Ústav inteligentních systémů

MUSIC - Mnohoúrovňová bezpečnost v kritických aplikacích počítačových systémů

Název v angličtině:MuSiC - Multi-level Security for Critical Services
Hlavní řešitel:Zemčík Pavel
Další řešitelé:Smrž Pavel
Agentura:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky - INTER-EXCELLENCE - Podprogram INTER-EUREKA LTE217
Kód:LTE118019
Zahájení:2018-06-01
Ukončení:2020-12-31
Klíčová slova:Bezpečnost; vestavěné systémy
Anotace:
Projekt je spojen s návrhem mezinárodního projektu MuSiC (Multi-level Security for Critical Services) podaného v rámci klastru Eureka/Penta konsorciem 17 evropských partnerů z pěti zemí (Francie, Španělsko, Belgie, Finsko a Česká republika). Tento mezinárodní projekt je zaměřen na vývoj technologie pro zabezpečení komunikujících vestavěných systémů proti útokům zvenčí. Uvažované řešení díky silnému konsorciu zahrne jak hardware těchto systémů (procesorová deska s vhodným procesorem podporujícím zabezpečenou zónu), zabezpečené prvky připojené k procesorové desce, zabezpečené výpočetní prostředí, komunikační vrstvu i ověření navržených technologií na případových studiích z oblasti systémů sledování dopravy a veřejného osvětlení a systémů ochrany osob a řešení katastrof.

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https