Ing. Michal Bidlo, Ph.D.

Přednášky v předmětech:

Cvičení v předmětech:

Konzultační hodiny:

  • Kdykoliv mne zastihnete, případně po dohodě e-mailem.

Informace k bakalářským a diplomovým projektům

  • V akademickém roce 2017-2018 preferuji v případě zájmu o téma pod mým vedením osobní konzultaci během září-října, v rámci níž můžeme podrobně probrat různé varianty BP/DP dle zájmu studenta a na základě toho vypsat zadání s individuálním přihlášením. Preferované oblasti zahrnují zejména:
  • celulární automaty a jiné biologií inspirované platformy,
  • evoluční a přírodou inspirované algoritmy v oblastech optimalizace a návrhu,
  • stochastické metody založené na technikách "Monte Carlo",
  • vestavné systémy na bázi mikrokontrolérů či FPGA,
  • výzkum nových technik v oblasti "Natural Computing",
  • podobná či jiná témata vzešlá z iniciativy studenta.

V případě zájmu kontaktujte M. Bidla e-mailem (bidlom@fit.vutbr.cz) nebo osobně v pracovně L330.

Vaše IPv4 adresa: 54.81.113.59
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]