Ústav počítačových systémů

Přibližná ekvivalence pro aproximativní počítání

Název v angličtině:Relaxed equivalence checking for approximate computing
Hlavní řešitel:Vojnar Tomáš
Další řešitelé:Holík Lukáš, Lengál Ondřej, Rogalewicz Adam, Sekanina Lukáš, Vašíček Zdeněk
Agentura:Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
Kód:GA16-17538S
Zahájení:2016-01-01
Ukončení:2018-12-31
Klíčová slova:aproximativní počítání; genetické programování; vyvíjející se hardware; ověřování přibližné shody; automaty; logika
Anotace:
Přibližné počítání je velmi slibným přístupem k vývoji energeticky úsporných výpočetních systémů. Využívá se při něm skutečnosti, že v řadě aplikací je možno tolerovat jistou chybu výsledků. Otevřeným problémem zůstává, jak efektivně vyvíjet aproximace systémů, které by byly dobrým kompromisem mezi mírou chybovosti, spotřebou a výkonem. Použití evolučního návrhu vedlo v této oblasti k prvním slibným výsledkům, ale naráží na problém se škálovatelností při vyhodnocování kandidátních řešení. K řešení tohoto problému, který označujeme jako ověřování přibližné shody, navrhujeme nový přístup: využití pokročilých technik formální verifikace zvlášť upravených k rychlému výpočtu vzdálenosti mezi kandidátními a referenčními řešeními. Projekt směřuje k následujícím přínosům: (1) návrh efektivních algoritmů pro ověřování přibližné shody kombinačních (bezestavových) i sekvenčních (stavových) systémů, (2) návrh aproximačních algoritmů založených na genetickém programování a na vyvinutých algoritmech ověřování přibližné shody a (3) experimentální vyhodnocení navržených metod.

Produkty

2017Gaston - Symbolická WS1S Rozhodovací Procedura, software, 2017
Autoři: Fiedor Tomáš, Holík Lukáš, Janků Petr, Lengál Ondřej, Vojnar Tomáš

