Ústav počítačových systémů

Verifikace a optimalizace počítačových systémů

Hlavní řešitel:Vojnar Tomáš
Spoluřešitelé:Češka Milan, Dudka Kamil, Fiedor Jan, Fučík Otto, Korček Pavol, Křena Bohuslav, Lengál Ondřej, Letko Zdeněk, Minárik Michal, Peringer Petr, Petrlík Jiří, Rogalewicz Adam, Sekanina Lukáš, Šimáček Jiří, Vašíček Zdeněk
Agentura:VUT v Brně
Kód:FIT-S-12-1
Začátek:2012
Konec:2014
Klíčová slova:formální verifikace, testování a dynamická verifikace, optimalizace, počítačové systémy
Anotace:
Projekt je zaměřen na rozvoj technik automatizované verifikace a optimalizace počítačových systémů, včetně kombinací technik používaných v těchto oblastech. Projekt integruje výzkumné skupiny ze dvou ústavů FIT VUT v Brně. Do projektu jsou významným způsobem zapojeni vybraní doktorandi působící v oblasti verifikace i optimalizace. Významným aspektem projektu je akcentace mezinárodní spolupráce se špičkovými zahraničními pracovišti, vedoucí na společné publikace, projekty a vedení doktorandů.

Produkty

2014SLIDE: Separační logika s induktivními definicemi, software, 2014
Autoři: Rogalewicz Adam, Iosif Radu, Vojnar Tomáš
 SPEN - Rozhodovací procedura pro separační logiku, software, 2014
Autoři: Enea Constantin, Lengál Ondřej, Sighireanu Mihaela, Vojnar Tomáš
2013CPAlien: Konfigurovatelná analýza programů nad symbolickými paměťovými grafy, software, 2013
Autoři: Müller Petr, Vojnar Tomáš
 Mikroskopický dopravní simulátor založen na celulárním automatu, software, 2013
Autoři: Korček Pavol, Fülöp Tibor
 Systém pro výběr vstupů SVM, software, 2013
Autoři: Petrlík Jiří
2012Prostředí pro analýzu vícevláknových C/C++ programů na binární úrovni, software, 2012
Autoři: Fiedor Jan, Vojnar Tomáš
 VATA: Knihovna pro efektivní práci s nedeterministickými stromovými automaty, software, 2012
Autoři: Lengál Ondřej, Šimáček Jiří, Vojnar Tomáš

