Ústav inteligentních systémů

Digimat

Název v angličtině:Digimat
Hlavní řešitel:Sadovský Petr
Spoluřešitelé:Zemčík Pavel
Další řešitelé:Raida Zbyněk
Agentura:Commissariat a l'Énergie Atomique - Horizon 2020
Zahájení:2017-04-01
Ukončení:2017-06-30
Klíčová slova:Průmysl 4.0
Anotace:
Projekt DIGIMAT, za jehož zkratkou se skrývá název South Moravian Digital Manufacturing Hub neboli hub pro digitální inovace ve výrobě malých a středních podniků (MSP) má za úkol zpracovat studii proveditelnosti, jež zmapuje a vyhodnotí potřeby jihomoravských výrobních podniků v oblasti zavádění digitálních technologií. Během půl roku JIC společně s partnery navrhne, jak co nejefektivněji řešit potřeby MSP v oblasti digitalizace. Firmy si tak budou moci ujasnit priority při zavádění technologií Industry 4.0 a vyzkoušet si spolupráci s dodavateli z řad IT firem nebo výzkumných organizací na individuálních řešeních, ke kterým by se bez finanční podpory obtížně dostaly, nebo se k nim neodhodlaly. Členy konsorcia tvoří kromě JIC také jeho dceřiná společnost INTEMAC, kterou založil JIC v roce 2013 jako kompetenční centrum pro výzkum a vývoj v oblasti strojírenských technologií. Z akademických partnerů se zapojilo do konsorcia Vysoké učení technické v Brně s týmy ze tří fakult (fakulta informačních technologií a fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií), z firemních partnerů pak Industry Cluster 4.0, který vznikl z iniciativy Regionální hospodářské komory Brno a jehož členy jsou i B+R Automatizace, Siemens, Unicorn Systems, První brněnská strojírna Velká Bíteš, TOS Kuřim nebo Alta. 

Vaše IPv4 adresa: 18.205.176.100
Přepnout na https