Department of Computer Graphics and Multimedia

Processing, recognition and imaging of multimeadia and 3D data

Czech title:Zpracování, rozpoznávání a zobrazování multimediálních a 3D dat
Reseach leader:Zemčík Pavel
Team leaders:Černocký Jan, Herout Adam, Chudý Peter, Smrž Pavel
Team members:Adámek Jakub (FIT VUT), Behúň Kamil, Beran Vítězslav, Brejcha Jan, Burget Lukáš, Dittrich Petr, Dytrych Jaroslav, Kapinus Michal, Klíma Ondřej, Kobrtek Jozef, Koplík Karel, Lysek Tomáš, Maršík Lukáš, Materna Zdeněk, Matýšek Michal, Milet Tomáš, Mlích Jozef, Musil Martin, Musil Petr, Najman Pavel, Nosko Svetozár, Ondel Lucas, Pavelková Alena, Pešán Jan, Polok Lukáš, Přibyl Bronislav, Rydlo Karol, Svoboda Pavel, Široký Adam, Škoda Petr, Šolony Marek, Španěl Michal, Veľas Martin, Veselý Karel, Vlk Jan
Agency:Brno University of Technology
Code:FIT-S-17-3984
Start:2017-03-01
End:2019-12-31
Keywords:ecognition, processing, multimedia, image processing, feature extraction, data mining, 3D data
Annotation:
Multimodal and 3D data are very important and useful kind of data processed by nowadays computers. Information processing of such data is though very difficult and computationally expensive and the same applies to recognition and imaging of such data. Therefore the research in this field of information technologies is one of the most difficult ones and also looking into its application potencial, it is one of the very important research direction. This project is a follow-up to an earlier one, called: "Advanced recognition and presentation of multimedia data".
Project description:
Cíle navrhovaného projektu: (i) zkoumat moderní možnosti zpracování a rozpoznávání multimediálních a 3D dat a návaznosti na aplikace a souvislosti s dalším výzkumem (ii) zkoumat a zlepšovat možnosti efektivní realizace výpočtů s výše uvedenými daty v mobilních zařízeních, na superpočítači, apod.

Your IPv4 address: 54.196.201.241
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]