Ing. Michal Bidlo, Ph.D.

EvoSort - Systém pro evoluční návrh generických řadicích sítí

Autoři:Bidlo Michal
Typ:software
Vznik:2010
Licence:podle podmínek
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconEvoSort.tar.gz12,3 KB2011-03-26 15:08:23
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova:Genetic algorithm, instruction, development, sorting network.
Popis:
Systém umožňuje automaticky generovat algoritmy pro konstrukci libovolně velkých řadicích sítí pomocí genetického algoritmu a kontinuálního developmentu založeného na instrukcích. Vstupem aplikace jsou parametry vývoje řadicích sítí, embryo (počáteční instance řadicí sítě) a parametry genetického algoritmu. Po korektním nastavení a dokončení procesu evolučního návrhu je výsledkem posloupnost instrukcí (program), jehož opakovanou aplikací na embryo je možné konstruovat "rostoucí" řadicí sítě splňující zadané parametry. Výsledné programy je poté třeba verifikovat za účelem zjištění jejich obecnosti (tj. schopnosti tvorby generických řadicích sítí). Aplikace též umožňuje zpracování výsledných programů, analýzu a vizualizaci výsledných řadicích sítí. Podrobný popis použitých technik je uveden v http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=9459.

Stažením softwaru EvoSort (viz též výše uvedený odkaz) uživatel vyjadřuje souhlas s licenčními podmínkami.
Umístění:
http://www.fit.vutbr.cz/research/view_product.php?id=178&notitle=1
Výzkumné skupiny:
Pracoviště:
Licenční podmínky:
Volně šiřitelný software poskytovaný pod licencí BSD (přesné znění licence je dostupné na stránce http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php).

Vaše IPv4 adresa: 54.224.220.72
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]