Ing. Michal Bidlo, Ph.D.

Publikace

2017BIDLO Michal. Evolution of Cellular Automata-Based Replicating Structures Exhibiting Unconventional Features. International Joint Conference, IJCCI 2015 Lisbon, Portugal, November 12-14, 2015, Revised Selected Papers. Cham: Springer International Publishing, 2017, s. 21-41. ISBN 978-3-319-48506-5.
2016BIDLO Michal. Evolution of Complex Emergent Behaviour in Multi-State Cellular Automata. In: Proceedings of the 2016 on Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion. New York: Association for Computing Machinery, 2016, s. 157-158. ISBN 978-1-4503-4323-7.
 BIDLO Michal. Evolution of Generic Square Calculations in Cellular Automata. In: Proceedings of the 8th International Joint Conference on Computational Intelligence - Volume 3: ECTA. Porto: SciTePress - Science and Technology Publications, 2016, s. 94-102. ISBN 978-989-758-201-1.
 BIDLO Michal. On Routine Evolution of Complex Cellular Automata. IEEE Transactions on Evolutionary Computation. 2016, roč. 20, č. 5, s. 742-754. ISSN 1089-778X.
2015BIDLO Michal. Investigation of Replicating Tiles in Cellular Automata Designed by Evolution Using Conditionally Matching Rules. In: 2015 IEEE International Conference on Evolvable Systems (ICES). Cape Town: IEEE Computational Intelligence Society, 2015, s. 1506-1513. ISBN 978-1-4799-7560-0.
 BIDLO Michal. On Routine Evolution of New Replicating Structures in Cellular Automata. In: 7th International Conference on Evolutionary Computationa Theory and Applications. Lisbon: SciTePress - Science and Technology Publications, 2015, s. 28-38. ISBN 978-989-758-157-1.
2014BIDLO Michal a VAŠÍČEK Zdeněk. On Evolution of Multi-Category Pattern Classifiers Suitable for Embedded Systems. In: Genetic Programming, 17th European Conference, EuroGP 2014. Berlin: Springer Verlag, 2014, s. 234-245. ISBN 978-3-662-44302-6.
 BIDLO Michal. Evolving multiplication as emergent behavior in cellular automata using conditionally matching rules. In: 2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC). Beijing: IEEE Computational Intelligence Society, 2014, s. 2732-2739. ISBN 978-1-4799-1488-3.
2013BIDLO Michal a VAŠÍČEK Zdeněk. Evolution of Cellular Automata with Conditionally Matching Rules. In: 2013 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2013). Cancún: IEEE Computer Society, 2013, s. 1178-1185. ISBN 978-1-4799-0452-5.
 BIDLO Michal a VAŠÍČEK Zdeněk. Functional-Level Development of Image Filters by Means of Cellular Automata. In: 2013 IEEE International Conference on Evolvable Systems (ICES). Singapore: IEEE Computer Society, 2013, s. 29-36. ISBN 978-1-4673-5847-7.
 VAŠÍČEK Zdeněk, BIDLO Michal a SEKANINA Lukáš. Evolution of efficient real-time non-linear image filters for FPGAs. Soft Computing. 2013, roč. 17, č. 11, s. 2163-2180. ISSN 1432-7643.
2012BIDLO Michal a VAŠÍČEK Zdeněk. Cellular Automaton as Sorting Network Generator Using Instruction-Based Development. Lecture Notes in Computer Science. 2012, roč. 2012, č. 7495, s. 214-223. ISSN 0302-9743.
 BIDLO Michal a VAŠÍČEK Zdeněk. Evolution of Cellular Automata Using Instruction-Based Approach. In: 2012 IEEE World Congress on Computational Intelligence. CA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, s. 1060-1067. ISBN 978-1-4673-1508-1.
2011VAŠÍČEK Zdeněk a BIDLO Michal. Evolutionary Design of Robust Noise-Specific Image Filters. In: 2011 IEEE Congress on Evolutionary Computation. New Orleans: IEEE Computer Society, 2011, s. 269-276. ISBN 978-1-4244-7834-7.
