Ústav počítačové grafiky a multimédií

Projekty a granty

Řešitel: Od roku:  Roků:  Stav: 
Název: Agentura: 
  
2017AQUAS: Aggregated Quality Assurance for Systems, ECSEL JU - Horizon 2020, 737475, 2017-2020, řešení
Řešitel: Robinson Charles, Vojnar Tomáš
 Akcelerace algoritmů pro softwarové řešení "Picture in Picture (PinP), Twistorm, s.r.o., 2017, řešení
Řešitel: Kula Michal
 CDV - Analýza trajektorie a pohybu vozidel, CDV, 2017, řešení
Řešitel: Herout Adam
Spoluřešitelé: Juránek Roman, Sochor Jakub, Špaňhel Jakub
 CDV - Zpracování studie proveditelnosti pro potřeby sčítání dopravy na základe automatické algoritmizace s minimalistickými vstupy operátora, CDV, 2017, řešení
Řešitel: Herout Adam
Spoluřešitelé: Juránek Roman
 Caffe XNOR-nets, FINGERA, 2017, ukončen
Řešitel: Hradiš Michal
 Digimat, CEA - Horizon 2020, 2017, ukončen
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Distant Reading - Advanced Semantic Enrichment of Multi-Language Literary Text Collections, COST - European Cooperation in Science and Technology (COST), CA16204, 2017-2021, řešení
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Otrusina Lubomír
 Dodání akustického modelu rozpoznávače pro arabský jazyk - dialekt: Gulf Arabic, Phonexia, 2017, řešení
Řešitel: Karafiát Martin
Spoluřešitelé: Grézl František
 EU-PUI - User Activity Analysis and Emotional Competence Assessment for Investigation of Problematic Usage of the Internet, COST - European Cooperation in Science and Technology (COST), CA16207, 2017-2021, řešení
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 End-to-end DNN Speaker recognition system, Google, 2017-2018, řešení
Řešitel: Plchot Oldřich
Spoluřešitelé: Matějka Pavel
 Geodrom, GEODROM, 2017-2018, řešení
Řešitel: Španěl Michal
 Honeywell - Big Data Smoothing, HON INT, 2017, řešení
Řešitel: Chudý Peter
Spoluřešitelé: Vlk Jan
 Honeywell - KFC230 Turbulence Simulation, HON BK, 2017, ukončen
Řešitel: Chudý Peter
Spoluřešitelé: Vlk Jan
 Honeywell - Pilot Turbulence KFC Evaluation, HON BK, 2017, ukončen
Řešitel: Chudý Peter
 Honeywell - Weather Advisory System, HON INT, 2017, ukončen
Řešitel: Chudý Peter
Spoluřešitelé: Vlk Jan
 Inovační voucher - Extrakce textových dat z naskenovaných karet, CzechInvest, 2017, řešení
Řešitel: Beran Vítězslav
 Intermodální registrace 3D dat ve zdravotnictví, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT/FEKT-J-17-4745, 2017-2018, řešení
Řešitel: Chromý Adam
Spoluřešitelé: Klíma Ondřej, Zemčík Pavel, Žalud Luděk
 Machine Translation for English Retrieval of Information in Any Language (MATERIAL), IARPA, PO 9500013590, 2017-2021, řešení
Řešitel: Karafiát Martin
Spoluřešitelé: Burget Lukáš, Matějka Pavel, Plchot Oldřich
 Masarykova univerzita - Dermatoglyphix, MUNI - Rozvojové programy MŠMT, 2017, ukončen
Řešitel: Klíma Ondřej
 MegaModelling at Runtime - scalable model-based framework for continuous development and runtime validation of complex systems., ECSEL JU - Horizon 2020, 737494, 2017-2020, řešení
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Moderní a otevřené studium techniky (MOST), MŠMT ČR - OP VVV PO2 ESF výzva pro vysoké školy, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002430, 2017-2022, řešení
Spoluřešitelé: Růžička Richard
 NTT - Speech enhancement front-end for robust automatic speech recognition with large amount of training data, NTT, 2017-2018, řešení
Řešitel: Žmolíková Kateřina
Spoluřešitelé: Černocký Jan
 NXP - konzultace - Computer Vision, NXP, 2017, řešení
Řešitel: Juránek Roman
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Nástroje a metody zpracování videa a obrazu pro zvýšení efektivity operací bezpečnostních a záchranných složek, MV ČR - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020, VI20172020068, 2017-2020, řešení
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Beran Vítězslav, Drahanský Martin, Smrž Pavel, Zendulka Jaroslav
 Přenos znalostí v oblasti zpracování obrazových dat ve vestavěných zařízeních, MPO ČR - OP PIK - Partnerství znalostního transferu, 2017-2018, řešení
