Ústav inteligentních systémů

Informační technologie v biomedicínském inženýrství

Název v angličtině:Information Technology in Biomedical Engineering
Hlavní řešitel:Provazník Ivo
Spoluřešitelé:Drahanský Martin, Dušek Ladislav (LF MUNI), Hanáček Petr, Holčík Jiří (LF MUNI), Hřebíček Jiří (PřF MUNI), Kolářová Jana, Kozumplík Jiří, Zemčík Pavel
Další řešitelé:Doležel Michal, Dvořák Radim, Fiala Jiří, Hájek Josef, Lodrová Dana, Malčík Dominik, Marvan Aleš, Mráček Štěpán, Novotný Tomáš, Váňa Jan
Agentura:Grantová agentura České republiky - Doktorské granty
Kód:GD102/09/H083
Zahájení:2009-01-01
Ukončení:2012-12-31
Klíčová slova:analýza biologických signálů, biometrie, biomedicínské databáze
Anotace:
Podstata projektu spočívá ve vytvoření týmu doktorandů, jejich kooperaci na řešení problémů využití moderních metod informačních technologií v biologii a medicíně, a dosažení konkrétních cílů spočívajících ve vytvoření nových aplikací IT v uvedených oborech. Řešeny budou zejména aktuální oblasti biometrie pro bezpečnostní aplikace a identifikaci živého organismu, analýzy elektrických projevů orgánů, zejména srdečního svalu a mozku, zpracování genomických signálů, aplikace a vývoj moderních IT metod v hodnocení ekologických a populačních rizik, IT řešení zdravotnických informačních systémů, vývoj analytických nástrojů
pro klinická data a výzkum metod stochastického modelování v prediktivní medicíně. Na řešení grantového projektu se budou podílet školitelé a doktorandi Ústavu biomedicínského inženýrství FEKT VUT, Ústavu inteligentních systémů FIT VUT a Institutu biostatistiky a analýz MU. V projektu bude probíhat úzká spolupráce mezi všemi participujícími institucemi.

Produkty

2010GSegmentator, software, 2010
Autoři: Doležel Michal
 GUI pro rychlé snímání otisků prstů, software, 2010
Autoři: Dluhoš Ondřej, Doležel Michal, Lodrová Dana

