Network Application Protocols Diagnostics. In: Proceedings of the 16th International Joint Conference on e-Business and Telecommunications Volume 1: DCNET, ICE-B, OPTICS, SIGMAP and WINSYS. Praha: SciTePress - Science and Technology Publications, 2019, s. 43-53. ISBN 978-989-758-378-0.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Using Network Traces to Generate Models for Automatic Network Application Protocols Diagnostics
Název (cs):Automatická diagnostika síťových aplikačních protokolů pomocí modelů vytvořených z příkladů síťové komunikace
Strany:43-53
Sborník:Proceedings of the 16th International Joint Conference on e-Business and Telecommunications Volume 1: DCNET, ICE-B, OPTICS, SIGMAP and WINSYS
Konference:10th International Conference on Data Communication Networking
Místo vydání:Praha, CZ
Rok:2019
ISBN:978-989-758-378-0
Vydavatel:SciTePress - Science and Technology Publications
Klíčová slova
Network diagnostics, automatic diagnostics, protocol model from traces
Anotace
Diagnostika sítí je časově náročná činnost, která vyžaduje správce s dobrou znalostí síťových principů a technologií. Dokonce i když některé chyby sítě byly v minulosti vyřešeny, musí správce při opakovaném výskytu těchto chyb strávit značný čas. Tento článek představuje automatizovaný nástroj, který umožňuje zjistit očekávané chování síťových protokolů a jejich možných variant. Vytvořený model lze použít k automatizaci diagnostického procesu. Model představuje konečný automat obsahující chování protokolu pro různé situace. Diagnostika neznámé komunikace se provádí kontrolou vytvořeného modelu a vyhledávání chybových stavů a jejich popisů. Vytvořili jsme také nástroj pro ověřování konceptu, který demonstruje praktický potenciál tohoto přístupu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Martin Holkovi{\v{c}} and Ond{\v{r}}ej
	Ry{\v{s}}av{\'{y}} and Libor Pol{\v{c}}{\'{a}}k},
   title = {Using Network Traces to Generate Models for
	Automatic Network Application Protocols
	Diagnostics},
   pages = {43--53},
   booktitle = {Proceedings of the 16th International Joint Conference on
	e-Business and Telecommunications Volume 1: DCNET, ICE-B,
	OPTICS, SIGMAP and WINSYS},
   year = 2019,
   location = {Praha, CZ},
   publisher = {SciTePress - Science and Technology Publications},
   ISBN = {978-989-758-378-0},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=12012}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.237.75.18
Přepnout na https