Department of Computer Systems

Events, Seminars

9.12.2016Seminar DCSY - Crha A.: Syntéza polymorfní elektroniky
9.12.2016Seminar DCSY - Šimek V.: Ambipolární tranzistory pro multifunkční obvody
9.12.2016Seminář DPSY - Tesař R.: Nekonvenční technologie pro číslicové systémy
25.11.2016Seminar DCSY - Čekan O.: Generování testovacích stimulů založené na pravděpodobnostní gramatice
25.11.2016Seminar DCSY - Hrbáček R.: Evoluční návrh na úrovni LUT
25.11.2016Seminar DCSY - Podivínský J.: Funkční verifikace jako nástroj pro sledování vlivu poruch na elektro-mechanický systém
23.11.2016Seminar DCSY - Treeby B.E.: Modelling biomedical ultrasound
11.11.2016Seminar DCSY - Hyrš M.: Pokročilý paralelní kopulový algoritmus EDA
11.11.2016Seminar DCSY - Kekely L.: Softwarově řízené monitorování síťového provozu #2
11.11.2016Seminar DCSY - Slaný K.: Evoluční návrh v technické analýze FOREXu
4.11.2016Seminar DCSY - Kešner F.: Framework pro zpracování bio-signálů
4.11.2016Seminar DCSY - Viktorin J.: DPDK pro rychlé zpracování paketů na ZynqMP
21.10.2016Seminar DCSY - Grochol D.: Evoluční hardware v síťových aplikacích #2
21.10.2016Seminar DCSY - Krčma M.: Univerzální FPNN
21.10.2016Seminar DCSY - Mrázek V.: Automatický návrh různě velkých aproximačních řadicích sítí s garancí chyby
14.10.2016Seminar DCSY - Nikl V.: Vysoce náročné výpočty na nízkopříkonových architekturách
29.4.2016Seminar DCSY - Holeňa M.: Data mining ve službách evoluční optimalizace
22.4.2016Seminar DCSY - Bidlo M.: Pokroky v evoluci celulárních automatů
22.4.2016Seminar DCSY - Vašíček Z.: Approximate computing na UPSY
15.4.2016Seminad DCSY - Kořenek J.: Akcelerace ve vysokorychlostních sítích a datových centrech
15.4.2016Seminář DCSY - Martínek T.: Bioinformatika@FIT
8.4.2016Seminar DCSY - Krobot P.: Optimalizace distribuovaného dotazování dat o tocích
8.4.2016Seminar DCSY - Lojda J.: Automatizace návrhu systémů odolných proti poruchám
8.4.2016Seminar DCSY - Wiglasz M.: Koevoluce plastických prediktorů fitness
1.4.2016Seminar DCSY - Matoušek D.: Pattern matching v FPGA
1.4.2016Seminar DCSY - Vaverka F.: Lokální dekompozice pseudo-spektrální simulace na clusteru GPU
18.3.2016Seminar DCSY - Dvořáček P.: Evoluční aproximace v detektorech hran
18.3.2016Seminar DCSY - Husák J.: Senzorické bezdrátové sítě s ohledem na nízký příkon
4.3.2016Seminar DCSY - Bartoš V.: Charakteristika síťových útoků a modelování reputace IP adres
4.3.2016Seminar DCSY - Drahošová M.: Prediktory fitness s adaptivní velikostí
4.3.2016Seminar DCSY - Kováčik M.: Detekce síťových anomálií a bezpečnostních incidentů s využitím DNS dat
26.2.2016Seminar DCSY - Krčma M.: Neuronové sítě a odolnost proti poruchám
26.2.2016Seminar DCSY - Šimek V.: Multifunctional Logic Circuits based on Advanced Nanoscale Materials
19.2.2016Seminar DCSY - Grochol D.: Evoluční hardware v síťových aplikacích
19.2.2016Seminar DCSY - Žaloudek L.: Sebeopravující se masivně paralelní výpočetní systémy
12.2.2016Seminar DCSY - Kešner F.: Biological neuro-signla processing
12.2.2016Seminar DCSY - Mrázek V.: Pokročilé metody návrhu integrovaných obvodů
5.2.2016Seminar DCSY - Nikl V.: High Performance Computing on Low Power Devices
5.2.2016Seminar DCSY - Tesař R.: Nekonvenční elektronika
29.1.2016Seminar DCSY - Szurman K.: Rekonfigurovatelný soft-core procesor LEON3 odolný proti poruchám
29.1.2016Seminář DCSY - Dvořák M.: Pametove efektivni rekonstrukce knihy objednavek v FPGA
29.1.2016Seminář DCSY - Matoušek, J.: Analýza reálných sad klasifikačních pravidel
22.1.2016Seminar DCSY - Jaroš J. Superpočítačové simulace šíření ultrazvuku v lidském těle
