Department of Computer Systems

Conference paper

TESAŘ Radek. Obecná polymorfní logika a její složitost. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD2015. Zlín: Faculty of Applied Informatics, Tomas Bata University in Zlín, 2015, pp. 42-47. ISBN 978-80-7454-522-1.
Publication language:czech
Original title:Obecná polymorfní logika a její složitost
Pages:42-47
Proceedings:Počítačové architektury a diagnostika PAD2015
Conference:Počítačové architektury a diagnostika 2015
Place:Zlín, CZ
Year:2015
ISBN:978-80-7454-522-1
Publisher:Faculty of Applied Informatics, Tomas Bata University in Zlín
Keywords
Ambipolární tranzistor, číslicová logika, organická elektronika, polymorfní elektronika, logické hradla, číslicové obvody.
Abstract
Hypotéza: Existuje třída problémů, kterou lze efektivně řešit polymorfní elektronikou.
Kritériem hodnocení je počet tranzistorů jednotlivých hradel nebo počet hradel ve složitějších obvodech. Klasické tranzistory (bipolární, unipolární) považujeme za ekvivalentní polymorfním. Dále existuje třída problémů, které nelze efektivně řešit polymorfní
elektronikou (ale "neefektivně" řešitelná je).
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Radek Tesa{\v{r}}},
   title = {Obecn{\'{a}} polymorfn{\'{i}} logika a jej{\'{i}}
	slo{\v{z}}itost},
   pages = {42--47},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika PAD2015},
   year = {2015},
   location = {Zl{\'{i}}n, CZ},
   publisher = {Faculty of Applied Informatics, Tomas Bata University in
	Zl{\'{i}}n},
   ISBN = {978-80-7454-522-1},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=11053}
}

Your IPv4 address: 54.162.15.31
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]