Publikace

2019SEKANINA Lukáš, VAŠÍČEK Zdeněk a MRÁZEK Vojtěch. Automated Search-Based Functional Approximation for Digital Circuits. Approximate Circuits - Methodologies and CAD. Heidelberg: Springer International Publishing, 2019, s. 175-203. ISBN 978-3-319-99322-5.
2018CALINESCU Radu, ČEŠKA Milan, GERASIMOU Simos, KWIATKOWSKA Marta a PAOLETTI Nicola. Efficient Synthesis of Robust Models for Stochastic Systems. Journal of Systems and Software. New York: Elsevier Science, 2018, roč. 2018, č. 143, s. 140-158. ISSN 0164-1212.
 HOLÍK Lukáš, LENGÁL Ondřej, SÍČ Juraj, VEANES Margus a VOJNAR Tomáš. Simulation Algorithms for Symbolic Automata (Technical Report). Ithaca, 2018.
 HOLÍK Lukáš, LENGÁL Ondřej, SÍČ Juraj, VEANES Margus a VOJNAR Tomáš. Simulation Algorithms for Symbolic Automata. In: Proc. of 16th International Symposium on Automated Technology for Verification and Analysis. Heidelberg: Springer Verlag, 2018, s. 109-125. ISBN 978-3-030-01089-8. ISSN 0302-9743.
 HUSA Jakub a KALKREUTH Roman. A Comparative Study on Crossover in Cartesian Genetic Programming. In: Genetic Programming 21st European Conference, EuroGP 2018, Proceedings. Cham: Springer International Publishing, 2018, s. 203-219. ISBN 978-3-319-77553-1.
 MRÁZEK Vojtěch a VAŠÍČEK Zdeněk. Evolutionary Design of Large Approximate Adders Optimized for Various Error Criteria. In: Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion (GECCO '18). Kyoto: Association for Computing Machinery, 2018, s. 294-295. ISBN 978-1-4503-5764-7.
 MRÁZEK Vojtěch, VAŠÍČEK Zdeněk a HRBÁČEK Radek. Role of circuit representation in evolutionary design of energy-efficient approximate circuits. IET Computers & Digital Techniques. Stevenage: The Institution of Engineering and Technology, 2018, roč. 2018, č. 4, s. 139-149. ISSN 1751-8601.
 MRÁZEK Vojtěch, VAŠÍČEK Zdeněk, SEKANINA Lukáš, JIANG Honglan a HAN Jie. Scalable Construction of Approximate Multipliers with Formally Guaranteed Worst-Case Error. IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems. 2018, roč. 26, č. 11, s. 2572-2576. ISSN 1063-8210.
 WIGLASZ Michal a SEKANINA Lukáš. Cooperative Coevolutionary Approximation in HOG-based Human Detection Embedded System. In: 2018 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI 2018). Bengaluru: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018, s. 1313-1320. ISBN 978-1-5386-9276-9.
 ČEŠKA Milan, HAVLENA Vojtěch, HOLÍK Lukáš, LENGÁL Ondřej a VOJNAR Tomáš. Approximate Reduction of Finite Automata for High-Speed Network Intrusion Detection. In: Proceedings of TACAS'18. Thessaloniki: Springer Verlag, 2018, s. 155-175. ISSN 0302-9743.
2017CALINESCU Radu, ČEŠKA Milan, GERASIMOU Simos, KWIATKOWSKA Marta a PAOLETTI Nicola. Recent Advances in Designing Robust Probabilistic Systems. 2nd International Workshop on Design and Analysis of Robust Systems (Extended Abstract). Berlin, 2017.
 CALINESCU Radu, ČEŠKA Milan, GERASIMOU Simos, KWIATKOWSKA Marta a PAOLETTI Nicola. Designing Robust Software Systems through Parametric Markov Chain Synthesis. In: Proceedings of 14th IEEE International Conference On Software Architecture. New Jersey: IEEE Computer Society, 2017, s. 131-140. ISBN 978-1-5090-5729-0.
 CALINESCU Radu, ČEŠKA Milan, GERASIMOU Simos, KWIATKOWSKA Marta a PAOLETTI Nicola. RODES: A Robust-Design Synthesis Tool for Probabilistic Systems. In: Proceedings of 14th International Conference on Quantitative Evaluation of SysTems. Heidelberg: Springer Verlag, 2017, s. 1-4. ISBN 978-3-319-66335-7.
 CARDELLI Luca, ČEŠKA Milan, FRANZLE Martin, KWIATKOWSKA Marta, LAURENTI Luca, PAOLETTI Nicola a WHITBY Max. Syntax-Guided Optimal Synthesis for Chemical Reaction Networks. In: Proceedings of the 29th International Conference on Computer Aided Verification. Heidelberg: Springer Verlag, 2017, s. 375-395. ISBN 978-3-319-63390-9.
 ENEA Constantin, LENGÁL Ondřej, SIGHIREANU Mihaela a VOJNAR Tomáš. Compositional Entailment Checking for a Fragment of Separation Logic. Formal Methods in System Design. Berlin: Springer Verlag, 2017, roč. 2017, č. 51, s. 575-607. ISSN 0925-9856.
 FIEDOR Tomáš, HOLÍK Lukáš, JANKŮ Petr, LENGÁL Ondřej a VOJNAR Tomáš. Lazy Automata Techniques for WS1S. arXiv:1701.06282, 2017.
 FIEDOR Tomáš, HOLÍK Lukáš, JANKŮ Petr, LENGÁL Ondřej a VOJNAR Tomáš. Lazy Automata Techniques for WS1S. In: Proceedings of TACAS'17. Heidelberg: Springer Verlag, 2017, s. 407-425. ISBN 978-3-662-54576-8. ISSN 0302-9743.
