Ing. Michal Bidlo, Ph.D.

BIDLO Michal. Evolution of Generic Square Calculations in Cellular Automata. In: Proceedings of the 8th International Joint Conference on Computational Intelligence - Volume 3: ECTA. Porto: SciTePress - Science and Technology Publications, 2016, s. 94-102. ISBN 978-989-758-201-1. Dostupné z: http://www.scitepress.org/DigitalLibrary/PublicationsDetail.aspx?ID=fUDdabZdceo=&t=1
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evolution of Generic Square Calculations in Cellular Automata
Název (cs):Evoluce generických výpočtů druhé mocniny v celulárních automatech
Strany:94-102
Sborník:Proceedings of the 8th International Joint Conference on Computational Intelligence - Volume 3: ECTA
Konference:International Conference on Evolutionary Computation Theory and Applications 2016
Místo vydání:Porto, PT
Rok:2016
URL:http://www.scitepress.org/DigitalLibrary/PublicationsDetail.aspx?ID=fUDdabZdceo=&t=1
ISBN:978-989-758-201-1
DOI:10.5220/0006064800940102
Vydavatel:SciTePress - Science and Technology Publications
Klíčová slova
cellular automaton, transition function, evolutionary algorithm, square calculation
Anotace
Článek se zabývá návrhem uniformních vícestavových jednorozměrných celulárních automatů pomocí evolučních algoritmů a jejich aplikacemi v oblasti generických výpočtů. Jako případová studie byla zvolena úloha druhých mocnin přirozených čísel. Hlavní myšlenka použité návrhové techniky je založena na reprezentaci přechodových funkcí celulárních automatů pomocí podmínkových pravidel, což umožňuje návrh takových automatů, pro které dosud konvenční techniky selhávaly. Příspěvek prezentuje sady experimentů s analýzami různých nastavení návrhového systému. Výsledky ukazují, že je takto možné získat řadu různých generických postupů výpočtu druhých mocnin v celulárních automatech využívajících pouze lokálních interakcí buněk. Některá řešení představená v článku demonstrují inovativní vlastnosti výsledných celulárních automatů ve srovnání s dosud známými přístupy.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Michal Bidlo},
  title = {Evolution of Generic Square Calculations in Cellular
	Automata},
  pages = {94--102},
  booktitle = {Proceedings of the 8th International Joint Conference on
	Computational Intelligence - Volume 3: ECTA},
  year = {2016},
  location = {Porto, PT},
  publisher = {SciTePress - Science and Technology Publications},
  ISBN = {978-989-758-201-1},
  doi = {10.5220/0006064800940102},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11150}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.196.73.22
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]