Ústav informačních systémů

Technická zpráva

POLČÁK Libor. Co skrývá síť BitTorrent?. FIT-TR-2018-05, Brno, 2018.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Co skrývá síť BitTorrent?
Strany:10
Místo vydání:FIT-TR-2018-05, Brno, CZ
Rok:2018
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
icontr.pdf514 KB2018-12-13 11:28:48
^ Vybrat vše
S vybranými:
Abstrakt
Síť BitTorrent je v současné době nejčastěji používanou overlay sítí pro výměnu souborů. Z pohledu bezpečnostního výzkumu se nabízí několik výzkumných otázek. Tato technická zpráva se zabývá jejich hledáním. Pro snadnější orientaci a seznámení čtenáře s problémem obsahuje zpráva také základní terminologii související se síti BitTorrent.
BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Libor Pol{\v{c}}{\'{a}}k},
   title = {Co skr{\'{y}}v{\'{a}} s{\'{i}}{\v{t}} BitTorrent?},
   pages = 10,
   year = 2018,
   location = {FIT-TR-2018-05, Brno, CZ},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11885}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.179.0
Přepnout na https