 MINAŘÍK Miloš a SEKANINA Lukáš. On Evolutionary Approximation of Sigmoid Function for HW/SW Embedded Systems. In: 20th European Conference on Genetic Programming, EuroGP 2017. Berlin: Springer International Publishing, 2017, s. 343-358. ISBN 978-3-319-55696-3.
 MRÁZEK Vojtěch, HRBÁČEK Radek, VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. EvoApprox8b: Library of Approximate Adders and Multipliers for Circuit Design and Benchmarking of Approximation Methods. In: Proc. of the 2017 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE). Lausanne: European Design and Automation Association, 2017, s. 258-261. ISBN 978-3-9815370-9-3.
 SEKANINA Lukáš, VAŠÍČEK Zdeněk a MRÁZEK Vojtěch. Approximate Circuits in Low-Power Image and Video Processing: The Approximate Median Filter. Radioengineering. 2017, roč. 26, č. 3, s. 623-632. ISSN 1210-2512.
 VAŠÍČEK Zdeněk, MRÁZEK Vojtěch a SEKANINA Lukáš. Towards Low Power Approximate DCT Architecture for HEVC Standard. In: Proc. of the 2017 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE). Lausanne: European Design and Automation Association, 2017, s. 1576-1581. ISBN 978-3-9815370-9-3.
 VAŠÍČEK Zdeněk. Relaxed equivalence checking: a new challenge in logic synthesis. In: Proceedings 2017 IEEE 20th International Symposium on Design and Diagnotics of Electronic Circuit & Systems. Dresden: IEEE Computer Society, 2017, s. 1-6. ISBN 978-1-5386-0472-4.
 ČEŠKA Milan, MATYÁŠ Jiří, MRÁZEK Vojtěch, SEKANINA Lukáš, VAŠÍČEK Zdeněk a VOJNAR Tomáš. Approximating Complex Arithmetic Circuits with Formal Error Guarantees: 32-bit Multipliers Accomplished. In: Proceedings of 36th IEEE/ACM International Conference On Computer Aided Design (ICCAD). Irvine, CA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, s. 416-423. ISBN 978-1-5386-3093-8.
2016ABATE Alessandro, ČEŠKA Milan a KWIATKOWSKA Marta. Approximate Policy Iteration for Markov Decision Processes via Quantitative Adaptive Aggregations. In: Proceedings of 14th International Symposium on Automated Technology for Verification and Analysis. Heidelberg: Springer Verlag, 2016, s. 13-31. ISBN 978-3-319-46519-7.
 CHEN Yu-Fang, HSIEH Chiao, LENGÁL Ondřej, LII Tsung-Ju, TSAI Ming-Hsien, WANG Bow-Yaw a WANG Farn. PAC Learning-Based Verification and Model Synthesis. In: Proceedings of the 38th International Conference on Software Engineering. Austin, TX: Association for Computing Machinery, 2016, s. 714-724. ISBN 978-1-4503-3900-1.
 DVOŘÁČEK Petr a SEKANINA Lukáš. Evolutionary Approximation of Edge Detection Circuits. In: 19th European Conference on Genetic programming. Berlin: Springer International Publishing, 2016, s. 19-34. ISBN 978-3-319-30667-4.
 HOLÍK Lukáš, LENGÁL Ondřej, ROGALEWICZ Adam, SEKANINA Lukáš, VAŠÍČEK Zdeněk a VOJNAR Tomáš. Towards Formal Relaxed Equivalence Checking in Approximate Computing Methodology. In: 2nd Workshop on Approximate Computing (WAPCO 2016). Prague, 2016, s. 1-6.
 HRBÁČEK Radek, MRÁZEK Vojtěch a VAŠÍČEK Zdeněk. Automatic Design of Approximate Circuits by Means of Multi-Objective Evolutionary Algorithms. In: Proceedings of the 11th International Conference on Design & Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era. Istanbul: Istanbul Sehir University, 2016, s. 239-244. ISBN 978-1-5090-0335-8.
 MRÁZEK Vojtěch a VAŠÍČEK Zdeněk. Automatic Design of Arbitrary-Size Approximate Sorting Networks with Error Guarantee. In: Power and Timing Modeling, Optimization and Simulation (PATMOS), 2016 26rd International Workshop on. Bremen: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, s. 221-228. ISBN 978-1-5090-0733-2.
 SEKANINA Lukáš a KAPUSTA Vlastimil. Visualisation and Analysis of Genetic Records Produced by Cartesian Genetic Programming. In: GECCO'16 Companion. New York: Association for Computing Machinery, 2016, s. 1411-1418. ISBN 978-1-4503-4323-7.
 VAVERKA Filip, HRBÁČEK Radek a SEKANINA Lukáš. Evolving Component Library for Approximate High Level Synthesis. In: 2016 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence. Athens: IEEE Computational Intelligence Society, 2016, s. 1-8. ISBN 978-1-5090-4240-1.
 VAŠÍČEK Zdeněk, MRÁZEK Vojtěch a SEKANINA Lukáš. Evolutionary Functional Approximation of Circuits Implemented into FPGAs. In: 2016 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence. Athens: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, s. 1-8. ISBN 978-1-5090-4240-1.

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109
Přepnout na https