Department of Intelligent Systems

Publications

Author: From year: Years:
Title: Keywords:
Type:
   
2017CHEN Yu-Fang, LENGÁL Ondřej, TAN Tony and WU Zhilin. Register Automata with Linear Arithmetic. arXiv:1704.03972, 2017.
 DRAHANSKÝ Martin, DVOŘÁK Michal, LUŽA Radim, RITTER Walter, KÜNZ Andreas, KEMPTER Guido, MOHELNÍKOVÁ Jitka and MOHELNÍK Petr. Measurement of light sources. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2017.
 FIEDOR Tomáš, HOLÍK Lukáš, JANKŮ Petr, LENGÁL Ondřej and VOJNAR Tomáš. Lazy Automata Techniques for WS1S. arXiv:1701.06282, 2017.
 HRUŠKA Martin, HOLÍK Lukáš, LENGÁL Ondřej, ROGALEWICZ Adam and VOJNAR Tomáš. Counterexample Validation and Interpolation-Based Refinement for Forest Automata. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2017.
2016DUDKA Kamil, HOLÍK Lukáš, PERINGER Petr, TRTÍK Marek and VOJNAR Tomáš. From Low-Level Pointers to High-Level Containers, Technical Report No. FIT-TR-2015-03. Brno, 2016.
 VÁVRA Petr and DRAHANSKÝ Martin. Ovládání inteligentní domácnosti. Brno, 2016.
2015BERAN Vítězslav, KAPINUS Michal, KLICNAR Lukáš, MATERNA Zdeněk, HRADIŠ Michal, FRÖML Vojtěch, VOLF Tomáš, MRÁČEK Štěpán, ZENDULKA Jaroslav and ZEMČÍK Pavel. VideoTerror demonstrator. Event-based Video Analytic Tool (EVIDANT). Technical Report FIT - VG20102015006 - 2015 - 02, Brno, 2015.
 MRÁČEK Štěpán. Real-time Face Recognition. Utilization of face recognition algorithms in real-time environment. Technical Report FIT - VG20102015006 - 2015 - 03, Brno, 2015.
 NOVOSAD Petr and ČEŠKA Milan. Hybrid Petri Nets State Space Representation Using Coverability Graphs and Unfoldings. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2015.
 ORSÁG Filip. Aplikace Anonymizér. Technická zpráva FIT - VG20102015006 - 2015 - 05, Brno, 2015.
 ORSÁG Filip. Funkční vzor sledovacího systému - závěrečná zpráva. Technická zpráva FIT - VG20102015006 - 2015 - 04, Brno, 2015.
 STUCHLÍK Mikoláš, DRAHANSKÝ Martin, BLAHA Marek and SEPŠI Milan. Aplikace pro iOS na rozpoznání hematomu. Brno, 2015.

Your IPv4 address: 54.90.207.75
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]