Department of Computer Graphics and Multimedia

Analysis and processing of data structures on the base of the VoIP protocol IPv4 and IPv6

Czech title:Analýza a zpracování datových struktur na bázi VoIP protokolu IPv4 a IPv6
Research leader:Zemčík Pavel
Team members:Široký Adam (FIT VUT)
Agency:CAMEA, spol. s r. o.
Code:04102012
Start:2012-10-04
End:2015-12-31
Keywords:analysis, processing, data structures, VoIP protocol
Annotation:
The goal of the project is the analysis and processing of the data structures on the base of VoIP protocol IPv4 and IPv6.

Publications

2015MATOUŠEK Petr, MUSIL Martin, MUSIL Petr and ZEMČÍK Pavel. Souhrnná zpráva projektu VoIP. Brno: CAMEA, spol. s r. o., 2015.
2014MATOUŠEK Petr. Souhrnná zpráva projektu VoIP - Architektura a bezpečnost komunikačních nástrojů v mobilních technologiích. Brno: CAMEA, spol. s r. o., 2014.
2013MATOUŠEK Petr, MUSIL Martin, MUSIL Petr and ZEMČÍK Pavel. Sumarizace požadavků na třídy VoIP protokolů a jejich zpracování včetně možnosti implementace v FPGA - průběžná technická zpráva. Brno, 2013.

Your IPv4 address: 54.210.61.41
Switch to https

DNSSEC [dnssec]