 VAŠÍČEK Zdeněk, BIDLO Michal, SEKANINA Lukáš a GLETTE Kyrre. Evolutionary Design of Efficient and Robust Switching Image Filters. In: Proceedings of the 2011 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2011, s. 192-199. ISBN 978-1-4577-0599-1.
2010BIDLO Michal a SEKANINA Lukáš. On Impact of Environment on the Complexity Generated by Evolutionary Development. In: MENDEL 2010 - 16th International Conference on Soft Computing. Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT, 2010, s. 501-508. ISBN 978-80-214-4120-0.
 BIDLO Michal, SLANÝ Karel a VAŠÍČEK Zdeněk. Sorting Network Development Using Cellular Automata. In: Evolvable Systems: From Biology to Hardware. London: Springer London, 2010, s. 85-96. ISBN 978-3-642-15322-8.
 BIDLO Michal. Evolutionary Design of Generic Structures Using Instruction-Based Development. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010. ISBN 978-80-214-4210-8.
 KOTÁSEK Zdeněk, BIDLO Michal a JAROŠ Jiří, ed. Počítačové architektury a diagnostika. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010. ISBN 978-80-214-4140-8.
 VAŠÍČEK Zdeněk, SEKANINA Lukáš a BIDLO Michal. A Method for Design of Impulse Bursts Noise Filters Optimized for FPGA Implementations. In: DATE 2010: Design, Automation and Test in Europe. Dresden: European Design and Automation Association, 2010, s. 1731-1736. ISBN 978-3-9810801-6-2.
2009BIDLO Michal a VAŠÍČEK Zdeněk. Comparison of the Uniform and Non-Uniform Cellular Automata-Based Approach to the Development of Combinational Circuits. In: Proceedings 2009 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009, s. 423-430. ISBN 978-0-7695-3714-6.
 BIDLO Michal a VAŠÍČEK Zdeněk. Development of Combinational Circuits Using Non-Uniform Cellular Automata: Initial Results. In: Genetic and Evolutionary Computation. New York: Association for Computing Machinery, 2009, s. 1839-1840. ISBN 978-1-60558-325-9.
 BIDLO Michal a VAŠÍČEK Zdeněk. Investigating Gate-Level Evolutionary Development of Combinational Multipliers Using Enhanced Cellular Automata-Based Model. In: Proc. of 2009 IEEE Congress on Evolutionary Computation. NA: IEEE Computational Intelligence Society, 2009, s. 2241-2248. ISBN 978-1-4244-2958-5.
 SEKANINA Lukáš, VAŠÍČEK Zdeněk, RŮŽIČKA Richard, BIDLO Michal, JAROŠ Jiří a ŠVENDA Petr. Evoluční hardware: Od automatického generování patentovatelných invencí k sebemodifikujícím se strojům. Praha: Nakladatelství Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1729-1.
 VAŠÍČEK Zdeněk, BIDLO Michal, SEKANINA Lukáš, TORRESEN Jim, GLETTE Kyrre a FURUHOLMEN Marcus. Evolution of Impulse Bursts Noise Filters. In: Proc. of the 2009 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009, s. 27-34. ISBN 978-0-7695-3714-6.
2008BIDLO Michal a VAŠÍČEK Zdeněk. Cellular Automata-Based Development of Combinational and Polymorphic Circuits: A Comparative Study. In: Evolvable Systems: From Biology to Hardware. Berlin: Springer Verlag, 2008, s. 106-117. ISBN 978-3-540-85856-0.
 BIDLO Michal a VAŠÍČEK Zdeněk. Gate-Level Evolutionary Development Using Cellular Automata. In: 2008 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2008, s. 11-18. ISBN 978-0-7695-3166-3.
 BIDLO Michal a ŠKARVADA Jaroslav. Instruction-based development: From evolution to generic structures of digital circuits. International Journal of Knowledge-Based and Intelligent Engineering Systems. Amsterdam: IOS Press, 2008, roč. 12, č. 3, s. 221-236. ISSN 1327-2314.
2007BIDLO Michal. Biologií inspirovaný vývin jako technika evolučního návrhu. In: Kognice a umělý život VII. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2007, s. 43-53. ISBN 978-80-7248-412-6.
