Ústav počítačových systémů

Článek v časopise

BIDLO Michal a DOBEŠ Michal. Evolutionary Development of Generic Sorting Networks by Means of Rewriting Systems. IEEE Transactions on Evolutionary Computation. 2019, roč. 99, č. 99, s. 1-13. ISSN 1089-778X.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evolutionary Development of Generic Sorting Networks by Means of Rewriting Systems
Název (cs):Evoluční vývin obecných řadicích sítí pomocí přepisovacích systémů
Strany:1-13
Místo vydání:US
Rok:2019
Časopis:IEEE Transactions on Evolutionary Computation, roč. 99, č. 99, US
ISSN:1089-778X
DOI:10.1109/TEVC.2019.2918212
Klíčová slova
genetic algorithm, development, rewriting system, sorting network, scalability
Anotace
Evoluční algoritmus je použit pro návrh pravidel přepisovacího systému, pomocí něhož jsou vyvíjeny libovolně rostoucí řadicí sítě. Hlavní myšlenkou je použití vývojového modelu založeného na přepisovacích systémech, ve kterém jsou řadicí sítě kódovány pomocí řetězců nad danou abecedou. Nejprve je jako výchozí řešení pro vývin navržena jednoduchá řadicí síť a počáteční řetězec. Následně jsou pomocí evoluce hledána vhodná přepisovací pravidla, která z počátečního řetězce iterativně vyvíjí složitější řetězce kódující struktury pro postupně rostoucí řadicí sítě. V rámci článku je ukázáno, jak je možné automaticky pomocí evoluce navrhovat pravidla pro konstrukci řadicích sítí rostoucích s různými velikostmi vývojových kroků. Výsledné řadicí sítě vykazují výrazně lepší vlastnosti ve srovnání s existujícími metodami podobného typu.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Michal Bidlo and Michal Dobe{\v{s}}},
  title = {Evolutionary Development of Generic Sorting
	Networks by Means of Rewriting Systems},
  pages = {1--13},
  journal = {IEEE Transactions on Evolutionary Computation},
  volume = {99},
  number = {99},
  year = {2019},
  ISSN = {1089-778X},
  doi = {10.1109/TEVC.2019.2918212},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11778}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.99.123
Přepnout na https