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Beran Vítězslav
 Příprava algoritmů a software zpracování datových přenosů a VoIP přenosů pro FPGA, embedded procesory a PC, CAMEA, 2017, řešení
Řešitel: Hruška Tomáš
 Robust SPEAKER DIariazation systems using Bayesian inferenCE and deep learning methods, EK EU - Horizon 2020, 748097, 2017-2019, řešení
Řešitel: Diez Sánchez Mireia
Spoluřešitelé: Mošner Ladislav
 Spolupracující robot 2.0: vnímání pracovního prostředí, uživatelské rozhraní založené na rozšířené realitě, snadné nasazení a rekonfigurace, TAČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA, TJ01000352, 2017-2019, řešení
Řešitel: Materna Zdeněk
Spoluřešitelé: Dubská Markéta, Kapinus Michal, Němečková Zita, Smrž Pavel
 Systém pro analýzu obrazových dat pro potřeby Policie ČR, MV ČR - Ostatní veřejné zdroje financování nepatřící do institucionálních zdrojů ČR, VH20172018014, 2017-2018, řešení
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Beran Vítězslav
 VirtualTraining - Zlepšení parametrů počítačového vidění a počítačové grafiky v interním ověřovacím projektu Vision 2022, VirtualTraining, 2017-2018, řešení
Řešitel: Herout Adam
Spoluřešitelé: Šolony Marek
 Výzkum a vývoj diagnostické jednotky pro tvářecí stroje, MPO ČR - TRIO, 2017-2019, řešení
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Beran Vítězslav, Hradiš Michal
 WearableRobots - Advanced Collaborative Aspects of Wearable Robotic Systems, COST - European Cooperation in Science and Technology (COST), CA16116, 2017-2021, řešení
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Zpracování, zobrazování a analýza multimediálních a 3D dat, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-17-3984, 2017-2019, řešení
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Černocký Jan, Herout Adam, Chudý Peter, Smrž Pavel
 Zvýšení spolehlivosti v automatickém rozpoznávání řečníka, GAČR - Juniorské granty, GJ17-23870Y, 2017-2019, řešení
Řešitel: Glembek Ondřej
Spoluřešitelé: Fér Radek, Novotný Ondřej
 enetCollect - Large-Scale Information Extraction and Gamification for Crowdsourced Language Learning, COST - European Cooperation in Science and Technology (COST), CA 16105, 2017-2021, řešení
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 iARTIST - industry-Academia Research on Three-dimensional Image Sensing for Transportation, EU-7FP-ICT - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, 611362, 2017-2018, řešení
Řešitel: Herout Adam
Spoluřešitelé: Sochor Jakub, Vučetić Miljan
2016Aplikace 3D modelování ve zdravotnictví, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, 2016, ukončen
Řešitel: Chromý Adam
Spoluřešitelé: Klíma Ondřej, Zemčík Pavel, Žalud Luděk
 CPK - Využití sémantických technologií pro zpřístupnění kulturního dědictví prostřednictvím Centrálního portálu knihoven, MK ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), DG16P02R006, 2016-2020, řešení
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Dytrych Jaroslav, Otrusina Lubomír, Škoda Petr
 CVapp - Development of Computer Vision Modules for the Computer Vision Application-Store, click2stream, 2016, ukončen
Řešitel: Herout Adam
 Development of prototype models, TUM, 2016, ukončen
Řešitel: Chudý Peter
 Dodání přetrénovaného akustického modelu rozpoznávače řeči pro český jazyk, Phonexia, 2016, ukončen
Řešitel: Szőke Igor
Spoluřešitelé: Černocký Jan
 IT4Innovations excellence in science, MŠMT ČR - Národní program udržitelnosti II, LQ1602, 2016-2020, řešení
Řešitel: Hruška Tomáš
 Podpora mezinárodní mobility akademických pracovníků VUT v Brně, RP MŠMT - Rozvojové programy MŠMT, 2016, ukončen
Řešitel: Beran Vítězslav
 Podpora mezinárodní spolupráce VUT v Brně, RP MŠMT - Rozvojové programy MŠMT, 2016, ukončen
Řešitel: Beran Vítězslav
 Přenos znalostí v oblasti 3D rekonstrukce a 3D mapování, MPO ČR - OP PIK - Partnerství znalostního transferu, 2016-2018, řešení
Řešitel: Habrovec Jiří
Spoluřešitelé: Španěl Michal
 Sequence summarizing neural networks for speaker recognition, JMK - Horizon 2020, 5SA15094, 2016-2019, řešení
Řešitel: Rohdin Johan A.