Publikace

2014ABDULLA Parosh A., ATIG Mohamed F., HOLÍK Lukáš, CHEN Yu-Fang, RUMMER Philipp a STENMAN Jari. String Constraints for Verification. In: 26th International Conference on Computer Aided Verification. Berlin: Springer Verlag, 2014, s. 150-166. ISBN 978-3-319-08866-2.
 ABDULLA Parosh A., HAZIZA Frédéric a HOLÍK Lukáš. Block Me If You Can! Context-Sensitive Parameterized Verification. In: 21st International Static Analysis Symposium. Berlin: Springer Verlag, 2014, s. 1-17. ISBN 978-3-319-10935-0. ISSN 0302-9743.
 AVROS Renata, HRUBÁ Vendula, KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk, PLUHÁČKOVÁ Hana, UR Shmuel, VOJNAR Tomáš a VOLKOVICH Zeev. Boosted Decision Trees for Behaviour Mining of Concurrent Programs. In: MEMICS proceedings. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2014, s. 15-27. ISBN 978-80-214-5022-6.
 CHARVÁT Lukáš, SMRČKA Aleš a VOJNAR Tomáš. Using Formal Verification of Parameterized Systems in RAW Hazard Analysis in Microprocessors. In: Proceedings of the 15th International Workshop on Microprocessor Test and Verification (MTV 2012). Austin, TX: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, s. 42-48.
 DUDKA Kamil, PERINGER Petr a VOJNAR Tomáš. Predator: A Shape Analyzer Based on Symbolic Memory Graphs (Competition Contribution). In: Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems. Heidelberg: Springer Verlag, 2014, s. 412-414. ISBN 978-3-642-54861-1. ISSN 0302-9743.
 ENEA Constantin, LENGÁL Ondřej, SIGHIREANU Mihaela a VOJNAR Tomáš. Compositional Entailment Checking for a Fragment of Separation Logic. FIT-TR-2014-01, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2014.
 ENEA Constantin, LENGÁL Ondřej, SIGHIREANU Mihaela a VOJNAR Tomáš. Compositional Entailment Checking for a Fragment of Separation Logic. In: Proceedings of APLAS'14. Heidelberg: Springer Verlag, 2014, s. 314-333. ISBN 978-3-319-12735-4. ISSN 0302-9743.
 FIEDOR Jan, HRUBÁ Vendula, KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk, UR Shmuel a VOJNAR Tomáš. Advances in Noise-based Testing. Software Testing, Verification and Reliability. 2014, roč. 24, č. 7, s. 1-38. ISSN 1099-1689.
 HRUBÁ Vendula, KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk, PLUHÁČKOVÁ Hana a VOJNAR Tomáš. Multi-objective Genetic Optimization for Noise-Based Testing of Concurrent Software. In: SSBSE'14. Fortaleza: Springer Verlag, 2014, s. 107-122. ISBN 978-1-60558-823-0.
 MARHEFKA Matúš a MÜLLER Petr. Dfuzzer: A D-Bus Service Fuzzing Tool. In: Proceedings of IEEE Seventh International Conference on Software Testing, Verification and Validation Workshopsn. Cleveland: IEEE Computer Society, 2014, s. 383-389. ISBN 978-0-7695-5194-4.
 MRÁČEK Štěpán, DRAHANSKÝ Martin, DVOŘÁK Radim, PROVAZNÍK Ivo a VÁŇA Jan. 3D Face Recognition on Low-Cost Depth Sensors. In: Proceedings of the International Conference of Biometrics Special Interest Group (BIOSIG 2014). Darmstadt: GI - Gesellschaft für Informatik e.V., 2014, s. 195-202. ISBN 978-3-88579-624-4. ISSN 1617-5468.
 MÜLLER Petr a VOJNAR Tomáš. CPAlien: Shape Analyzer for CPAChecker (Competition Contribution). In: Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems. Heidelberg: Springer Verlag, 2014, s. 395-397. ISBN 978-3-642-54861-1. ISSN 0302-9743.
2013ABDULLA Parosh A., CEDERBERG Jonathan a VOJNAR Tomáš. Monotonic Abstraction for Programs with Multiply-Linked Structures. International Journal of Foundations of Computer Science. 2013, roč. 24, č. 2, s. 187-210. ISSN 0129-0541.
 ABDULLA Parosh A., HOLÍK Lukáš, JONSSON Bengt, LENGÁL Ondřej, TRINH Quy Cong a VOJNAR Tomáš. Verification of Heap Manipulating Programs with Ordered Data by Extended Forest Automata. FIT-TR-2013-02, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2013.
