Ústav inteligentních systémů

TEchnology TRAnsfer via Multinational Application eXperiments (TETRAMAX)

Název v češtině:Transfer technologií skrze nadnárodní aplikační experimenty
Hlavní řešitel:Leupers Rainer (RWTH)
Spoluřešitelé:Palkovič Martin
Další řešitelé:Češka Milan, Smrž Pavel, Zemčík Pavel
Agentura:Evropská komise EU - Horizon 2020
Zahájení:2018-04-01
Ukončení:2021-08-31
Klíčová slova:Internet věcí, digitální technologie, transfer technologií
Anotace:
Cílem projektu je implementovat evropskou iniciativu "Smart Anything Everywhere" do oblasti nízkoenergetického počítání pro kyberfyzikální systémy a Internet věcí. Iniciativa propojuje technické a aplikační know-how, což napomáhá k efektivnějšímu a účinnějšímu přijímání pokročilých digitálních technologií malými a středními podniky. TETRAMAX je zaměřen na poskytování nových inovačních technologií evropskému průmyslu. Proces transferu technologií usnadní nově vybudovaná specializovaná síť kompetenčních center v oblasti nízkoenergetických systémů, díky níž budou moci podniky a společnosti zažádat o přístup k pokročilým technologiím a výzkumné instituce jim budou moci aktivně a efektivně své technologie nabízet.

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6
Přepnout na https