Ústav počítačových systémů

Článek ve sborníku konference

RŮŽIČKA Richard a TESAŘ Radek. Lets Move Polymorphism Downwards: On the Multifunctional Logic Based on Ambipolar Behaviour of Semiconductor Devices. In: Proceedings of the 11th International Conference on Design & Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era. Istanbul: Istanbul Sehir University, 2016, s. 275-279. ISBN 978-1-5090-0335-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Lets Move Polymorphism Downwards: On the Multifunctional Logic Based on Ambipolar Behaviour of Semiconductor Devices
Název (cs):Posuňme polymorfismus na nižší úroveň popisu obvodů: K multifunkční logice založené na ambipolárním chování polovodičových součástek
Strany:275-279
Sborník:Proceedings of the 11th International Conference on Design & Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era
Konference:11th International Conference on Design and Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era
Místo vydání:Istanbul, TR
Rok:2016
ISBN:978-1-5090-0335-8
Vydavatel:Istanbul Sehir University
Klíčová slova
ambipolarity, multifunctional logic, polymorphic electronics
Anotace
Jedna z nejvýznamnějších výhod polymorfní (multifunkční) elektroniky je efektivita implementace funkcí co do velikosti (plochy čipu). Polymorfní (multifunkční) obvod je typicky realizován strukturou, která je neměnná, pouze obsahuje multifunkční prvky. Změna funkce obvodu je tak dosahována pouze změnou funkce určitých prvků, vlastní struktura obvodu zůstává stejná. Aby bylo možno naplnit očekávání úspor co nejlépe, musí být multifunkční prvky obvodu definovány na co možná nejnižší možné úrovni. zřejmě čím nižší úroveň popisu reflektuje multifunkcionalitu (z pohledu číslicového chování), tím efektivnější implementace prvku bude. V tomto článku je ukázáno, jak mohou být prvky pro polymorfní (multifunkční) číslicové obvody být realizovány velmi efektivně, je-li multifunkcionalita jako číslicové chování posunuta na úroveň tranzistorů (z obvyklé úrovně hrade) s využitím ambipolarity.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Richard R{\r{u}}{\v{z}}i{\v{c}}ka and Radek
	Tesa{\v{r}}},
   title = {Lets Move Polymorphism Downwards: On the
	Multifunctional Logic Based on Ambipolar Behaviour
	of Semiconductor Devices},
   pages = {275--279},
   booktitle = {Proceedings of the 11th International Conference on Design
	\& Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era},
   year = {2016},
   location = {Istanbul, TR},
   publisher = {Istanbul Sehir University},
   ISBN = {978-1-5090-0335-8},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11100}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.236.230.108
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]