Ústav inteligentních systémů

Nástroje a metody zpracování videa a obrazu pro zvýšení efektivity operací bezpečnostních a záchranných složek

Název v angličtině:Tools and methods for video and image processing to improve effectivity of rescue and security services operations
Hlavní řešitel:Zemčík Pavel
Spoluřešitelé:Beran Vítězslav, Drahanský Martin, Smrž Pavel, Zendulka Jaroslav
Další řešitelé:Bambušek Daniel, Bartík Vladimír, Bartl Vojtěch, Bažout David (FIT VUT), Dvořák Michal, Fröml Vojtěch, Goldmann Tomáš, Herout Adam, Hruška Tomáš, Juráček Ivo (FIT VUT), Kanich Ondřej, Nosko Svetozár, Pacura Dávid (UITS FIT VUT), Sedlmajer Kamil (FIT VUT), Šolony Marek, Volf Tomáš
Agentura:Ministerstvo vnitra České republiky - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020
Kód:VI20172020068
Zahájení:2017-01-01
Ukončení:2020-12-31
Klíčová slova:analýza obrazu a video sekvencí, detekce objektů, klasifikace, dolování dat
Anotace:
Projekt je zaměřen na výzkum pokročilých metod pro pořizování a zpracování obrazových dat a videosekvencí. Cílem je vytvořit funkční vzorek systému, který přispěje ke zvýšení efektivity operací bezpečnostních a záchranných složek. Systém umožní z různých obrazových zdrojů místa zásahu extrakci a analýzu informací, jejich kategorizaci, vyhledávání, agregaci, archivaci a efektivní reprezentaci. Dalšími cíli jsou metriky úspěšnosti, publikace, případně průmyslová ochrana výsledků.

Produkty

2019Multisenzorická deska pro dron, prototyp, 2019
Autoři: Malaník Petr, Goldmann Tomáš, Drahanský Martin
2018Automatická kalibrace kamery, software, 2018
Autoři: Bartl Vojtěch, Špaňhel Jakub, Juránek Roman, Herout Adam
2017Snímací zařízení pro krátké střelné zbraně, funkční vzorek, 2017
Autoři: Goldmann Tomáš, Dvořák Michal, Spurný Martin, Drahanský Martin

Publikace

2019DRAHANSKÝ Martin. Face and Eye Recognition. Norwegian ID Centre (Norwegian Biometric Forum), Oslo, 2019.
 GOLDMANN Tomáš, KANICH Ondřej a DRAHANSKÝ Martin. Generation and analysis of face data. Brno, 2019.
 GOLDMANN Tomáš, KANICH Ondřej a DRAHANSKÝ Martin. Multisensoric board usable on drone. Brno, 2019.
2017BARTL Vojtěch a HEROUT Adam. Fully Automatic Horizon Estimation for Surveillance Cameras. In: 2017 International Conference on Digital Image Computing: Techniques and Applications (DICTA). Sydney: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, s. 23-31. ISBN 978-1-5386-2839-3.
 DRAHANSKÝ Martin, SPURNÝ Martin a GOLDMANN Tomáš. Gesichtsdetektion und -erkennung in Videos aus öffentlichen Kamerasystemen. DuD - Datenschutz und Datensicherheit. Wiesbaden: Springer Verlag, 2017, roč. 41, č. 7, s. 415-421. ISSN 1614-0702.
 DRAHANSKÝ Martin. Detector of Weapons in Video. Praha, 2017.
 ILA Viorela S., POLOK Lukáš, ŠOLONY Marek a ISTENIČ Klemen. Fast Incremental Bundle Adjustment with Covariance Recovery. In: 2017 Fifth International Conference on 3D Vision. Qingdao: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, s. 1-9. ISBN 978-989-8425-47-8.

Vaše IPv4 adresa: 18.206.13.39
Přepnout na https