Ústav počítačových systémů

Projekty a granty

Řešitel: Od roku:  Roků:  Stav: 
Název: Agentura: 
  
2017Cesnet - implementační a ladící práce, CESNET, 2017, řešení
Řešitel: Žádník Martin
 Infrastruktura pro moderní studium IT, MŠMT ČR - OP VVV PO2 ERDF výzva pro vysoké školy, CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002547, 2017-2022, řešení
Řešitel: Růžička Richard
 Inovační voucher - Time machine, CzechInvest, 2017, řešení
Řešitel: Žádník Martin
 IotCloud - Inteligence pro systémy IoT, TAČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025), TH02010845, 2017-2019, řešení
Řešitel: Kořenek Jan
 KPB Intra - Uživatelské rozhraní nabíječky elektromobilů, KPB, 2017, řešení
Řešitel: Hruška Tomáš
Spoluřešitelé: Podivínský Jakub
 Moderní a otevřené studium techniky (MOST), MŠMT ČR - OP VVV PO2 ESF výzva pro vysoké školy, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002430, 2017-2022, řešení
Spoluřešitelé: Růžička Richard
 Nástroje, metody a technologie ICT pro podporu konceptu smart cities, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-17-3964, 2017-2019, řešení
Řešitel: Matoušek Petr
Spoluřešitelé: Burget Radek, Grégr Matěj, Hruška Tomáš, Kreslíková Jitka, Křivka Zbyněk, Martínek Tomáš, Meduna Alexander, Rychlý Marek, Ryšavý Ondřej, Veselý Vladimír
 Photoacoustic/Ultrasound Mammoscopy for evaluating screening-detected lesions in the breast, EK EU - Horizon 2020, PAMMOTH, PAMMOTH, 2017-2020, řešení
Řešitel: Jaroš Jiří
Spoluřešitelé: Budiský Jakub, Čudová Marta, Nikl Vojtěch, Vaverka Filip
 Pokročilé paralelní a vestavěné počítačové systémy, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-17-3994, 2017-2019, řešení
Řešitel: Sekanina Lukáš
Spoluřešitelé: Bartoš Václav, Bidlo Michal, Budiský Jakub, Crha Adam, Čekan Ondřej, Čudová Marta, Dobai Roland, Fučík Otto, Fukač Tomáš, Grochol David, Hrbáček Radek, Husa Jakub, Hyrš Martin, Jaroš Jiří, Kekely Lukáš, Kekely Michal, Kešner Filip, Kidoň Marek, Kořenek Jan, Krčma Martin, Krobot Pavel, Kučera Jan, Lojda Jakub, Martínek Tomáš, Matoušek Denis, Matoušek Jiří, Mrázek Vojtěch, Nevoral Jan, Nikl Vojtěch, Pánek Richard, Podivínský Jakub, Riša Michal, Růžička Richard, Strnadel Josef, Szurman Karel, Šimek Václav, Vašíček Zdeněk, Vaverka Filip, Viktorin Jan, Vrána Roman, Wiglasz Michal, Wrona Jan, Zachariášová Marcela
 Vylepšení metod genetické optimalizace pro počítačové inženýrství, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT/FSI-J-17-4294, 2017-2018, řešení
Řešitel: Mrázek Vojtěch
Spoluřešitelé: Matoušek Radomil, Sekanina Lukáš
2016IT4Innovations excellence in science, MŠMT ČR - Národní program udržitelnosti II, LQ1602, 2016-2020, řešení
Řešitel: Hruška Tomáš
 Implementační, ladící a testovací práce, CESNET, 2016, ukončen
Řešitel: Žádník Martin
 Monitorování bezdrátových síti Internetu věcí pro zvýšení bezpečnosti, CESNET, 2016-2017, řešení
Řešitel: Korček Pavol
Spoluřešitelé: Novotný Tomáš
 Podpora mezinárodní mobility akademických pracovníků VUT v Brně, RP MŠMT - Rozvojové programy MŠMT, 2016, ukončen
Řešitel: Beran Vítězslav
 Podpora mezinárodní spolupráce VUT v Brně, RP MŠMT - Rozvojové programy MŠMT, 2016, ukončen
