Department of Computer Systems

Events, Seminars

7.6.2018Seminar DCSY - Palkovič M.: Projekt TETRAMAX
20.4.2018Seminář DCSY - Kořenek J.: Zajištění flexibility a vysokého výpočetního výkonu při zpracování síťového provozu
13.4.2018Seminar DCSY - Bordovský G.: Diagnostika prsou za použití fotoakustické tomografie
13.4.2018Seminar DCSY - Kadlubiak K.: Evolučný návrh priestorovej dekompozície simulačnej domény
13.4.2018Seminar DCSY - Kocnová J.: Evoluční syntéza komplexních číslicových obvodů
6.4.2018Seminar DCSY - Iša R.: Ověřování korektní funkce HW komponent generovaných ze specifikace v jazyce P4
6.4.2018Seminar DCSY - Smatana S.: Nástroj pre analýzu mikrobiómu hrubého čreva
23.3.2018Seminar UPSY - Martínek T.: Bioinformatika@FIT
9.3.2018Seminar DCSY - Budiský J.: Numerical Solution of Problems with Jump Discontinuities
9.3.2018Seminar DCSY - Čudová M.: Platforma pro plánování, spouštění a monitorování vysoce náročných a kooperujících úloh
9.3.2018Seminar DCSY - Nevoral J.: Nekonvenční technologie pro implementaci číslicových systémů
9.3.2018Seminar DCSY - Pánek R.: Systémy odolné proti poruchám - metodika návrhu řadiče rekonfigurace
2.3.2018Seminar DCSY - Husa J.: Evoluce kryptograficky silných Booleovských funkcí
2.3.2018Seminar DCSY - Kekely M.: Mapování zpracování paketů popsaného v jazyce P4 do technologie FPGA
2.3.2018Seminar DCSY - Sumbalová L.: Aminokyselinové sítě a jejich aplikace
23.2.2018Seminar DCSY - Squillero G.: Evolutionary Test & Verification of Microprocessors
16.2.2018Seminar DCSY - Bidlo M.: CERN pohledem informatika
2.2.2018Seminar DCSY - Filipovič J.: HPC Research Group
19.1.2018Seminar DCSY - Strnadel J.: Modelování a analýza (real-time) systémů
12.1.2018Seminar DCSY - Sekanina L.: Hodnocení chodu UPSY 2017
5.1.2018Seminar DCSY - Kešner F.: Metody charakterizace a rozpoznávání časového průběhu neuro-signálů
5.1.2018Seminar DCSY - Nikl V.: Dynamická optimalizace spotřeby na moderních systémech
8.12.2017Seminar DCSY - Krčma M.: O disertační práci a nabíjecí stanici
8.12.2017Seminar UPSY - Mrázek V.: Approximating Complex Arithmetic Circuits with Formal Error Guarantees: 32-bit Multipliers Accomplished
1.12.2017Seminar DCSY - Grochol D.: Evoluční návrh aplikací s ohledem na zpoždění
1.12.2017Seminář DCSY - Krobot, P.: Rychlejší a přesnější analýza síťových dat
24.11.2017Seminar DCSY - Lojda, J.: Automatizace návrhu systémů odolných proti poruchám pomocí vysokoúrovňové syntézy
24.11.2017Seminar DCSY - Wiglasz M.: Evoluční algoritmy pro přibližné počítání
8.11.2017Seminar DCSY - Trefzer M.A.: From Biology to Hardware - Can Social Insects Organise Distributed Systems?
31.10.2017Seminar DCSY - Hang J.: Approximate Arithmetic Circuits and Applications
20.10.2017Seminar DCSY - Lacko B: První počítače u nás a prof. A. Svoboda
13.10.2017Seminar DCSY - Matoušek D.: Použití optimalizovaných architektur pro vyhledávání vzorů v síťových datech pro dosažení vysoké propustnosti zpracování
13.10.2017Seminar DCSY - Nevoral J.: Návrh polymorfních obvodů založených na ambipolárních tranzistorech
13.10.2017Seminar DCSY - Vaverka F.: Rozsáhlé ultrazvukové simulace
31.3.2017Seminar DCSY - Čudová M.: Framework pro plánování a monitorování vysoce náročných výpočtů.
31.3.2017Seminar DCSY - Wrona J.: Shluková analýza záznamů o IP tocích
31.3.2017Seminář UPSY - Pánek R.: Řadič rekonfigurace pro systémy odolné proti poruchám
24.3.2017Seminar DCSY - Fukač T.: Akcelerace správy front v hardwaru
24.3.2017Seminar DCSY - Husa J.: Hledání Bent Booleovských funkcí pomocí paralelního LGP
24.3.2017Seminář DCSY - Vrána R.: Framework DPDK v úloze NFV a jeho akcelerace
17.3.2017Seminar DCSY - Budiský J.: Case Study on Temporal Parallelization of Ultrasound Waves Propagation
17.3.2017Seminar DCSY - Kekely M.: Optimalizácia a paralelizácia klasifikácie paketov pomocou DCFL
17.3.2017Seminar DCSY - Kidoň M.: Functional Genetic Programming with Host Language Combinators
24.2.2017Seminar DCPSY - Matoušek D.: Prezentace tezí disertační práce: Pattern-matching in high-speed computer networks
24.2.2017Seminar DCSY - Lojda J.: Prezentace tezí disertační práce: Odolnost proti poruchám v HLS pomocí úprav vstupní specifikace
17.2.2017Seminar DCSY - Vaverka F.: Prezentace tezí disertační práce: Vývoj vědeckých aplikací akcelerovaných pomocí GPU clusterů
