Ústav počítačových systémů

Měřicí stanice pro oblast organické elektroniky

Autoři:Šimek Václav, Stříteský Stanislav, Weiter Martin, Růžička Richard
Typ:funkční vzorek
Vznik:2016
Licence:ne - zdarma
Soubory: 
+Typ -Jméno Název Vel. Poslední změna
iconstanice_04_measure.jpgRozhraní pro vzdálené ovládání průběhu měření v systému LabView297 KB2017-02-17 14:20:28
iconstanice_03_control.jpgRozhraní vzdáleného ovládání měřicí stanice v systému LabView139 KB2017-02-17 14:20:28
iconstanice_02_chip.jpgVzorek měřeného čipu s připojenými kontaktovacími jehlami930 KB2017-02-17 14:20:28
iconstanice_01_sestava.jpgSestava měřicí stanice v laboratorním boxu1,15 MB2017-02-17 14:20:28
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova:Organická elektronika, měřicí stanice, řízené prostředí, vestavěný systém, vzdálený přístup, automatizace, LabView.
Popis:
Pro usnadnění časově náročných měření a analýz elektrických parametrů obvodových prvků z oblasti organické elektroniky, kde se typicky pracuje s materiály velmi citlivými na atmosferické vlivy běžného ambientního prostředí, došlo ve spolupráci se skupinou profesora Weitera z FCH VUT v Brně ke zhotovení experimentální měřicí stanice. Za tímto účelem je stanice vybavena možností provádět měření v ochranné atmosféře.

Dále je implementována i plná automatizace mnoha z potřebných úkonů včetně exportu a zpracování naměřených dat do tabulkové a grafické podoby. Kromě nezbytné elektroniky a hardwarových prvků byl k této aparatuře na bázi vývojového prostředí LabView implementován i systém, který umožňuje i vzdálené ovládání stanice bez nutnosti osobní přítomnosti v čistých laboratorních prostorách, kde je tato sestava umístěna. Takto je možno velmi efektivně provádět potřebná měření.
Umístění:
Ústav fyzikální a spotřební chemie, Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno
Výzkumné skupiny:
Pracoviště:

Vaše IPv4 adresa: 34.236.38.146
Přepnout na https