Řešitel: Beran Vítězslav
 Přibližná ekvivalence pro aproximativní počítání, GAČR - Standardní projekty, GA16-17538S, 2016-2018, řešení
Řešitel: Vojnar Tomáš
 Rozvoj kryptoanalytických metod prostřednictvím evolučních výpočtů, GAČR - Standardní projekty, GA16-08565S, 2016-2018, řešení
Řešitel: Matyáš Václav, Sekanina Lukáš
 Spolupráce při vývoji routeru Turris Omnia, CZ.NIC, 2016-2017, řešení
Řešitel: Korček Pavol
2015Implementační, ladící a testovací práce, CESNET, 2015, ukončen
Řešitel: Žádník Martin
 Inovace výrobní linky pro tvorbu vícevrstvých desek plošných spojů, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FEKT/FIT-J-15-2832, 2015, ukončen
Řešitel: Otáhal Alexandr
Spoluřešitelé: Crha Adam, Růžička Richard
 Multifunkční obvodové prvky na bázi hybridní organické elektroniky, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FCH/FIT-J-15-2652, 2015-2016, ukončen
Řešitel: Crha Adam
Spoluřešitelé: Růžička Richard
 Návrh systému pro testování zabezpečení sítě IPv6 a zpracování incidentů v prostoru privátních adres, CESNET, 2015-2016, ukončen
Řešitel: Grégr Matěj
 Sondy pro analýzu a filtraci provozu na úrovni aplikačních protokolů, MV ČR - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020, VI20152019001, 2015-2019, řešení
Řešitel: Kořenek Jan
Spoluřešitelé: Korček Pavol, Žádník Martin
 Výzkum a vývoj pro RehiveTech, RehiveTech, 2015-2099, řešení
Řešitel: Martínek Tomáš
Spoluřešitelé: Košař Vlastimil, Viktorin Jan
2014Algorithms, Design Methods, and Many-Core Execution Platform for Low-Power Massive Data-Rate Video and Image Processing, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 7H14002, 621439, 2014-2017, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Smrž Pavel
 Architektury paralelních a vestavěných počítačových systémů, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-14-2297, 2014-2016, ukončen
Řešitel: Sekanina Lukáš
Spoluřešitelé: Bartoš Václav, Bidlo Michal, Crha Adam, Čekan Ondřej, Dobai Roland, Drábek Vladimír, Drahošová Michaela, Dvořák Milan, Dvořák Václav, Fučík Otto, Grochol David, Hrbáček Radek, Hyrš Martin, Jaroš Jiří, Kadlček Filip, Kekely Lukáš, Kešner Filip, Kořenek Jan, Košař Vlastimil, Kováčik Michal, Krčma Martin, Krobot Pavel, Lojda Jakub, Martínek Tomáš, Matoušek Denis, Matoušek Jiří, Mičulka Lukáš, Minařík Miloš, Mrázek Vojtěch, Nevoral Jan, Nikl Vojtěch, Petrlík Jiří, Podivínský Jakub, Riša Michal, Růžička Richard, Schwarz Josef, Strnadel Josef, Szurman Karel, Šimek Václav, Tesař Radek, Tříska Vít, Vašíček Zdeněk, Vaverka Filip, Viktorin Jan, Wiglasz Michal, Zachariášová Marcela, Zamba Martin, Záň Drahoslav
 Inovační voucher JIC - Vývoj ovladače rekonfigurovatelné platformy pro FreeRTOS, RehiveTech, 2014-2015, ukončen
Řešitel: Strnadel Josef
Spoluřešitelé: Kremel Bruno, Viktorin Jan
 Large-Scale Ultrasound Propagation Simulations in the Human Brain, JCMM, SoMoPro-II-2013-IG, 2014-2016, ukončen
Řešitel: Jaroš Jiří
Spoluřešitelé: Dvořák Václav
 Nekonvenční návrhové techniky pro číslicové obvody s vlastní rekonfigurací: od materiálů k implementaci, MŠMT ČR - COST CZ (2011-2017), LD14055, 2014-2017, řešení
