Ústav inteligentních systémů

Kunst - Nástroj pro tvorbu schémat technologických procesů v oblasti čistíren odpadních vod

Název v angličtině:A tool for creating technological schemas of wastewater treatment plants
Hlavní řešitel:Kočí Radek
Agentura:KUNST, spol. s r.o.
Zahájení:2018-05-02
Ukončení:2019-05-31
Klíčová slova:technologický proces, čistírna odpadních vod, bilanční výpočty, nástrojová podpora
Anotace:
Projekt se věnuje výzkumu v oblasti návrhu technologických procesů čistíren odpadních vod, jehož cílem je vytvoření simulačního jádra pro výpočty hmotnostních a energetických bilancí kombinovaných technologických linek. Simulační jádro bude doplněno nástrojovou podporou pro tvorbu a bilanční výpočty navržených technologických procesů.

Vaše IPv4 adresa: 18.206.13.39
Přepnout na https