Publikace

2012DLUHOŠ Ondřej, DVOŘÁK Radim, VÁŇA Jan a DRAHANSKÝ Martin. Hand Surface as Biometric Identifier. Advanced Science and Technology Letters. Sandy Bay: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2012, roč. 8, č. 7, s. 351-356. ISSN 2287-1233.
 DOLEŽEL Michal, DRAHANSKÝ Martin, URBÁNEK Jaroslav, BŘEZINOVÁ Eva a KIM Tae hoon. Influence of Skin Diseases on Fingerprint Quality and Recognition. New Trends and Developments in Biometrics. Rijeka: InTech - Open Access Publisher, 2012, s. 275-303. ISBN 9789535108597.
 DRAHANSKÝ Martin, DOLEŽEL Michal, URBÁNEK Jaroslav, BŘEZINOVÁ Eva a KIM Tae hoon. Influence of Skin Diseases on Fingerprint Recognition. Journal of Biomedicine and Biotechnology. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 1-14. ISSN 1110-7243.
 DRAHANSKÝ Martin. Czech Republic: biometric passport update. Brussel, 2012.
 DROZD Radek, HÁJEK Josef a DRAHANSKÝ Martin. An algorithm for retina features extraction based on position of the blood vessel bifurcations. In: Biometric Recognition. Guangzhou: Springer London, 2012, s. 308-315. ISBN 978-3-642-35135-8. ISSN 0302-9743.
 DVOŘÁK Radim a ZBOŘIL František V. On the usage of ELLAM to solve advection-diffusion equation describing the pollutant transport in planetary boundary layer. Acta Electrotechnica et Informatica. 2012, roč. 2012, č. 1, s. 44-48. ISSN 1335-8243.
 MALČÍK Dominik a DRAHANSKÝ Martin. Anatomy of Biometric Passports. Advanced Science and Technology Letters. Sandy Bay: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 258-263. ISSN 2287-1233.
 MALČÍK Dominik a DRAHANSKÝ Martin. Anatomy of Biometric Passports. Journal of Biomedicine and Biotechnology. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-8. ISSN 1110-7243.
 MALČÍK Dominik a DRAHANSKÝ Martin. Microscopic Analysis of The Chips: Chips deprocessing. Advanced Science and Technology Letters. Sandy Bay: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2012, roč. 2012, č. 7, s. 80-85. ISSN 2287-1233.
 MRÁČEK Štěpán, VÁŇA Jan, DVOŘÁK Radim, DRAHANSKÝ Martin a YANUSHKEVICH Svetlana. 3D and Thermo-face Recognition. New Trends and Developments in Biometrics. Rijeka: InTech - Open Access Publisher, 2012, s. 31-58. ISBN 9789535108597.
 PROCHÁZKA Boris, DRAHANSKÝ Martin a HANÁČEK Petr. Únos výpočetního toku v obsluze systémových volání na operačním systému Linux. In: IMEA 2012 Sborník příspěvků 12.ročníku doktorandské konference. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2012, s. 6. ISBN 978-80-7435-185-3.
 VÁŇA Jan, MRÁČEK Štěpán, YANUSHKEVICH Svetlana a DRAHANSKÝ Martin. Applying Fusion in Thermal Face Recognition. In: BIOSIG 2012. Darmstadt: Fraunhofer Gesellschaft - Institut für Graphische Datenverarbeitung, 2012, s. 233-244. ISBN 978-3-88579-290-1. ISSN 1617-5468.
2011DRAHANSKÝ Martin, DVOŘÁK Radim a VÁŇA Jan. Personenerkennung mittels 3D Handgeometrie. DuD - Datenschutz und Datensicherheit. Wiesbaden: Springer Verlag, 2011, roč. 2011, č. 3, s. 169-174. ISSN 1614-0702.
 DRAHANSKÝ Martin, ORSÁG Filip a DOLEŽEL Michal et al. Biometrie. Brno: Computer Press, s.r.o, 2011. ISBN 978-80-254-8979-6.
 DRAHANSKÝ Martin. Liveness Detection in Biometrics. Advanced Biometric Technologies. Rijeka: InTech - Open Access Publisher, 2011, s. 179-198. ISBN 978-953-307-487-0.
 DVOŘÁK Radim a ZBOŘIL František V. On the usage of ELLAM to solve advection-diffusion equation describing the pollutant transport in planetary boundary layer. In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Informatics. Košice: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2011, s. 227-230. ISBN 978-80-89284-94-8.
 DVOŘÁK Radim, DRAHANSKÝ Martin a VÁŇA Jan. Human Recognition by 3D Hand Geometry. In: Proceedings of Security and Protection of Information 2011. Brno: Universita Obrany v Brně, 2011, s. 169-177. ISBN 978-80-7231-777-6.
 MALČÍK Dominik a DRAHANSKÝ Martin. Microscopic Analysis of Chips. In: Security Technology. Jeju, Jeju Island: Springer Verlag, 2011, s. 113-122. ISBN 978-3-642-27188-5.
 MRÁČEK Štěpán. 3D Face Recognition. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2011. ISBN 978-3-8465-4450-1.
 VÁŇA Jan, DRAHANSKÝ Martin a DVOŘÁK Radim. Thermal Face Recognition - Matching Algorithms Performance. In: Proceedings of the Conference Security and Protection of Information 2011. Brno: Universita Obrany v Brně, 2011, s. 140-149. ISBN 978-80-7231-777-6.
2010BŘEZINOVÁ Eva, DRAHANSKÝ Martin a ORSÁG Filip. Dermatologic Diseases and Fingerprint Recognition. In: Database Theory and Application, Bio-Science and Bio-Technology 2010. Berlín: Springer Verlag, 2010, s. 251-257. ISBN 978-3-642-17621-0.
 DOLEŽEL Michal, LODROVÁ Dana, BUSCH Christoph a DRAHANSKÝ Martin. Fingerprint Area Detection in Fingerprint Images Based on Enhanced Gabor Filtering. In: Bio-Science and Bio-Technology 2010. Jeju Island: Springer Verlag, 2010, s. 234-240. ISBN 978-3-642-17622-7.