4.12.2015Seminar DCSY - Šafránek D.: Formal Biochemical Space to Bridge the Gap Between Mathematical Modelling and Biology
27.11.2015Seminar DCPSY - Vašíček Z.: Evoluční aproximace software pro vestavěné systémy: Medián
27.11.2015Seminar DCSY - Mrázek V.: Snižování příkonu neuronových sítí, stáž na univerzitě Purdue
20.11.2015Seminar DCSY - Stehlík M.: Evoluční algoritmy a bezpečnost bezdrátových senzorových sítích
13.11.2015Seminar DCSY - Crha A.: Metodika pro návrh polymorfních obvodů
13.11.2015Seminar DCSY - Kekely L.: Softwarově řízené monitorování síťového provozu
13.11.2015Seminar DCSY - Viktorin J.: Akcelerace zpracování síťového provozu na rekonfigurovatelných SoC
6.11.2015Seminar DCSY - Hrbáček R.: Multikriteriální evoluční algoritmy pro přibližné počítání
6.11.2015Seminar DCSY - Hyrš M.: Kopule v EDA algoritmu s migrací modelů
6.11.2015Seminar DCSY - Slaný K.: Evoluční návrh v úloze predikce
30.10.2015Seminar DCSY - Čekan O: Principy generování verifikačních stimulů
30.10.2015Seminář DCSY - Podivínský J.: Využití verifikace pro ověřování odolnosti proti poruchám v systémech založených na FPGA
24.4.2015Seminar DCSY - Steiner, W.: Deterministic System Design with Time-Triggered Technology
10.4.2015Seminar DCSY - Peuteman, J.: Power Quality: harmonics, non-symmetries in three phase grids
20.3.2015Seminar DCPSY - Krčma M.: The story so far
20.3.2015Seminar DCSY - Nikl V.: Hybridní 2D dekompozice rychle Fourierovy transformace
13.3.2015Seminar DCSY - Kešner F.: Zpracování iEEG signálu a detekce biomarkerů v kontextu epilepsie
6.3.2015Seminar DCSY - Crha A.: Polymorfní elektronika a metody syntézy (cvičná obhajoba tezí disertační práce)
6.3.2015Seminar DCSY - Szurman O.: Metodika synchronizace stavu systému odolného proti poruchám po vzniku poruchy a její opravě (cvičná obhajoba tezí disertační práce)
6.3.2015Seminar DSCY: Hrabáček R.: Evolutionary Algorithms for Approximate Computing (cvičná obhajoba tezí disertační práce)
27.2.2015Seminar DCSY - Čekan O.: Principy generování verifikačních stimulů (cvičná obhajoba tezí disertační práce)
27.2.2015Seminar DCSY - Viktorin J.: Dynamic Reconfiguration in Embedded Systems
27.2.2015Seminář DCSY - Podivínský J.: Využití verifikace pro ověřování odolnosti proti poruchám v systémech založených na FPGA (cvičná obhajoba tezí disertační práce)
20.2.2015Seminar DCSY - Hyrš M.: Kopule a evoluční algoritmy (cvičná obhajoba tezí disertační práce)
20.2.2015Seminar DCSY - Kekely L.: Softwarově řízené monitorování síťového provozu (cvičná obhajoba tezí disertační práce)
20.2.2015Seminar DCSY - Kováčik M.: Zkušenosti z monitorování reverzního DNS provozu na úrovni sítě CESNET
6.2.2015Seminář DCSY - Kubalík J.: Evoluční algoritmus s nepřímou reprezentací a jeho aplikace
30.1.2015Seminar DCSY - Szurman K.: Obnova stavu systému po poruše pomocí částečné dynamické rekonfigurace v současných systémech odolných proti poruchám
30.1.2015Seminar DCSY - Šimková M.: Aplikácia evolučného výpočtu pre optimalizáciu funkčnej verifikácie.
23.1.2015Seminar DCSY - Bartoš V.: Pokročilá analýza hlášení o bezpečnostních incidentech na síti
23.1.2015Seminar DCSY - Matoušek J.: Stáž na University of Cambridge (říjen až prosinec 2014)
16.1.2015Seminar DCSY - Petrlík J.: Soft-computingové metody v oblasti inteligentních dopravních systémů
16.1.2015Seminar DCSY - Šikulová M.: Kompoziční koevoluce v kartézském genetickém programován
9.1.2015Seminar DCSY - Koutnik J.: Deep Reinforcement Learning

Your IPv4 address: 54.82.112.193
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]