Ústav počítačových systémů

Ústav počítačových systémů zajišťuje výuku zejména hardwarově orientovaných předmětů ve všech studijních programech akreditovaných na FIT VUT v Brně, tj. v bakalářském, magisterském i doktorském studijním programu. V navazujícím magisterském studijním programu prostřednictvím svých zaměstnanců garantuje obory:
Výuka většiny předmětů je doplněna projekty nebo laboratorními cvičeními, při kterých studenti získají praktické návyky a zkušenosti s nejnovějšími programovými produkty i technickými prostředky (víceprocesorové systémy, vestavěné systémy, návrh pro FPGA, práce na ostravském superpočítači  apod.). Pro výuku i výzkumnou činnost UPSY disponuje dobře vybavenými laboratořemi: 
 • laboratoř rekonfigurovatelného hardware
 • laboratoř aplikovaných mikrokontrolérů
 • laboratoř konstrukce PC
 • laboratoř plošných spojů 

Vědecko-výzkumná činnost ústavu zahrnuje HW/SW architekturu výpočetních systémů, a to na úrovních číslicových obvodů, jedno- a více-procesorových systémů (vč. GPU), vestavěných systémů, aplikačně-specifických integrovaných obvodů, rekonfigurovatelných systémů na bázi hradlových polí (FPGA), počítačových clusterů a superpočítačů. Dále je zkoumána problematika systémů odolných proti poruchám, testování a spolehlivosti číslicových systémů, metody návrhu číslicových systémů s ohledem na nízký příkon, přibližné počítání a metody biologií inspirované umělé inteligence pro návrh, adaptaci a samoopravu číslicových systémů.  

Mezi nejdůležitější aplikační oblasti patří:

 • akcelerované výpočetní technologie pro vysokorychlostní sítě
 • aplikace superpočítačů v oblasti vysoce náročných simulací
 • akcelerátory bioinformatických výpočtů
 • akcelerace a optimalizace v pozemní dopravě
 • adaptivní hardware v FPGA
 • biologií inspirované metody návrhu číslicových systémů
 • návrh systémů odolných proti poruchám
 • vestavěné a RT systémy
 • nekonvenční výpočetní architektury

Členové UPSY jsou zapojeni do řady mezinárodních i národních výzkumných projektů (vč. projektu Národního superpočítačového centra IT4Innovations), intenzivně spolupracují s českými i zahraničnímu univerzitami, průmyslovými partnery a dalšími subjekty, např. se sdružením Cesnet v oblasti výzkumu a vývoje nových nástrojů pro zajištění monitorování a bezpečnosti akademické sítě. Podíleli se na vzniku několika inovativních firem, např. Camea, INVEA-TECH (nyní FlowMon Networks a Netcope Technologies) a RehiveTech. 

Členové UPSY se mj. podílí na projektu Liberouter, v jehož rámci byly vyvinuty unikátní hardwarové akcelerační karty s propustností až 100 Gb/s. Spolupráce FIT VUT a RehiveTech byla oceněna v roce 2014 v soutěži Spolupráce roku speciální cenou TAČR. V mezinárodní soutěži Humies pořádané na prestižní konferenci Genetic and Evolutionary Computing (GECCO) získali výzkumníci UPSY 1 zlatou (2015), 3 stříbrné (2008, 2011, 2016) a 1 bronzovou medaili (2014). Další ocenění jsou v sekci Uznání a ocenění.

Historie vedoucích UPSY:

 • prof. Ing. Václav Dvořák, DrSc. (2002 - 2005)
 • doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (2005 - 2016)
 • prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (2016 - )

Seminář ústavu se koná každý pátek od 13 hod. v místnosti L314. Aktuální program.

 

Oblasti výzkumu

Vaše IPv4 adresa: 35.172.201.102
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]