Spoluřešitelé: Burget Lukáš
 Smlouva o dílo mezi Phonexia s.r.o. a VUT FIT: Projekt SRE - Speaker REcognition, Phonexia, 2016-2018, řešení
Řešitel: Černocký Jan
 Smluvní výzkum pro NXP 2016, NXP, 2016, ukončen
Řešitel: Navrátil Jan
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Smluvní výzkum pro TSK, TSK, 2016, ukončen
Řešitel: Hajduk Petr
Spoluřešitelé: Smrž Pavel
 Smluvní výzkum pro společnost Camea, CAMEA, 2016, ukončen
Řešitel: Hajduk Petr
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Validation of digital avionics system, TUM, 2016, ukončen
Řešitel: Chudý Peter
2015Analýza a optimalizace zobrazování reklamy v prostředí sítě Facebook, ROI Hunter, 2015-2017, řešení
Řešitel: Smrž Pavel
 Big Data Era in Sky and Earth Observation (BIG-SKY-EARTH), COST - COST, TD1403, 2015-2017, řešení
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Big speech data analytics for contact centers, EK EU - Horizon 2020, 645523, 2015-2017, řešení
Řešitel: Černocký Jan
Spoluřešitelé: Burget Lukáš
 CEPTIS - Vestavěná výpočetní platforma pro dopravu, průmysl a dohled, MŠMT ČR - EUREKA CZ (2011-2017), LF15012, 2015-2017, řešení
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Smrž Pavel
 CVapp - Enhancement of Computer Vision Application-Store Communication Modules and Development of Sample Applications, click2stream, 2015, ukončen
Řešitel: Herout Adam
 DARPA - RATS - Robust Automatic Transcription of Speech, Raytheon BBN, P14322-BBN, 2015-2017, ukončen
Řešitel: Matějka Pavel
Spoluřešitelé: Burget Lukáš, Černocký Jan
 Digitální navigační systém, TUM, 2015, ukončen
Řešitel: Chudý Peter
 Dodání akustického modelu, jazykového modelu a výslovnostního slovníku pro francouzský jazyk, Phonexia, 2015, ukončen
Řešitel: Černocký Jan
 Dolování infoRmAcí z řeči Pořízené vzdÁlenými miKrofony (DRAPÁK), MV ČR - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020, VI20152020025, 2015-2020, řešení
Řešitel: Černocký Jan
Spoluřešitelé: Matějka Pavel
 Exploiting Language Information for Situational Awareness (ELISA), USC, 2015-2019, řešení
Řešitel: Burget Lukáš
Spoluřešitelé: Černocký Jan, Matějka Pavel, Szőke Igor
 Improvements of Change Detection in Point Cloud Data and Visualization of the Changes by Incorporating Semantic Information, MŠMT ČR - AKTION Česká republika - Rakousko, AKTION, 2015, ukončen
Řešitel: Španěl Michal
Spoluřešitelé: Beran Vítězslav, Veľas Martin
 Inovační voucher JIC - Inteligentní vizuální kontrola kvality výrobků, JIC, 2015, ukončen
Řešitel: Hradiš Michal
Spoluřešitelé: Kolář Martin
 MixedEmotions - Social Semantic Emotion Analysis for Innovative Multilingual Big Data Analytics Markets, EK EU - Horizon 2020, 644632, 2015-2017, ukončen
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Podpora mezinárodní mobility akademických pracovníků VUT v Brně, RP MŠMT - Rozvojové programy MŠMT, 2015, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
 Podpora mezinárodní spolupráce VUT v Brně, RP MŠMT - Rozvojové programy MŠMT, 2015, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
 Smluvní výzkum pro společnost CEDA, UNKNOWN, 2015, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
 Smluvní výzkum pro společnost Camea 2015 II, CAMEA, 2015, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
 Smluvní výzkum pro společnost Camea, CAMEA, 2015, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
 Smluvní výzkum pro společnost LAA, LAA, 2015, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Mlích Jozef, Široký Adam
 Vývoj modelů pro technologii převodu mluvené řeči do textu (automatic speech recognition) pro francouzský jazyk - dialekt evropská francouzština., JIC, 2015, ukončen
Řešitel: Karafiát Martin
Spoluřešitelé: Grézl František, Chalupníček Kamil
2014Algorithms, Design Methods, and Many-Core Execution Platform for Low-Power Massive Data-Rate Video and Image Processing, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 7H14002, 621439, 2014-2017, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Smrž Pavel
 CVapp-computer vision application-store engine, click2stream, 2014-2015, ukončen
Řešitel: Herout Adam
 Embedded multi-core systems for mixed criticality applications in dynamic and changeable real-time environments, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 7H14011, 621419, 2014-2017, ukončen
Řešitel: Václavek Pavel
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Incremental smoothing methods for positioning of an underwater vehicle, CODOL, 2014-2015, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Ila Viorela S.
