Ústav počítačových systémů

Vývoj nového produktu společnosti Racom

Název v angličtině:New product development for Racom company
Hlavní řešitel:Korček Pavol
Spoluřešitelé:Viktorin Jan
Agentura:Racom s.r.o.
Zahájení:2014-02-14
Ukončení:2015-02-14
Klíčová slova:Software, vývoj, testování
Anotace:
Cílem projektu je na základě požadavků společnosti Racom s.r.o.poskytovat služby, které budou spočívat zejména v analýze a rozboru požadavků, konzultacích technického řešení, návrhu a případně i vývoji dohodnutého technického řešení, testování, případně tvorby specifikace testů.

Vaše IPv4 adresa: 54.80.83.123
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]