17.2.2017Seminar DCSY - Wiglasz M.: Prezentace tezí disertační práce: Evoluční algoritmy pro přibližné počítání
3.2.2017Seminar DCSY - Matoušek J.: ClassBench-ng: recasting ClassBench after a decade of network evolution
3.2.2017Seminar DCSY - Minařík M.: Evoluční návrh mikroprogramových architektur
28.1.2017Seminar DCSY - Žádník M.: Building a Feedback Loop to Capture Evidence of Network Incidents
28.1.2017Seminář UPSY - Jaroš J.: Pammoth - Fotoakustické snímkování prsou
20.1.2017Seminar DCSY - Košař V.: Přeprogramovatelná architektura pro vyhledávání řetězců popsaných regulárními výrazy v FPGA
20.1.2017Seminar DCSY - Zachariášová M.: Optimalizácia verifikácie procesorov pomocou genetického algoritmu
13.1.2017Seminar DCSY - Sekanina L.: Schůze UPSY
9.12.2016Seminar DCSY - Crha A.: Syntéza polymorfní elektroniky
9.12.2016Seminar DCSY - Šimek V.: Ambipolární tranzistory pro multifunkční obvody
9.12.2016Seminář DPSY - Tesař R.: Nekonvenční technologie pro číslicové systémy
25.11.2016Seminar DCSY - Čekan O.: Generování testovacích stimulů založené na pravděpodobnostní gramatice
25.11.2016Seminar DCSY - Hrbáček R.: Evoluční návrh na úrovni LUT
25.11.2016Seminar DCSY - Podivínský J.: Funkční verifikace jako nástroj pro sledování vlivu poruch na elektro-mechanický systém
23.11.2016Seminar DCSY - Treeby B.E.: Modelling biomedical ultrasound
11.11.2016Seminar DCSY - Hyrš M.: Pokročilý paralelní kopulový algoritmus EDA
11.11.2016Seminar DCSY - Kekely L.: Softwarově řízené monitorování síťového provozu #2
11.11.2016Seminar DCSY - Slaný K.: Evoluční návrh v technické analýze FOREXu
4.11.2016Seminar DCSY - Kešner F.: Framework pro zpracování bio-signálů
4.11.2016Seminar DCSY - Viktorin J.: DPDK pro rychlé zpracování paketů na ZynqMP
21.10.2016Seminar DCSY - Grochol D.: Evoluční hardware v síťových aplikacích #2
21.10.2016Seminar DCSY - Krčma M.: Univerzální FPNN
21.10.2016Seminar DCSY - Mrázek V.: Automatický návrh různě velkých aproximačních řadicích sítí s garancí chyby
14.10.2016Seminar DCSY - Nikl V.: Vysoce náročné výpočty na nízkopříkonových architekturách
29.4.2016Seminar DCSY - Holeňa M.: Data mining ve službách evoluční optimalizace
22.4.2016Seminar DCSY - Bidlo M.: Pokroky v evoluci celulárních automatů
22.4.2016Seminar DCSY - Vašíček Z.: Approximate computing na UPSY
15.4.2016Seminad DCSY - Kořenek J.: Akcelerace ve vysokorychlostních sítích a datových centrech
15.4.2016Seminář DCSY - Martínek T.: Bioinformatika@FIT
8.4.2016Seminar DCSY - Krobot P.: Optimalizace distribuovaného dotazování dat o tocích
8.4.2016Seminar DCSY - Lojda J.: Automatizace návrhu systémů odolných proti poruchám
8.4.2016Seminar DCSY - Wiglasz M.: Koevoluce plastických prediktorů fitness
1.4.2016Seminar DCSY - Matoušek D.: Pattern matching v FPGA
1.4.2016Seminar DCSY - Vaverka F.: Lokální dekompozice pseudo-spektrální simulace na clusteru GPU
18.3.2016Seminar DCSY - Dvořáček P.: Evoluční aproximace v detektorech hran
18.3.2016Seminar DCSY - Husák J.: Senzorické bezdrátové sítě s ohledem na nízký příkon
4.3.2016Seminar DCSY - Bartoš V.: Charakteristika síťových útoků a modelování reputace IP adres
4.3.2016Seminar DCSY - Drahošová M.: Prediktory fitness s adaptivní velikostí
4.3.2016Seminar DCSY - Kováčik M.: Detekce síťových anomálií a bezpečnostních incidentů s využitím DNS dat
26.2.2016Seminar DCSY - Krčma M.: Neuronové sítě a odolnost proti poruchám
26.2.2016Seminar DCSY - Šimek V.: Multifunctional Logic Circuits based on Advanced Nanoscale Materials
19.2.2016Seminar DCSY - Grochol D.: Evoluční hardware v síťových aplikacích
19.2.2016Seminar DCSY - Žaloudek L.: Sebeopravující se masivně paralelní výpočetní systémy
12.2.2016Seminar DCSY - Kešner F.: Biological neuro-signla processing
12.2.2016Seminar DCSY - Mrázek V.: Pokročilé metody návrhu integrovaných obvodů
5.2.2016Seminar DCSY - Nikl V.: High Performance Computing on Low Power Devices
5.2.2016Seminar DCSY - Tesař R.: Nekonvenční elektronika
29.1.2016Seminar DCSY - Szurman K.: Rekonfigurovatelný soft-core procesor LEON3 odolný proti poruchám
29.1.2016Seminář DCSY - Dvořák M.: Pametove efektivni rekonstrukce knihy objednavek v FPGA
29.1.2016Seminář DCSY - Matoušek, J.: Analýza reálných sad klasifikačních pravidel
22.1.2016Seminar DCSY - Jaroš J. Superpočítačové simulace šíření ultrazvuku v lidském těle

Your IPv4 address: 54.159.51.118
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]