 Meeting assistant (MINT), TAČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, TA04011311, 2014-2017, řešení
Řešitel: Černocký Jan
Spoluřešitelé: Glembek Ondřej, Szőke Igor, Žižka Josef
 R5-COP - Reconfigurable ROS-based Resilient Reasoning Robotic Cooperating Systems, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 7H14003, 621447, 2014-2017, ukončen
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Visual localization in natural environments (LOCATE), JCMM, 4SGA8694, 2014-2016, ukončen
Řešitel: Čadík Martin
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Využití zobrazovacích technik a počítačového plánování v traumatologii, TAČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, TA04011606, 2014-2017, řešení
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Polok Lukáš, Smrž Pavel
 Zpracování, rozpoznávání a zobrazování multimediálních a 3D dat, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-14-2506, 2014-2016, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Bařina David, Behúň Kamil, Burget Lukáš, Černocký Jan, Dittrich Petr, Dubská Markéta, Dytrych Jaroslav, Hannemann Mirko, Herout Adam, Hradiš Michal, Hulík Rostislav, Chrápek David, Chudý Peter, Janda Miloš, Jurzykowski Michal, Kajan Rudolf, Klicnar Lukáš, Klíma Ondřej, Kobrtek Jozef, Kolář Martin, Koplík Karel, Kouřil Jan, Kučiš Michal, Kula Michal, Láník Aleš, Maliulin Valerii, Maršík Lukáš, Materna Zdeněk, Milet Tomáš, Mlích Jozef, Musil Martin, Musil Petr, Najman Pavel, Navrátil Jan, Ondel Lucas, Otrusina Lubomír, Páldy Alexander, Pavelková Alena, Pešán Jan, Plchot Oldřich, Polok Lukáš, Přibyl Bronislav, Rydlo Karol, Ryšánek Vojtěch, Řezníček Ivo, Skála František, Smrž Pavel, Svoboda Pavel, Szentandrási István, Škoda Petr, Šolony Marek, Veľas Martin, Veselý Karel, Vlk Jan, Zahrádka Jiří, Zachariáš Michal
2013Applying Pilots Models for Safer Aircraft, EU-7FP-Cooperation - Podpora projektů sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) podle zákona č. 171/2007 Sb., 7E13047, 605141, 2013-2016, ukončen
Řešitel: Herout Adam
Spoluřešitelé: Černocký Jan, Smrž Pavel, Zemčík Pavel
 HoliDes - Holistic Human Factors and System Design of Adaptive Cooperative Human-Machine Systems, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 7H13004, 332933, 2013-2016, ukončen
Řešitel: Herout Adam
Spoluřešitelé: Křena Bohuslav, Smrčka Aleš, Smrž Pavel, Vojnar Tomáš, Zemčík Pavel
 Integrovaná simulační platforma, TAČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, TA03010396, 2013-2015, ukončen
Řešitel: Chudý Peter
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Java platform for hIgh PErformance and Real-time large scale data management (JUNIPER), EU-7FP-ICT - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, 318763, 2013-2015, ukončen
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Rychlý Marek, Škoda Petr
 SALI - Software pro stanovení zatížení draku letounu, TAČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, TA03010399, 2013-2015, ukončen
Řešitel: Chudý Peter
 Zpracování audiovizuálních dat pro Superlectures.com, ReplayWell, 2013-2099, řešení
Řešitel: Černocký Jan
 Zpřístupnění automatického ověřování mluvčího širokému spektru uživatelů v oblasti bezpečnosti, MV ČR - Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015, VG20132015129, 2013-2015, ukončen
Řešitel: Černocký Jan
Spoluřešitelé: Schwarz Milan
2012Analýza a zpracování datových struktur na bázi VoIP protokolu IPv4 a IPv6, CAMEA, 04102012, 2012-2015, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
 Centrum kompetence ve zpracování vizuálních informací (V3C - Visual Computing Competence Center), TAČR - Centra kompetence, TE01020415, 2012-2019, řešení
