Ústav počítačových systémů

Příručka

EYSSELT Miloš. Studijní program na Fakultě informačních technologií, IT - Informační technologie: Navazující magisterské studium, Ak.r. 2016/2017. P.O.S. FACTORY, Praha: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2016.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Studijní program na Fakultě informačních technologií, IT - Informační technologie: Navazující magisterské studium, Ak.r. 2016/2017
Název (en):Degree Study Program at the Faculty of Information Technology, IT - Information Technology: Follow-Up Master Study, Ac.y. 2016/2017
Strany:76
Místo vydání:P.O.S. FACTORY, Praha, CZ
Rok:2016
Vydavatel:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Klíčová slova
studium na Fakultě informačních technologií VUT v Brně, dvouletý navazující magisterský studijní program IT-MGR-2
Anotace
Informační materiál v přehledné formě podává vysvětlení o studijním plánu v navazujícím magisterském studijním programu IT-MGR-2 (dvouletý). Informační materiál také obsahuje studijní předpisy VUT v Brně. Příručka bude zdarma poskytována vážným zájemcům o studium v navazujícím magisterském studiu na FIT VUT v Brně na veletrhu pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS 2016 na podzim 2016.
Určeno pro vnitřní využití.
BibTeX:
@MANUAL{
   author = {Milo{\v{s}} Eysselt},
   title = {Studijn{\'{i}} program na Fakult{\v{e}}
	informa{\v{c}}n{\'{i}}ch technologi{\'{i}}, IT -
	Informa{\v{c}}n{\'{i}} technologie:
	Navazuj{\'{i}}c{\'{i}} magistersk{\'{e}} studium,
	Ak.r. 2016/2017},
   pages = {76},
   year = {2016},
   location = {P.O.S. FACTORY, Praha, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11274}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.226.36.60
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]