 ABDULLA Parosh A., HOLÍK Lukáš, JONSSON Bengt, LENGÁL Ondřej, TRINH Quy Cong a VOJNAR Tomáš. Verification of Heap Manipulating Programs with Ordered Data by Extended Forest Automata. In: Proceedings of ATVA'13. Heidelberg: Springer Verlag, 2013, s. 224-239. ISBN 978-3-319-02443-1.
 CHARVÁT Lukáš, SMRČKA Aleš a VOJNAR Tomáš. An Abstraction of Multi-Port Memories with Arbitrary Addressable Units. In: Proceedings of the 14th Computer Aided Systems Theory. Las Palmas de Grand Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2013, s. 254-255. ISBN 978-84-695-6971-9.
 CHARVÁT Lukáš, SMRČKA Aleš a VOJNAR Tomáš. An Abstraction of Multi-Port Memories with Arbitrary Addressable Units. In: Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2013. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2013, s. 460-468. ISBN 978-3-642-53855-1.
 DUDKA Kamil, MÜLLER Petr, PERINGER Petr a VOJNAR Tomáš. Predator: A Tool for Verification of Low-Level List Manipulation (Competition Contribution). In: Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems. Berlin: Springer Verlag, 2013, s. 627-629. ISBN 978-3-642-36742-7. ISSN 0302-9743.
 DUDKA Kamil, PERINGER Petr a VOJNAR Tomáš. Byte-Precise Verification of Low-Level List Manipulation. FIT-TR-2012-04, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2013.
 DUDKA Kamil, PERINGER Petr a VOJNAR Tomáš. Byte-Precise Verification of Low-Level List Manipulation. In: 20th Static Analysis Symposium. Berlin: Springer Verlag, 2013, s. 215-237. ISBN 978-3-642-38855-2. ISSN 0302-9743.
 HOLÍK Lukáš, LENGÁL Ondřej, ROGALEWICZ Adam, ŠIMÁČEK Jiří a VOJNAR Tomáš. Fully Automated Shape Analysis Based on Forest Automata. FIT-TR-2013-01, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2013.
 HOLÍK Lukáš, LENGÁL Ondřej, ROGALEWICZ Adam, ŠIMÁČEK Jiří a VOJNAR Tomáš. Fully Automated Shape Analysis Based on Forest Automata. In: Proceedings of CAV'13. Heidelberg: Springer Verlag, 2013, s. 740-755. ISBN 978-3-642-39798-1. ISSN 0302-9743.
 IOSIF Radu a ROGALEWICZ Adam. Automata-Based Termination Proofs. Computing and Informatics. Bratislava: Slovak Academic Press, 2013, roč. 2013, č. 4, s. 739-775. ISSN 1335-9150.
 KŘENA Bohuslav a VOJNAR Tomáš. Automated formal analysis and verification: an overview. International Journal of General Systems. Abingdon: Taylor & Francis Informa plc, 2013, roč. 2013, č. 42, s. 335-365. ISSN 0308-1079.
 LETKO Zdeněk. Analysis and Testing of Concurrent Programs. Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM Slovakia. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2013, roč. 5, č. 3, s. 1-8. ISSN 1338-1237.
 MINAŘÍK Miloš a SEKANINA Lukáš. Concurrent Evolution of Hardware and Software for Application-Specific Microprogrammed Systems. In: 2013 IEEE International Conference on Evolvable Systems (ICES). Singapur: IEEE Computational Intelligence Society, 2013, s. 43-50. ISBN 978-1-4673-5869-9.
2012BIDLO Michal a VAŠÍČEK Zdeněk. Evolution of Cellular Automata Using Instruction-Based Approach. In: 2012 IEEE World Congress on Computational Intelligence. CA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, s. 1060-1067. ISBN 978-1-4673-1508-1.
 CHARVÁT Lukáš, SMRČKA Aleš a VOJNAR Tomáš. Automatic Formal Correspondence Checking of ISA and RTL Microprocessor Description. In: Proceedings of the 13th International Workshop on Microprocessor Test and Verification (MTV 2012). Austin, TX: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, s. 6-12. ISBN 978-1-4673-4441-8.
 FIEDOR Jan a VOJNAR Tomáš. ANaConDA: A Framework for Analysing Multi-threaded C/C++ Programs on the Binary Level. Lecture Notes in Computer Science. 2012, roč. 2012, č. 7687, s. 35-41. ISSN 0302-9743.
