Ústav počítačových systémů

Kapitola v knize

BIDLO Michal. Advances in the Evolution of Complex Cellular Automata. Computational Intelligence. Cham: Springer International Publishing, 2019, s. 123-146. ISBN 978-3-319-99282-2. Dostupné z: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-99283-9_7
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Advances in the Evolution of Complex Cellular Automata
Název (cs):Pokroky v evoluci složitých celulárních automatů
Strany:123-146
Kniha:Computational Intelligence
Řada knih:International Joint Conference, IJCCI 2016 Porto, Portugal, November 9-11, 2016 Revised Selected Papers
Místo vydání:Cham, CH
Rok:2019
URL:https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-99283-9_7
ISBN:978-3-319-99282-2
DOI:10.1007/978-3-319-99283-9
Vydavatel:Springer International Publishing
Klíčová slova
evolutionary algorithm, cellular automaton, transition function, conditional rule, square calculation, pattern development
Anotace
Tento příspěvek představuje některé pokročilé experimenty zabývající se evolučním návrhem složitých vícestavových celulárních automatů. Jako první případová studie je uvažován problém obecného výpočtu druhé mocniny v 1D celulárních automatech. Pro tuto úlohu je představena analýza evolučních experimentů a diskutovány dosažené výsledky. Je ukázáno, že pro výpočet druhé mocniny lze v celulárních automatech nalézt několik odlišných způsobů, přičemž některé z nich vykazují značně lepší vlastnosti než dosud známá metoda. Druhou případovou studií, kterou se příspěvek zabývá, je vývoj netriviálních vzorů v 2D celulárních automatech. Součástí výsledků jsou navržené celulární automaty, které naznačují, že tento problém lze úspěšně řešit i pro systémy pracující s více než deseti stavy. V závěru jsou diskutovány vlastnosti výsledků z obou případových studií a možnosti budoucího výzkumu v této oblasti.
BibTeX:
@INBOOK{
  author = {Michal Bidlo},
  title = {Advances in the Evolution of Complex Cellular
	Automata},
  pages = {123--146},
  booktitle = {Computational Intelligence},
  series = {International Joint Conference, IJCCI 2016 Porto, Portugal,
	November 9-11, 2016 Revised Selected Papers},
  year = {2019},
  location = {Cham, CH},
  publisher = {Springer International Publishing},
  ISBN = {978-3-319-99282-2},
  doi = {10.1007/978-3-319-99283-9},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=12000}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.172.234.236
Přepnout na https