Ing. Michal Bidlo, Ph.D.

Podpora výuky hardwaru s využitím platformy FITkit

Název v angličtině:Hardware education support based on FITkit platform
Hlavní řešitel:Šimek Václav
Spoluřešitelé:Bidlo Michal, Fiala Jiří
Agentura:Fond rozvoje vysokých škol MŠMT - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
Kód:FR2826/2010/G1
Zahájení:2010-01-12
Ukončení:2010-12-31
Klíčová slova:hardware, FITkit, FPGA, výuková platforma
Anotace:
Předkládaný projekt je zaměřen na plnohodnotné zavedení platformy FITkit jako nedílné součásti výuky demonstračních, případně laboratorních cvičení povinných předmětů orientovaných na principy a návrh číslicového hardwaru. V současné době je FITkit využit zejména v rámci hardwarově orientovaných bakalářských a diplomových prací nebo pro potřeby individuálních projektů řešených studenty v rámci navštěvovaných kurzů. Student v těchto případech získává potřebné informace formou konzultací u vyučujících, z dostupných zdrojů na internetu, případně jsou nezbytné základy poskytnuty přímo v zadání projektů. Výsledkem tohoto projektu bude komplexní výukový materiál, který významným způsobem zkvalitní standardní výuku hardwarově orientovaných kurzů a navíc bude plně k dispozici studentům jako systematický "tutoriál" pro řešení projektů v různých fázích studia.

Vaše IPv4 adresa: 54.81.195.140
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]