Ing. Michal Bidlo, Ph.D.

BIDLO Michal a VAŠÍČEK Zdeněk. Cellular Automaton as Sorting Network Generator Using Instruction-Based Development. Lecture Notes in Computer Science. 2012, roč. 2012, č. 7495, s. 214-223. ISSN 0302-9743. Dostupné z: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-33350-7_22
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Cellular Automaton as Sorting Network Generator Using Instruction-Based Development
Název (cs):Celulární automat jako generátor řadicích sítí využívající development založený na instrukcích
Strany:214-223
Místo vydání:DE
Rok:2012
URL:http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-33350-7_22
Časopis:Lecture Notes in Computer Science, roč. 2012, č. 7495, DE
ISSN:0302-9743
DOI:10.1007/978-3-642-33350-7_22
Soubory: 
++Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconacri2012.pdf188 KB2013-04-29 12:16:32
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
Cellular automaton, sorting network, instruction-based development, evolutionary design.
Anotace
V článku je představen nový generativní model pro vývoj řadicích sítí pomocí celulárních automatů. Z důvodu vysokých nároků konvenční (tabulkové) reprezentace přechodové funkce u celulárních automatů s vyšším počtem stavů, bude v tomto případě aplikována reprezentace přechodové funkce založená na instrukcích. Řadicí sítě budou zakódovány pomocí stavů buněk celulárního automatu a generovány v průběhu jeho vývoje. Výsledky budou srovnány s předchozími metodami založenými taktéž na celulárních automatech.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Michal Bidlo and Zden{\v{e}}k
	Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek},
  title = {Cellular Automaton as Sorting Network Generator
	Using Instruction-Based Development},
  pages = {214--223},
  journal = {Lecture Notes in Computer Science},
  volume = {2012},
  number = {7495},
  year = {2012},
  ISSN = {0302-9743},
  doi = {10.1007/978-3-642-33350-7_22},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9999}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.234.228.78
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]