Ústav inteligentních systémů

Škoda auto -Webová aplikace - Slovník Průmyslu 4.0

Název v angličtině:Web Application Industry Dictionary 4.0
Hlavní řešitel:Hruška Tomáš
Spoluřešitelé:Žák Marek
Další řešitelé:Rozman Jaroslav
Agentura:ŠKODA AUTO a.s.
Zahájení:2017-04-25
Ukončení:2017-12-31
Klíčová slova:web, Průmysl 4.0
Anotace:

Aplikace bude vytvořena pro jazykové mutace anglický jazyk, český jazyk a německý jazyk. Pojmový obsah bude vytvořen pouze v českém a anglickém jazyce.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vytvoří obsah, naprogramuje a zprovozní webovou aplikaci (dílo). Postup zhotovení díla bude následující:

1.1   Návrh a implementace grafického stylu webové aplikace

1.1.1 Návrh uživatelského rozhraní - drátěné modely (wireframe)

1.1.2 Tvorba dynamické vztahové mapy

1.1.3 Tvorba grafického provedení

1.1.4 Implementace uživatelského rozhraní pomocí webových technologií

1.1.5 Po ukončení této etapy bude provedena její akceptace objednatelem

1.2   Návrh a implementace aplikace klient-server

1.2.1 Zpřesnění požadavků, use-case model - předpokládá se uživatelská část umožňující prohlížení slovníku, editorská část pro vkládání a editaci obsahu a administrační rozhraní pro správu přístupových práv

1.2.2 Návrh architektury aplikace - role klientské a serverové části, úložiště dat

1.2.3 Implementace serverové části - pomocí vhodných technologií na základě konzultací s IT ŠA (podle parametrů hostingu)

1.2.4 Implementace klientské části - aplikace JavaScript ve webovém prohlížeči

1.2.5 Testování v lokálním provozu

1.2.6 Nasazení na cílové umístění ve spolupráci s IT ŠA

1.2.7 Po ukončení této etapy bude provedena její akceptace objednatelem

1.3   Tvorba obsahu slovníku

1.3.1 Vytvoření strukturovaného seznamu hesel a jejich návazností

1.3.2 Tvorba obsahu jednotlivých hesel

1.3.3 Naplnění implementovaného systému obsahem

1.3.4 Po ukončení této etapy bude provedena její akceptace objednatelem. Tato akceptace bude závěrečná.

Publikace

2017ROZMAN Jaroslav a ŽÁK Marek. Webový portál průmyslu 4.0 pro Škoda Auto. Brno: ŠKODA AUTO a.s., 2017.

Vaše IPv4 adresa: 18.206.13.39
Přepnout na https