Vysokoškolský odborový svaz
Fakultní odborová organizace FOO FIT (VOS ZO 2622)
Fakulta informačních technologií VUT v Brně

IČO: 70949476
DIČ: 290-70949476
Hlavní stránka VOS
Zápis č.1
Zápis č.2 plenární schůze
Zápis č.3
Zápis č.5
Zápis č.6
Zápis č.7
Zápis z plenárni schůze 2005
Zápis z plenárni schůze 2008
Zápis z plenárni schůze 2011
Zápis z plenárni schůze 2014 Členové fakultního výboru:

  předseda Doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D. vasicek@fit.vutbr.cz
  Ing. Václav Šimek simekv@fit.vutbr.cz
  Ing. Václav Šátek, Ph.D. satek@fit.vutbr.cz
  jednatelka Michaela Studená studena@fit.vutbr.cz
  pokladník Eva Kapplerová kapplera@fit.vutbr.cz

 Členové kontrolní komise:

  předseda Ing. František Kreslík kreslik@fit.vutbr.cz