Department of Computer Systems

Events, Seminars

7.6.2018Seminar DCSY - Palkovič M.: Projekt TETRAMAX
20.4.2018Seminář DCSY - Kořenek J.: Zajištění flexibility a vysokého výpočetního výkonu při zpracování síťového provozu
13.4.2018Seminar DCSY - Bordovský G.: Diagnostika prsou za použití fotoakustické tomografie
13.4.2018Seminar DCSY - Kadlubiak K.: Evolučný návrh priestorovej dekompozície simulačnej domény
13.4.2018Seminar DCSY - Kocnová J.: Evoluční syntéza komplexních číslicových obvodů
6.4.2018Seminar DCSY - Iša R.: Ověřování korektní funkce HW komponent generovaných ze specifikace v jazyce P4
6.4.2018Seminar DCSY - Smatana S.: Nástroj pre analýzu mikrobiómu hrubého čreva
23.3.2018Seminar UPSY - Martínek T.: Bioinformatika@FIT
9.3.2018Seminar DCSY - Budiský J.: Numerical Solution of Problems with Jump Discontinuities
9.3.2018Seminar DCSY - Čudová M.: Platforma pro plánování, spouštění a monitorování vysoce náročných a kooperujících úloh
9.3.2018Seminar DCSY - Nevoral J.: Nekonvenční technologie pro implementaci číslicových systémů
9.3.2018Seminar DCSY - Pánek R.: Systémy odolné proti poruchám - metodika návrhu řadiče rekonfigurace
2.3.2018Seminar DCSY - Husa J.: Evoluce kryptograficky silných Booleovských funkcí
2.3.2018Seminar DCSY - Kekely M.: Mapování zpracování paketů popsaného v jazyce P4 do technologie FPGA
2.3.2018Seminar DCSY - Sumbalová L.: Aminokyselinové sítě a jejich aplikace
23.2.2018Seminar DCSY - Squillero G.: Evolutionary Test & Verification of Microprocessors
16.2.2018Seminar DCSY - Bidlo M.: CERN pohledem informatika
2.2.2018Seminar DCSY - Filipovič J.: HPC Research Group
19.1.2018Seminar DCSY - Strnadel J.: Modelování a analýza (real-time) systémů
12.1.2018Seminar DCSY - Sekanina L.: Hodnocení chodu UPSY 2017
5.1.2018Seminar DCSY - Kešner F.: Metody charakterizace a rozpoznávání časového průběhu neuro-signálů
5.1.2018Seminar DCSY - Nikl V.: Dynamická optimalizace spotřeby na moderních systémech
8.12.2017Seminar DCSY - Krčma M.: O disertační práci a nabíjecí stanici
8.12.2017Seminar UPSY - Mrázek V.: Approximating Complex Arithmetic Circuits with Formal Error Guarantees: 32-bit Multipliers Accomplished
1.12.2017Seminar DCSY - Grochol D.: Evoluční návrh aplikací s ohledem na zpoždění
1.12.2017Seminář DCSY - Krobot, P.: Rychlejší a přesnější analýza síťových dat
24.11.2017Seminar DCSY - Lojda, J.: Automatizace návrhu systémů odolných proti poruchám pomocí vysokoúrovňové syntézy
24.11.2017Seminar DCSY - Wiglasz M.: Evoluční algoritmy pro přibližné počítání
8.11.2017Seminar DCSY - Trefzer M.A.: From Biology to Hardware - Can Social Insects Organise Distributed Systems?
31.10.2017Seminar DCSY - Hang J.: Approximate Arithmetic Circuits and Applications
20.10.2017Seminar DCSY - Lacko B: První počítače u nás a prof. A. Svoboda
13.10.2017Seminar DCSY - Matoušek D.: Použití optimalizovaných architektur pro vyhledávání vzorů v síťových datech pro dosažení vysoké propustnosti zpracování
13.10.2017Seminar DCSY - Nevoral J.: Návrh polymorfních obvodů založených na ambipolárních tranzistorech
13.10.2017Seminar DCSY - Vaverka F.: Rozsáhlé ultrazvukové simulace
31.3.2017Seminar DCSY - Čudová M.: Framework pro plánování a monitorování vysoce náročných výpočtů.
31.3.2017Seminar DCSY - Wrona J.: Shluková analýza záznamů o IP tocích
31.3.2017Seminář UPSY - Pánek R.: Řadič rekonfigurace pro systémy odolné proti poruchám
24.3.2017Seminar DCSY - Fukač T.: Akcelerace správy front v hardwaru
24.3.2017Seminar DCSY - Husa J.: Hledání Bent Booleovských funkcí pomocí paralelního LGP
24.3.2017Seminář DCSY - Vrána R.: Framework DPDK v úloze NFV a jeho akcelerace
17.3.2017Seminar DCSY - Budiský J.: Case Study on Temporal Parallelization of Ultrasound Waves Propagation
17.3.2017Seminar DCSY - Kekely M.: Optimalizácia a paralelizácia klasifikácie paketov pomocou DCFL
17.3.2017Seminar DCSY - Kidoň M.: Functional Genetic Programming with Host Language Combinators
24.2.2017Seminar DCPSY - Matoušek D.: Prezentace tezí disertační práce: Pattern-matching in high-speed computer networks
24.2.2017Seminar DCSY - Lojda J.: Prezentace tezí disertační práce: Odolnost proti poruchám v HLS pomocí úprav vstupní specifikace
17.2.2017Seminar DCSY - Vaverka F.: Prezentace tezí disertační práce: Vývoj vědeckých aplikací akcelerovaných pomocí GPU clusterů
17.2.2017Seminar DCSY - Wiglasz M.: Prezentace tezí disertační práce: Evoluční algoritmy pro přibližné počítání
3.2.2017Seminar DCSY - Matoušek J.: ClassBench-ng: recasting ClassBench after a decade of network evolution
3.2.2017Seminar DCSY - Minařík M.: Evoluční návrh mikroprogramových architektur
28.1.2017Seminar DCSY - Žádník M.: Building a Feedback Loop to Capture Evidence of Network Incidents
28.1.2017Seminář UPSY - Jaroš J.: Pammoth - Fotoakustické snímkování prsou
20.1.2017Seminar DCSY - Košař V.: Přeprogramovatelná architektura pro vyhledávání řetězců popsaných regulárními výrazy v FPGA
20.1.2017Seminar DCSY - Zachariášová M.: Optimalizácia verifikácie procesorov pomocou genetického algoritmu
13.1.2017Seminar DCSY - Sekanina L.: Schůze UPSY

Your IPv4 address: 18.232.53.231
Switch to https