 DOLEŽEL Michal, LODROVÁ Dana, BUSCH Christoph a DRAHANSKÝ Martin. Segmentation Procedure for Fingerprint Area Detection in Image Based on Enhanced Gabor Filtering. International Journal of Bio-Science and Bio-Technology. Daedoek: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2010, roč. 2010, č. 3, s. 39-50. ISSN 1976-118X.
 DRAHANSKÝ Martin a LODROVÁ Dana. New Experiments with Optical Liveness Testing Methods. Journal of Information Hiding and Multimedia Signal Processing. 2010, roč. 1, č. 4, s. 301-309. ISSN 2073-4212.
 DRAHANSKÝ Martin, BŘEZINOVÁ Eva, LODROVÁ Dana a ORSÁG Filip. Fingerprint Recognition Influenced by Skin Diseases. International Journal of Bio-Science and Bio-Technology. Daedoek: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2010, roč. 3, č. 4, s. 11-22. ISSN 1976-118X.
 DVOŘÁK Radim a ZBOŘIL František V. Preliminary Study of Using Ellam Framework for Solution of Atmospheric Advection Diffusion Reaction Equation. In: Proceedings of the 7th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2010, s. 6. ISBN 978-80-01-04589-3.
 DVOŘÁK Radim, DRAHANSKÝ Martin a ORSÁG Filip. Object Surface Reconstruction from One Camera System. International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering. Daedoek: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2010, roč. 5, č. 2, s. 27-38. ISSN 1975-0080.
 DVOŘÁK Radim, FIALA Jiří, ZENDULKA Jaroslav a ZBOŘIL František V. The Design of Self-Developmental Model of Atmospheric Pollutant Dispersion. In: Proceedings of the 7th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2010, s. 6. ISBN 978-80-01-04589-3.
 DVOŘÁK Radim, LODROVÁ Dana, DITTRICH Petr, VÁŇA Jan a DRAHANSKÝ Martin. Research in the area of biometric systems - liveness detection; recognition of 3D hand, finger veins and thermofaces. In: World and homeland security. Brno: Universita Obrany v Brně, 2010, s. 143-152. ISBN 978-80-7231-728-8.
 FIALA Jiří. The Design of Experiments for Hypothesis Testing: Multi-disciplinary Informatics Model Extension. In: The 2010 International Conference on Behavioral, Cognitive and Psychological Sciences, BCPS 2010 Singapore, Singapore, February 26-28, 2010 Proceedings. Singapore: Waseda University, 2010, s. 1-5. ISBN 978-1-84626-028-5.
 LODROVÁ Dana, DVOŘÁK Radim, DRAHANSKÝ Martin a ORSÁG Filip. A New Method of Finger Veins Detection. International Journal of Bio-Science and Bio-Technology. Daedoek: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2010, roč. 2009, č. 4, s. 11-15. ISSN 1976-118X.
 LODROVÁ Dana, DVOŘÁK Radim, DRAHANSKÝ Martin a ORSÁG Filip. Method for Finger Veins Detection. In: Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010, s. 240-243. ISBN 978-80-214-4105-7.
2009DRAHANSKÝ Martin a LODROVÁ Dana. Experiments with Optical Liveness Testing Method. In: Proceedings of IIH-MSP 2009. Kyoto: IEEE Computer Society, 2009, s. 123-128. ISBN 978-0-7695-3762-7.
 DRAHANSKÝ Martin, BŘEZINOVÁ Eva, ORSÁG Filip a LODROVÁ Dana. Classification of Skin Diseases and Their Impact on Fingerprint Recognition. In: Proceedings of the Special Interest Group on Biometrics and Electronic Signatures. Darmstadt: Gesellschaft für Informatik, 2009, s. 173-176. ISBN 978-3-88579-249-9.
 DRAHANSKÝ Martin, DVOŘÁK Radim a ORSÁG Filip. Object Surface Reconstruction from One Camera System. In: Future Generation Information Technology. Berlin: Springer Verlag, 2009, s. 87-94. ISBN 978-3-642-10508-1.
 DRAHANSKÝ Martin, LODROVÁ Dana, ORSÁG Filip a BŘEZINOVÁ Eva. Detekce živosti prstů. DSM Data Security Management. 2009, roč. 13, č. 2, s. 22-26. ISSN 1211-8737.
 DRAHANSKÝ Martin. Experiments with Fingerprint Image Quality. In: Proceedings of BLISS 2009. Edinburgh: IEEE Computer Society, 2009, s. 13-17. ISBN 978-0-7695-3754-2.
 DRAHANSKÝ Martin. Realization of Experiments with Image Quality of Fingerprints. International Journal of Advanced Science and Technology. Daejon: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2009, roč. 6, č. 5, s. 71-79. ISSN 2005-4238.
 FIALA Jiří. Information Hypothesis: On Human Information Capability Study. In: Brain Informatics International Conference, BI 2009 Beijing, China, October 22-24, 2009 Proceedings. Peking: Springer Verlag, 2009, s. 25-35. ISBN 978-3-642-04953-8. ISSN 0302-9743.
 FIALA Jiří. ON HUMAN INFORMATION CAPABILITIES. In: Proceedings of the 15th Conference STUDENT EEICT 2009, Volume 4. Brno: Děkanát FIT VUT v Brně, 2009, s. 1-5. ISBN 978-80-214-3870-5.
 LODROVÁ Dana, DVOŘÁK Radim, DRAHANSKÝ Martin a ORSÁG Filip. A New Approach for Veins Detection. In: Proceedings of Internation Conference BSBT 2009. Berlin: Springer Verlag, 2009, s. 76-80. ISBN 978-3-642-10615-6.

Vaše IPv4 adresa: 54.224.255.17
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]