 BIDLO Michal. Evolutionary Design of Generic Combinational Multipliers Using Development. In: Evolvable Systems: From Biology to Hardware. Berlin: Springer Verlag, 2007, s. 77-88. ISBN 978-3-540-74625-6.
 BIDLO Michal. Evolutionary Development of Generic Multipliers: Initial Results. In: Proc. of the 2007 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2007, s. 405-412. ISBN 0-7695-2866-X.
 BIDLO Michal. Výpočetní development založený na instrukcích. In: Sborník příspěvků pracovního semináře Počítačové architektury & diagnostika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007, s. 53-59. ISBN 978-80-7043-605-9.
2006BIDLO Michal a SEKANINA Lukáš. Prostředky pro podporu vzdělávání v oblasti biologií inspirovaných výpočetních systémů. In: Pedagogický software 2006. České Budějovice: Scientifik Pedagogical Publishing, 2006, s. 81-83. ISBN 80-85645-56-4.
 BIDLO Michal, BIDLO Radek a SEKANINA Lukáš. Designing a Novel General Sorting Network Constructor Using Artificial Evolution. TRANSACTIONS ON ENGINEERING, COMPUTING AND TECHNOLOGY. Barcelona: World Enformatika Society, 2006, roč. 15, č. 10, s. 85-90. ISBN 975-00803-4-3. ISSN 1305-5313.
 BIDLO Michal. Evolutionary Design Using Development. In: Sborník příspěvků pracovního semináře Počítačové architektury & diagnostika pro studenty doktorského studia. Bratislava: Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, 2006, s. 119-124. ISBN 80-969202-2-7.
 BIDLO Michal. Introducing New Fundamental Classification of Development for Evolutionary Design: Theory and Applications. In: Proc. of the 9th International Conference on Parallel Problem Solving from Nature - Workshop on Evolutionary Algorithms. Reykjavík, 2006, s. 1-12.
2005BIDLO Michal a SEKANINA Lukáš. Providing Information from the Environment for Growing Electronic Circuits Through Polymorphic Gates. In: Proc. of Genetic and Evolutionary Computation Conference - Workshops 2005. New York: Association for Computing Machinery, 2005, s. 242-248. ISBN 1-59593-097-3.
 BIDLO Michal. A Developmental Method for Construction of Arbitrarily Large Sorting Networks and Adders. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2005.
 BIDLO Michal. Generování grafů celulárními automaty. Brno: Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně, 2005.
 BIDLO Michal. Vývojové modely pro evoluční návrh logických obvodů. Brno: Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně, 2005.
 BIDLO Michal. A Benchmark for the Sorting Network Problem. In: Proc. of Genetic and Evolutionary Computation Conference - Workshops 2005. New York: Association for Computing Machinery, 2005, s. 289-291. ISBN 1-59593-097-3.
 BIDLO Michal. Využití modelů ontogeneze v evolučním návrhu číslicových obvodů. In: Sborník příspevků ze semináře Počítačové Architektury & Diagnostika. Praha: České vysoké učení technické, 2005, s. 13-18. ISBN 80-01-03298-1.
 SEKANINA Lukáš a BIDLO Michal. Evolutionary Design of Arbitrarily Large Sorting Networks Using Development. Genetic Programming and Evolvable Machines. Berlin: Springer Verlag, 2005, roč. 6, č. 3, s. 319-347. ISSN 1389-2576.
2004BIDLO Michal. Evolutionary Constructor Design for the Sorting Networks. In: Proceedings of 10th Conference and Competition Student EEICT 2004, Volume 1. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2004, s. 260-262. ISBN 80-214-2634-9.
2003BIDLO Michal. Zpracování obrazu s využitím celulárního automatu. In: Proceedings of 9th Conference and Competition Student EEICT 2003, Volume 1. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2003, s. 228-230. ISBN 80-214-2377-3.

Zobrazit všechny publikace

Vaše IPv4 adresa: 54.90.204.233
Přepnout na https

DNSSEC [dnssec]