Řešitel: Růžička Richard
Spoluřešitelé: Crha Adam, Nevoral Jan, Strnadel Josef, Šimek Václav, Tesař Radek
 Pokročilé metody evolučního návrhu složitých číslicových obvodů, GAČR - Standardní projekty, GA14-04197S, 2014-2016, ukončen
Řešitel: Sekanina Lukáš
 Vytvoření webové aplikace pro online vytváření a přehrávání časosběrných videí, CEDRO sole, 2014-2015, ukončen
Řešitel: Podivínský Jakub
Spoluřešitelé: Čekan Ondřej
 Vývoj nového produktu společnosti Racom, Racom, 2014-2015, ukončen
Řešitel: Korček Pavol
Spoluřešitelé: Viktorin Jan
2013Java platform for hIgh PErformance and Real-time large scale data management (JUNIPER), EU-7FP-ICT - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, 318763, 2013-2015, ukončen
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Rychlý Marek, Škoda Petr
2012Excelentní mladí vědci na VUT v Brně, MŠMT ČR - OP VK - Oblast podpory 2.3 - Lidské zdroje ve VaV, CZ.1.07/2.3.00/30.0039, 2012-2015, ukončen
Řešitel: Buriánková Iveta
Spoluřešitelé: Dobai Roland, Hruška Tomáš, Plascencia Alfredo C., Přikryl Zdeněk, Sekanina Lukáš, Zemčík Pavel
 Metodiky pro návrh systémů odolných proti poruchám do rekonfigurovatelných architektur - vývoj, implementace a verifikace, MŠMT ČR - COST CZ (2011-2017), LD12036, 2012-2015, ukončen
Řešitel: Kotásek Zdeněk
Spoluřešitelé: Čekan Ondřej, Kaštil Jan, Mičulka Lukáš, Podivínský Jakub, Straka Martin, Strnadel Josef, Zachariášová Marcela
 Portable and Predictable Performance on Heterogeneous Embedded Manycores, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 7HZC13005, 295440, 2012-2015, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Hruška Tomáš, Husár Adam, Smrž Pavel
 RODOS - Centrum pro rozvoj dopravních systémů, TAČR - Centra kompetence, TE01020155, 2012-2018, řešení
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Bařina David, Fülöp Tibor, Korček Pavol, Láník Aleš, Přibyl Jaroslav
2011Centrum excelence IT4Innovations, MŠMT ČR - Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, ED1.1.00/02.0070, 2011-2015, ukončen
Řešitel: Hruška Tomáš, Vondrák Ivo
Spoluřešitelé: Černocký Jan, Češka Milan, Drahanský Martin, Fučík Otto, Hanáček Petr, Herout Adam, Kotásek Zdeněk, Meduna Alexander, Sekanina Lukáš, Smrž Pavel, Švéda Miroslav, Vojnar Tomáš, Zemčík Pavel, Zendulka Jaroslav
 Manufacturable and Dependable Multicore Architectures at Nanoscale, COST - COST, COST IC1103, 2011-2015, ukončen
Řešitel: Kotásek Zdeněk
Spoluřešitelé: Kaštil Jan, Mičulka Lukáš, Straka Martin, Zachariášová Marcela
2010Moderní prostředky pro boj s kybernetickou kriminalitou na Internetu nové generace, MV ČR - Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015, VG20102015022, 2010-2015, ukončen
Řešitel: Matoušek Petr
Spoluřešitelé: Herout Adam, Kořenek Jan, Lampa Petr, Martínek Tomáš, Podermański Tomáš, Ryšavý Ondřej, Zemčík Pavel
 Vývoj softwaru pro elektronické zařízení, Honeywell, HTSCZ000318, 2010-2017, řešení
Řešitel: Kořenek Jan
Spoluřešitelé: Martínek Tomáš, Zemčík Pavel, Žádník Martin

Vaše IPv4 adresa: 54.198.108.19
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]