Ústav počítačových systémů

Článek ve sborníku konference

KRČMA Martin, KOTÁSEK Zdeněk, LOJDA Jakub a KAŠTIL Jan. Comparison of FPNNs Approximation Capabilities. In: Proceedings of the Work in progress Session held in connection with DSD 2016. Limassol: Johannes Kepler University Linz, 2016, s. 1-2. ISBN 978-3-902457-46-2.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Comparison of FPNNs Approximation Capabilities
Název (cs):Srovnání aproximační síly modelů FPNN a jejich spotřeby zdrojů FPGA
Strany:1-2
Sborník:Proceedings of the Work in progress Session held in connection with DSD 2016
Konference:19th Euromicro Conference on Digital Systems Design
Místo vydání:Limassol, CY
Rok:2016
ISBN:978-3-902457-46-2
Vydavatel:Johannes Kepler University Linz
Klíčová slova
FPNN, FPGA, ANN
Anotace
Publikace se zabývá srovnáním aproximační síly modelů FPNN a jejich spotřeby zdrojů FPGA. Zabývá se různými typy FPNN s ohledem na jejich aproximační schopnosti, které porovnává.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Martin Kr{\v{c}}ma and Zden{\v{e}}k Kot{\'{a}}sek
	and Jakub Lojda and Jan Ka{\v{s}}til},
   title = {Comparison of FPNNs Approximation Capabilities},
   pages = {1--2},
   booktitle = {Proceedings of the Work in progress Session held in
	connection with DSD 2016},
   year = 2016,
   location = {Limassol, CY},
   publisher = {Johannes Kepler University Linz},
   ISBN = {978-3-902457-46-2},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11163}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.175.120.59
Přepnout na https