 FIEDOR Jan a VOJNAR Tomáš. Noise-Based Testing and Analysis of Multi-threaded C/C++ Programs on the Binary Level. In: PADTAD '12. New York: Association for Computing Machinery, 2012, s. 36-46. ISBN 978-1-4503-1456-5.
 HABERMEHL Peter, HOLÍK Lukáš, ROGALEWICZ Adam, ŠIMÁČEK Jiří a VOJNAR Tomáš. Forest Automata for Verification of Heap Manipulation. Formal Methods in System Design. Berlin: Springer Verlag, 2012, roč. 2012, č. 41, s. 83-106. ISSN 0925-9856.
 HRUBÁ Vendula, KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk a VOJNAR Tomáš. Testing of Concurrent Programs Using Genetic Algorithms. FIT-TR-2012-01, Brno, 2012.
 HRUBÁ Vendula, KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk, UR Shmuel a VOJNAR Tomáš. Testování vícevláknových aplikací pomocí genetických algoritmů. Lecture Notes in Computer Science. 2012, roč. 2012, č. 7515, s. 152-167. ISSN 0302-9743.
 IOSIF Radu, HOJJAT Hossein, KONEČNÝ Filip, KUNCAK Viktor a RUMMER Philipp. Accelerating Interpolants. Lecture Notes in Computer Science. 2012, roč. 2012, č. 7561, s. 187-202. ISSN 0302-9743.
 KONEČNÝ Filip, HOJJAT Hossein, IOSIF Radu, KUNCAK Viktor, RUMMER Philipp a GARNIER Florent. A Verification Toolkit for Numerical Transition Systems. Lecture Notes in Computer Science. 2012, roč. 2012, č. 7436, s. 247-251. ISSN 0302-9743.
 KORČEK Pavol a ŽÁDNÍK Martin. Lightweight benchmarking of platforms for network traffic processing. In: Proceedings of the 2012 IEEE 15th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems (DDECS). Tallin: IEEE Computer Society, 2012, s. 278-283. ISBN 978-1-4673-1185-4.
 KORČEK Pavol, SEKANINA Lukáš a FUČÍK Otto. Calibration of Traffic Simulation Models Using Vehicle Travel Times. Lecture Notes in Computer Science. 2012, roč. 2012, č. 7495, s. 807-816. ISSN 0302-9743.
 KORČEK Pavol, SEKANINA Lukáš a FUČÍK Otto. Evolutionary approach to calibration of cellular automaton based traffic simulation model. In: Proceedings of the 15th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. Anchorage: IEEE Intelligent Transportation Systems Society, 2012, s. 122-129. ISBN 978-1-4673-3062-6.
 KOŘENEK Jan, KORČEK Pavol, KOŠAŘ Vlastimil, ŽÁDNÍK Martin a VIKTORIN Jan. A New Embedded Platform for Rapid Development of Networking Applications. In: Proceedings of the 2012 Seventh ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems (ANCS 2012). Austin: IEEE Computer Society, 2012, s. 81-82. ISBN 978-1-4503-1684-2.
 KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk a VOJNAR Tomáš. Analysis and Testing of Concurrent Programs. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2012. ISBN 978-80-214-4464-5.
 LENGÁL Ondřej. An Efficient Finite Tree Automata Library: The Design of BDD-based Semi-symbolic Algorithms for Nondeterministic Finite Tree Automata. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2012. ISBN 978-3-659-27069-7.
 PETRLÍK Jiří, KORČEK Pavol, FUČÍK Otto, BESZÉDEŠ Marián a SEKANINA Lukáš. Estimation of missing values in traffic density maps. In: Proceedings of the 15th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. Anchorage: IEEE Intelligent Transportation Systems Society, 2012, s. 632-637. ISBN 978-1-4673-3062-6.
 ŠIMKOVÁ Marcela a LENGÁL Ondřej. Towards Beneficial Hardware Acceleration in HAVEN: Evaluation of Testbed Architectures. FIT-TR-2012-03, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2012.
 ŠIMKOVÁ Marcela a LENGÁL Ondřej. Towards Beneficial Hardware Acceleration in HAVEN: Evaluation of Testbed Architectures. Lecture Notes in Computer Science. 2012, roč. 2013, č. 7857, s. 266-273. ISSN 0302-9743.

Vaše IPv4 adresa: 54.145.243.51
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]