Department of Computer Systems

Conference paper

PODIVÍNSKÝ Jakub. Využití funkční verifikace pro ověřování metodik pro zajištění odolnosti proti poruchám. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2015. Zlín: Tomas Bata University in Zlín, 2015, pp. 7-12. ISBN 978-80-7454-522-1. Available from: http://pad2015.fai.utb.cz/files/Sbornik_PAD_2015.pdf
Publication language:czech
Original title:Využití funkční verifikace pro ověřování metodik pro zajištění odolnosti proti poruchám
Title (en):The use of functional verification for testing fault tolerance methodologies
Pages:7-12
Proceedings:Počítačové architektury a diagnostika PAD 2015
Conference:Počítačové architektury a diagnostika 2015
Place:Zlín, CZ
Year:2015
URL:http://pad2015.fai.utb.cz/files/Sbornik_PAD_2015.pdf
ISBN:978-80-7454-522-1
Publisher:Tomas Bata University in Zlín
Keywords
FPGA
functional verification
fault tolerance evaluation
robot controller
Annotation
The paper presents new use case od functional verification. There is presented the use od functional verification for testing fault tolerance metodologies.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jakub Podiv{\'{i}}nsk{\'{y}}},
  title = {Vyu{\v{z}}it{\'{i}} funk{\v{c}}n{\'{i}} verifikace pro
	ov{\v{e}}{\v{r}}ov{\'{a}}n{\'{i}} metodik pro
	zaji{\v{s}}t{\v{e}}n{\'{i}} odolnosti proti poruch{\'{a}}m},
  pages = {7--12},
  booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika PAD 2015},
  year = {2015},
  location = {Zl{\'{i}}n, CZ},
  publisher = {Tomas Bata University in Zl{\'{i}}n},
  ISBN = {978-80-7454-522-1},
  language = {czech},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.en.iso-8859-2?id=11002}
}

Your IPv4 address: 54.166.228.35
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]