Department of Computer Systems

Cesnet - Implementation and Debugging

Czech title:Cesnet - implementační a ladící práce
Research leader:Žádník Martin
Agency:CESNET National Research and Education Network
Start:2017-06-01
End:2017-12-01
Keywords:CESNET
Annotation:
Implementation and debugging work on CESNET monitoring tools

Publications

2017ŽÁDNÍK Martin. Souhrnná zpráva k projektu Implementační, ladící a testovací práce za rok 2017. Brno: CESNET National Research and Education Network, 2017.

Your IPv4 address: 3.83.192.109
Switch to https