Vysokoškolský odborový svaz
Fakultní odborová organizace FOO FIT (VOS ZO 2622)
Fakulta informačních technologií VUT v Brně

IČO: 70949476
DIČ: 290-70949476
Hlavní stránka VOS
Kolektivní smlouva FIT pro rok 2016
Kolektivní smlouva FIT na rok 2014
Kolektivní smlouva FIT VUT na rok 2008-2010
Dodatek ke kolektivní smlouvě FIT VUT 2008-2010
Dodatek ke kolektivní smlouvě FIT VUT 2010-2011
Dodatek ke kolektivní smlouvě FIT VUT 2011-2013
Kolektivní smlouva FIT VUT na rok 2006-2007
Kolektivní smlouva VUT 2004/2005
Kolektivní smlouva VUT 2005-2006
Kolektivní smlouva VUT 2007
Kolektivni smlouva VUT 2008
Kolektivni smlouva VUT 2010
Kolektivni smlouva VUT 2011
Kolektivní smlouva VUT 2013
Kolektivní smlouva VUT 2014
Dodatek ke kolektivní smlouvě VUT 2013 Členové fakultního výboru:

  předseda Doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D. vasicek@fit.vutbr.cz
  Ing. Václav Šimek simekv@fit.vutbr.cz
  Ing. Václav Šátek, Ph.D. satek@fit.vutbr.cz
  jednatelka Michaela Studená studena@fit.vutbr.cz
  pokladník Eva Kapplerová kapplera@fit.vutbr.cz

 Členové kontrolní komise:

  předseda Ing. František Kreslík kreslik@fit.vutbr.cz