Ústav počítačové grafiky a multimédií

Big Data Era in Sky and Earth Observation (BIG-SKY-EARTH)

Název v češtině:Éra velkých dat v pozorování oblohy a země (BIG-SKY-EARTH)
Hlavní řešitel:Smrž Pavel
Spoluřešitelé:Zemčík Pavel
Další řešitelé:Polok Lukáš, Škoda Petr, Vrábelová Pavla
Agentura:COST, European Cooperation in Science and Technology - COST
Kód:TD1403
Zahájení:2015-10-01
Ukončení:2017-12-31
Klíčová slova:Velká data; astronomické katalogy; dálkový průzkum Země; urychlování obecných výpočtů na GPU
Anotace:
Předmětem projektu je využití znalostních technologií pro analýzu rozsáhlých astronomických dat. Důraz bude kladen na moderní metody strojového učení (např. konvoluční neuronové sítě) a statistickou inferenci s cílem odhalit skryté souvislostí v chování vybraných astronomických objektů či hledat zajímavé souvislosti v gigantických objemech dostupných astronomických dat. Řešení zahrnuje i paralelizaci algoritmů a nové metody vizualizace.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.179.0
Přepnout na https