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Beran Vítězslav, Dubská Markéta, Herout Adam, Juránek Roman, Jurzykowski Michal, Kučiš Michal, Musil Martin, Musil Petr, Najman Pavel, Navrátil Jan, Nečas Ondřej, Pečiva Jan, Seeman Michal, Smrž Pavel, Španěl Michal
 ConstRaint and Application driven Framework for Tailoring Embedded Real-time Systems, MŠMT ČR - Společné technologické iniciativy, 7H12006, 295371 - CRAFTERS, 2012-2015, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Smrž Pavel
 Excelentní mladí vědci na VUT v Brně, MŠMT ČR - OP VK - Oblast podpory 2.3 - Lidské zdroje ve VaV, CZ.1.07/2.3.00/30.0039, 2012-2015, ukončen
Řešitel: Buriánková Iveta
Spoluřešitelé: Dobai Roland, Hruška Tomáš, Plascencia Alfredo C., Přikryl Zdeněk, Sekanina Lukáš, Zemčík Pavel
 IARPA-BAA-11-02 - Babel Program (BABELON Project), Raytheon BBN, IARPA-BABEL, 2012-2016, ukončen
Řešitel: Matějka Pavel
Spoluřešitelé: Burget Lukáš, Černocký Jan, Glembek Ondřej, Grézl František, Hannemann Mirko, Karafiát Martin, Plchot Oldřich, Szőke Igor
 Intelligent Management Platform for Advanced Real-Time media processes, EU-7FP-ICT - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) v oblasti jaderného výzkumu a vzdělávání, 7E13044, 316564, 2012-2015, ukončen
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Podpora tvorby excelentních týmů mezioborového výzkumu na VUT, MŠMT ČR - OP VK - Oblast podpory 2.3 - Lidské zdroje ve VaV, CZ.1.07/2.3.00/30.0005, 2012-2015, ukončen
Řešitel: Urban Tomáš
Spoluřešitelé: Cumani Sandro, Černocký Jan, Letko Zdeněk, Vojnar Tomáš
 Portable and Predictable Performance on Heterogeneous Embedded Manycores, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 7HZC13005, 295440, 2012-2015, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Hruška Tomáš, Husár Adam, Smrž Pavel
 Pořizování a zpracování HDR obrazů - Acquisition and processing of HDR images, MŠMT ČR - COST CZ (2011-2017), LD12027, 2012-2015, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Čadík Martin
 RODOS - Centrum pro rozvoj dopravních systémů, TAČR - Centra kompetence, TE01020155, 2012-2018, řešení
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Bařina David, Fülöp Tibor, Korček Pavol, Láník Aleš, Přibyl Jaroslav
2011Centrum excelence IT4Innovations, MŠMT ČR - Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, ED1.1.00/02.0070, 2011-2015, ukončen
Řešitel: Hruška Tomáš, Vondrák Ivo
Spoluřešitelé: Černocký Jan, Češka Milan, Drahanský Martin, Fučík Otto, Hanáček Petr, Herout Adam, Kotásek Zdeněk, Meduna Alexander, Sekanina Lukáš, Smrž Pavel, Švéda Miroslav, Vojnar Tomáš, Zemčík Pavel, Zendulka Jaroslav
 Vývoj softwaru v oblasti CAD systémů, 3D grafiky a vizualizace grafických scén, CADWORK, 16092011, 2011-2017, řešení
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Pečiva Jan, Starka Tomáš
2010Moderní prostředky pro boj s kybernetickou kriminalitou na Internetu nové generace, MV ČR - Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015, VG20102015022, 2010-2015, ukončen
Řešitel: Matoušek Petr
Spoluřešitelé: Herout Adam, Kořenek Jan, Lampa Petr, Martínek Tomáš, Podermański Tomáš, Ryšavý Ondřej, Zemčík Pavel
 Nástroje a metody zpracování videa a obrazu pro boj s terorismem, MV ČR - Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015, VG20102015006, 2010-2015, ukončen
Řešitel: Zendulka Jaroslav
Spoluřešitelé: Drahanský Martin, Zemčík Pavel
 Vývoj softwaru pro elektronické zařízení, Honeywell, HTSCZ000318, 2010-2017, řešení
Řešitel: Kořenek Jan
Spoluřešitelé: Martínek Tomáš, Zemčík Pavel, Žádník Martin

Vaše IPv4 adresa: 23.22.136.56
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]