Ústav počítačových systémů

Java platform for hIgh PErformance and Real-time large scale data management (JUNIPER)

Název v češtině:Java platform for hIgh PErformance and Real-time large scale data management (JUNIPER)
Hlavní řešitel:Smrž Pavel
Spoluřešitelé:Rychlý Marek, Škoda Petr
Další řešitelé:Dytrych Jaroslav, Fučík Otto, Jeřábek Jan (), Kouřil Jan, Musil Petr, Otrusina Lubomír, Zachariáš Michal
Agentura:Information and Communication Technologies (ICT) 7th Framework programme - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace
Kód:318763
Zahájení:2013-09-01
Ukončení:2015-11-30
Klíčová slova:Performance guarantees, realtime, Big Data, streaming data, stored data, parallelisation, Java
Anotace:
Projekt se zabývá technologiemi pro vývoj aplikací pracujícími s rozsáhlými proudy dat v reálném čase. Cílem je použít jazyk Java, resp. vytvořit platformu postavenou na technologiích využívající tento jazyk, a demonstrovat výhody řešení na aplikacích v oblasti "big data" v reálném čase.

Produkty

2015Plánovací poradce pro ladění výkonnosti Juniper aplikací, software, 2015
Autoři: Rychlý Marek
2014Apache Storm topologie pro zpracování tweetů, software, 2014
Autoři: Kouřil Jan
 Heterogeneity-Aware Scheduler pro frameworky zpracovávající streamy dat, software, 2014
Autoři: Škoda Petr

Publikace

2015RYCHLÝ Marek, ŠKODA Petr a SMRŽ Pavel. Heterogeneity-Aware Scheduler for Stream Processing Frameworks. International Journal of Big Data Intelligence. Olney: Inderscience Publishers, 2015, roč. 2, č. 2, s. 70-80. ISSN 2053-1397.
2014RYCHLÝ Marek, ŠKODA Petr a SMRŽ Pavel. Scheduling Decisions in Stream Processing on Heterogeneous Clusters. In: 2014 Eighth International Conference on Complex, Intelligent and Software Intensive Systems. Birmingham: IEEE Computer Society, 2014, s. 614-619. ISBN 978-1-4799-4325-8.

Vaše IPv4 adresa: 54.80.96.153
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]