Vysokoškolský odborový svaz
Fakultní odborová organizace FOO FIT (VOS ZO 2622)
Fakulta informačních technologií VUT v Brně

IČO: 70949476
DIČ: 290-70949476

Související odkazy

Zpět na stránky FIT
Úhrady cestovních nákladů
Co chce VOS?
Daňový odpočet
Kolektivní smlouvy
PETICE
Stanovy VOS
VOS Praha
Založení FOO FIT
Zápisy FOO FIT
Zápisy KOR VUT
Zásady hospodaření s finančními prostředky Členové fakultního výboru:

  předseda Doc. Ing. Josef Schwarz, CSc. schwarz@fit.vutbr.cz
  jednatelka Michaela Studená studena@fit.vutbr.cz
  pokladník Eva Kapplerová kapplera@fit.vutbr.cz

 Členové kontrolní komise:

  předseda Ing. František Kreslík kreslik@fit.vutbr.cz