Ing. Michal Bidlo, Ph.D.

EvoMult - Systém pro evoluční návrh generických kombinačních násobiček

Autoři:Bidlo Michal
Typ:software
Vznik:2010
Licence:podle podmínek
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconEvoMult.tar.gz22,9 KB2011-03-26 15:08:04
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova:Genetic algorithm, instruction, development, combinational multiplier.
Popis:
Systém umožňuje automaticky generovat algoritmy pro konstrukci libovolně velkých kombinačních násobiček pomocí genetického algoritmu a parametrického developmentu založeného na instrukcích. Vstupem aplikace jsou parametry vývoje násobiček a parametry genetického algoritmu. Po korektním nastavení a dokončení procesu evolučního návrhu je výsledkem posloupnost instrukcí (program), případně množina programů pro generování struktury kombinační násobičky splňující zadané parametry. Výsledné programy je poté třeba verifikovat za účelem zjištění jejich obecnosti (tj. schopnosti tvorby funkčních násobiček větších instancí). Aplikace též umožňuje zpracování nalezených programů a symbolický textový výstup reprezentující výsledné struktury násobiček. Podrobný popis použitých technik je uveden v http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=9459.

Stažením softwaru EvoMult (viz též výše uvedený odkaz) uživatel vyjadřuje souhlas s licenčními podmínkami.
Umístění:
http://www.fit.vutbr.cz/research/view_product.php?id=179&notitle=1
Výzkumné skupiny:
Pracoviště:
Licenční podmínky:
Volně šiřitelný software poskytovaný pod licencí BSD (přesné znění licence je dostupné na stránce http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php).

Vaše IPv4 adresa: 54.81.244.248
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]